Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα με μια ματιά

   Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95. Προσφέρει ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης, τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ένα στην Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, ένα στη Γνωσιακή Επιστήμη, και ένα στις Σπουδές Επιστήμης-Τεχνολογίας), και ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Το Τμήμα είναι ενταγμένο στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το επιστημονικό προσωπικό του απαρτίζεται από 26 μέλη Δ.Ε.Π. και 5 μέλη Ε.ΔΙ.Π.

   Η Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης είναι ένα σχετικά σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύεται σε δεκάδες μεγάλα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζει τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει, των επιμέρους επιστημών (φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και της νόησης, μαθηματικά και λογική) και της τεχνολογίας. Μελετά την επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και της πρακτικής της. Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι το μόνο πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας μας που υπηρετεί αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει πλήθος μαθημάτων από γνωστικά αντικείμενα συναφή προς την Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης, όπως είναι η Ιστορία και η Φιλοσοφία εν γένει, η Γνωσιακή Επιστήμη, η Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, οι Σπουδές Επιστήμης-Τεχνολογίας, η Μουσειολογία και άλλα.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης αποκτούν μια πλούσια ιστορική και φιλοσοφική παιδεία, που αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρέoς και συνάμα συνεκτικού σώματος γνώσεων τόσο από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, όσο και από τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τις επιστήμες της ζωής και της νόησης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ 33) και μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία ή θέση προϋποθέτει ευρύτητα γνώσεων και διεπιστημονικότητα, και απαιτεί δημιουργικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτικό πνεύμα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία.

  • Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

   Για την απόκτηση πτυχίου Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα, η επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (21 υποχρεωτικά10 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 9 επιλεγόμενα), η επιτυχής παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων – ECTS (European Credit Transfer System). Οι πιστωτικές μονάδες (αναφέρονται επίσης στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων) είναι ανά κατηγορία μαθήματος οι εξής:

   1. Υποχρεωτικά μαθήματα: 6

   2. Φροντιστήρια Μαθηματικών και Φυσικής: 1,5

   3. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα: 5,5

   4. Επιλεγόμενα μαθήματα: 5,5

   5. Εργαστήριο Ψηφιακών Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμης: 3,5

   6. Εργαστήριο Κειμενικών Σπουδών: 3


   Το σύνολο των 240 πιστωτικών μονάδων προκύπτει ως εξής: 240 = 21×6 + 2×1,5 + 10×5,5 + 9×5,5 + 3,5 + 3

   Δηλώσεις μαθημάτων

   Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν τον αριθμό των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν κατά το εν λόγω εξάμηνα, και στα οποία θα εξεταστούν στο τέλος του. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και είναι ο εξής:

   Για τα εξάμηνα Α και Β: έως 4 μαθήματα στο καθένα.

   Για τα εξάμηνα Γ και Δ: έως 8 μαθήματα στο καθένα.

   Για τα εξάμηνα Ε και ΣΤ: έως 12 μαθήματα στο καθένα.

   Για τα εξάμηνα Ζ και Η: έως 16 μαθήματα στο καθένα.

   Για τους επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες ο αριθμός ορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση.

   Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

   Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ. Β. 18/06/1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/2457/1988 (Φ.Ε.Κ. 802 τ.Β), Φ.141/Β3/2882/1989 (Φ.Ε.Κ. 507 τ.Β) και Φ.141/Β3/4182/1989 (Φ.Ε.Κ. 693 τ.Β).

   Εξετάσεις

   Οι εξετάσεις διεξάγονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

   Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/τριες μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου.

   Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/νη να έχει μαζί του/της την αστυνομική ή/και τη φοιτητική του/της ταυτότητα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email