Τμήμα Κοινωνιολογίας

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Κοινωνιολογίας αξιοποιεί πλήθος κοινωνιολογικών θεωριών και μεθόδων έρευνας για την ερμηνεία κοινωνικών συμπεριφορών και σύγχρονων φαινoμένων, καθώς και για τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

   Οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνιολογίας ξεκινούν από το 1999. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. Ακόμη, το Τμήμα Κοινωνιολογίας διοργανώνει με επιτυχία τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, ιδιαίτερα δημοφιλή σε αποφοίτους διαφόρων πανεπιστημίων της Ελλάδας. Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και διαθέτει την απαραίτητη για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του λειτουργίες σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Παράλληλα, το Τμήμα φιλοξενεί κάθε χρόνο ξένους φοιτητές και ξένες φοιτήτριες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με στόχο τη διασύνδεση με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Περαιτέρω, μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες σε ερευνητικό επίπεδο, τις ημερίδες, τα σεμινάρια και τα συνέδρια που διοργανώνει, το Τμήμα Κοινωνιολογίας προσανατολίζεται στη διεθνή δικτύωση, την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.

   Προοπτικές του Νέου Κοινωνιολόγου

   Εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας η κοινωνιολογία, ως επιστήμη μελέτης κατανόησης και πρακτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών ζητημάτων, ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές σε πολλούς νέους ανθρώπους. Ο νέος κοινωνιολόγος έχει τη θέση του, αν και οφείλει να παλέψει για αυτό, στην νέα οικονομία που είναι υπό διαμόρφωση μετά την κρίση και στην πατρίδα μας: μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος με άξονα τον πολίτη.

   Τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση, ικανότητες προσαρμογής, ευελιξία, ερευνητική κατάρτιση, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας και ποιότητα σκέψης. Ο ραγδαίος μετασχηματισμός του κράτους (αγορά εργασίας, σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύστημα υγείας, κοινωνική πρόνοια, πολιτικές πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, κοινωνική έρευνα, κλπ.) απαιτεί νέα δυναμικά στελέχη από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Σπουδές οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική παιδεία και ερευνητική κατάρτιση με χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων, αποτελούν προϋποθέσεις γι’ αυτή τη νέα αγορά εργασίας και την ποιοτική της εξέλιξη.

   Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο φοιτητής εξοικειώνεται με αυτή την νέα πραγματικότητα. Προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες των καιρών. Αποκτά έτσι αυτοπεποίθηση για να ασκήσει την Κοινωνιολογία ως επάγγελμα σε θέσεις αιχμής:

   • Ως επιτελικό στέλεχος και επιστημονικός συνεργάτης Οργανισμών όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας κλπ, σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
   • Ως στέλεχος, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους και Περιφέρειες) σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής συνοχής.
   • Ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων μεταναστευτικής πολιτικής.
   • Ως σύμβουλος σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας.
   • Ως σχεδιαστής και αξιολογητής έρευνας σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας.
   • Ως εκπαιδευτικός στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, στην κατάρτιση ενηλίκων και αλλού.
   • Ως στέλεχος στα ΜΜΕ, στην παραγωγή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
   • Ως στέλεχος σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κοινωνικών προγραμμάτων (μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών.
   • Ως στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
   • Ως ειδικός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, οικολογικές και πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

   Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Κοινωνιολογία στη σύγχρονη Ελλάδα έχει θετικές και δημιουργικές επαγγελματικές προοπτικές. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε και αναπτύσσεται σταθερά για να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα αξιοποιήσουν αυτές τις προοπτικές.

   • Διατίθενται 64 μαθήματα συνολικά, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 40.

   • Σημειώνεται ότι στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται επίσης το Ανοικτό Ευρωπαϊκό Μάθημα “Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα“. Το μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να το παρακολουθήσουν χωρίς να προβούν σε δήλωση του και δεν πιστώνεται με διδακτικές και πιστωτικές μονάδες.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

   • Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων.
   • Η συμπλήρωση κατ’ ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS (40 μαθήματα).
   • Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων.

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

   Διαδικασία επιλογής φοιτητών σε σεμινάριο και κατοχύρωση της δήλωσής του

   Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης των μαθημάτων και στις ώρες που είναι προγραμματισμένα τα σεμινάρια ή με εναλλακτικό τρόπο που υποδεικνύει ο διδάσκοντας (π.χ. δήλωση συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον διδάσκοντα).

   Για την επιλογή των ενδιαφερομένων σε σεμινάριο, ισχύουν συνδυαστικά τα πιο κάτω κριτήρια:

   α. Βαθμολογία σε προαπατούμενα ή συναφή με το σεμινάριο μαθήματα. Τα εν λόγω μαθήματα ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και είναι σταθερά.
   β. Αριθμός σεμιναρίων που έχει ήδη δηλώσει ο φοιτητής/τρια. Προηγούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει λιγότερα από 4 σεμινάρια (κατά ελάσσονα αριθμό σεμιναρίων).
   γ. Ορίζεται ποσόστωση συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής τους. Επί των θέσεων του σεμιναρίου ορίζεται ποσοστό συμμετοχής από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο με το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το σεμινάριο και από φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνα μεγαλύτερα από το εξάμηνο του σεμιναρίου.

   Διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης – αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο δεν επηρεάζει την τελική επιλογή.

   Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) φοιτητές/φοιτήτριες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις εικοσιπέντε (25).

   Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως τρεις (3) απουσίες (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογημένων απουσιών).

   Οι διδάσκοντες κατατάσσουν όλους τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

   Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο οριστικοποιείται τη 2η εβδομάδα των σεμιναρίων, αξιοποιώντας όπου χρειαστεί, τους επιλαχόντες από τη σειρά κατάταξης του συνόλου των φοιτητών που αιτήθηκαν-δήλωσαν συμμετοχή. Μετά την τελική επιλογή, οι διδάσκοντες αποστέλλουν τους καταλόγους με τους επιλεγέντες φοιτητές/τριες στη Γραμματεία, η οποία κοινοποιεί τους τελικούς καταλόγους των συμμετεχόντων στα σεμινάρια.

   Διευκρινίζεται, επομένως, ότι τα σεμιναριακά μαθήματα θα εμφανίζονται ως επιλέξιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα StudentWeb μόνο μετά την ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των επιλεγέντων φοιτητών/τριών στα σεμινάρια.

   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

   Στο Ερευνητικό Σεμινάριο παρουσιάζονται οι πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, εκθέσεις προόδου των διδακτορικών διατριβών ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη δημοσιότητα, αλλά και εισηγήσεις διδασκόντων/διδασκουσών του Τμήματος Κοινωνιολογίας ώστε να αναπτυχτεί εντός του Τμήματος ένα φόρουμ για ακαδημαϊκή συζήτηση.

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο  ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6).

   Κατά τα δυο πρώτα έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο φοιτητής.

   Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.

   Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.

   Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής.

   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Επικαιροποίηση και διευκρίνιση θέματος 4.5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 43/12.09.2003

   Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων για το πτυχίο τους μέχρι και τέσσερα μαθήματα συνολικά από άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων λογίζονται ως υποχρεωτικά επιλογής.

   ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

   Δυνατότητα δήλωσης του Υποχρεωτικού κατ’ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου «Έρευνα και Συγγραφή (Πτυχιακή Εργασία)» με κωδικό 476  έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

   Προϋποθέσεις δήλωσης: Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο (3ο) έτος σπουδών μπορούν να δηλώσουν το Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα της Πρακτικής Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email