Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

   • Στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση

   και

   • Στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων και μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών.

    

   Πιο συγκεκριμένα, με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία εστιάζουν στη μελέτη της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιταλίας, καθώς και στις Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, επιδιώκεται να δώσει τα εφόδια στους φοιτήτες/-τριες του Τμήματος για:

   • την καλύτερη κατανόηση της δομής της Ιταλικής Γλώσσας
   • την εύρωστη χρήση της Ιταλικής Γλώσσας για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς
   • την εις βάθος μελέτη της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας
   • την ανάπτυξη βασικής ερευνητικής ικανότητας στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας – Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας – Πολιτισμού – Ιστορίας, βασιζόμενη στην εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών
   • την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας, με απώτερο σκοπό την απορόφηση τους στην αγορά εργασίας και την εύρυθμη επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

    

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ιδρύθηκαν στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα εξής εργαστήρια:

   • Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας, Διευθυντής εργαστηρίου Καθηγητής Γεώργιος Μικρός
   • Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης & Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιταλικής & Ελληνικής Γλώσσας, Διευθύντρια εργαστηρίου Καθηγήτρια Domenica Minniti-Γκώνια
  • Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα, εκ των οποίων:

   • 34 Υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του.
   • Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
   • 2 Ελεύθερης επιλογής μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Είναι στην ελεύθερη επιλογή του φοιτητή το εξάμηνο κατά το οποίο θα διδαχθεί και θα εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα.

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι.

   Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής οφείλει να αποκτήσει τουλάχιστον 132 Διδακτικές Μονάδες, οι οποίες πρέπει να κατανέμονται ως εξής: 102 ΔΜ από τα υποχρεωτικά μαθήματα, 24 ΔΜ από τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και 6 ΔΜ από τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα.

   Ύστερα από την εισαγωγή και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 244 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ), από τις οποίες: 204 ΕΠΜ για τα υποχρεωτικά μαθήματα, 32 για τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και 8 ΕΠΜ για τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα υπολογίζονται με 6 ΕΠΜ έκαστο, ενώ τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και τα ελεύθερης επιλογής με 4 ΕΠΜ έκαστο.

   Η κατανομή μαθημάτων, διδακτικών μονάδων και Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων είναι η ακόλουθη:

   Tο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα, 24 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, ώστε ο φοιτητής να επιλέγει εκείνα που θεωρεί ότι θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του, καθώς και όσα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του. Τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ενημερώνουν για τα προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Οδηγίες προς τους Φοιτητές μετά την Εφαρμογή τoυ Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

   Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλέγονται κατά το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι στοιχειώδη για την παρακολούθηση των μαθημάτων των εξαμήνων Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣT΄, Ζ΄  και Η΄. Συνεπώς συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων.

   Ως προς την επίδοση των φοιτητών στην Ιταλική Γλώσσα, εφαρμόζεται υποχρεωτική εξέταση κατάταξης των πρωτοετών φοιτητών σε επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Quadro di Riferimento Comune Europeo per le Lingue).

   Η αξιολόγηση των φοιτητών δεν θα περιορίζεται στην τελική εξέταση των μαθημάτων, αλλά θα προκύπτει και από ενδιάμεσες δοκιμασίες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email