Τμήμα Ιατρικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ ιδρύθηκε το 1977(Νόμος 641/1977) και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985(ΠΔ 573/1982) στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης. Αντιμετωπίζοντας στο μέγιστο τις αντιξοότητες του ακριτικού Πανεπιστημίου, έχει σήμερα να επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία, με διδακτικό έργο που αντεπεξέρχεται πλήρως στις σημερινές απαιτήσεις προπτυχιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, ερευνητικό έργο καταξιωμένο διεθνώς με σημαντική παρουσία στον επιστημονικό τύπο, και παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής.

   Με συνεχείς προσπάθειες επιστημονικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, το Τμήμα έχει γίνει πόλος έλξης για επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα οι συνεργασίες με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αυξάνονται συνεχώς, όπως και η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Το Τμήμα επίσης διοργανώνει σημαντικό αριθμό συνεδρίων και ημερίδων με συμβολή στην επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, αλλά και στην πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

   Με έντονο προσανατολισμό στις νέες εξελίξεις και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για την πλήρη κατάρτιση και άσκηση των φοιτητών σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης, ενώ οργανώνει και μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

   Το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που παρέχει έχει συγκρατήσει τον πληθυσμό της ευρύτερης ακριτικής περιοχής παρέχοντας για πρώτη φορά ένα σημαντικό αίσθημα ασφάλειας, ενώ έχει κατορθώσει να προσελκύει ασθενείς και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σε αυτό συμβάλλει και η άριστη υποδομή του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη, που δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

   Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί η συμβολή του Τμήματος στην πολιτιστική και πνευματική ζωή του τόπου, με έντονη και ενεργό συμμετοχή των μελών του σε πολιτιστικούς συλλόγους και δρώμενα, που χαίρει της αποδοχής και κερδίζει την συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας.

   Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Το Τμήμα Ιατρικής απονέμει ενιαίο τίτλο προπτυχιακών σπουδών (πτυχίο) Ιατρικής. Ο στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει πλήρη κατάρτιση και άσκηση των φοιτητών σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν να συνθέτουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής. Το επίπεδο των προσόντων είναι σε αντιστοίχιση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  • Το ΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ είναι σχεδιασμένο να προσφέρει τη γνώση και τα απαραίτητα εφόδια προς τους φοιτητές για την ομαλή μετάβαση στις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και την ιατρική ειδικότητα της οποία θα επιλέξουν μετά το πτυχίο. Απόφοιτοι του Τμήματος με αναγνωρισμένη την επιστημονική και πρακτική τους αρτιότητα γίνονται δεκτοί/ες για ειδικότητα σε πλήθος διακεκριμένων κλινικών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις εξής απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:

   1. Εξετάζουν έναν ασθενή
   2. Αξιολογούν κλινικά περιστατικά, παραγγέλνουν εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουν διαφορικές διαγνώσεις και διαπραγματεύονται ένα διαχειριστικό πλάνο
   3. Παρέχουν άμεση φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά , συμπεριλαμβανομένων των πρώτων βοηθειών και της αναζωογόνησης
   4. Συνταγογραφούν φάρμακα
   5. Εκτελούν πρακτικούς χειρισμούς
   6. Επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ιατρικό περιβάλλον
   7. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αρρώστιας ενός ασθενούς
   8. Εφαρμόζουν τις αρχές, δεξιότητες και γνώσεις της Τεκμηριωμένης Ιατρικής
   9. Εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές, μεθόδους και γνώσεις στην ιατρική πρακτική και στην έρευνα

   Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν, να συνθέτουν, να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν, κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.

   Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθημάτων

   Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

   Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

   Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

   Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

   Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολογία των μαθημάτων ορίζεται από το 0 έως και το 10, με άριστα το 10 και βάση επιτυχίας το 5.

   Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων, στη διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα αυτά, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

   Πτυχίο Ιατρικής

   Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής) όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

   Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή βαρύτητας, και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Ο συντελεστής βαρύτητας μπορεί να έχει την τιμή 1.0, 1.5 ή 2.0 και καθορίζεται με βάση τις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος (δηλ. διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα). Μαθήματα με 1-2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή 1.0, μαθήματα με 3-4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή 1.5 και μαθήματα με περισσότερες από 4 μονάδες έχουν συντελεστή 2.0.

   Ο βαθμός πτυχίου δίδεται με ακρίβεια εκατοστού και κυμαίνεται από 5.00 μέχρι και 10.00. Στο πτυχίο αναγράφεται και ο χαρακτηρισμός:

   • Καλώς (βαθμός πτυχίου 5.00 έως 6.49)
   • Λίαν καλώς: (βαθμός πτυχίου 6.50 έως 8.49)
   • Άριστα (βαθμός πτυχίου 8.50 έως 10.00)

   Το πτυχίο συνοδεύεται από Παράρτημα που πιστοποιεί τις επιδόσεις του φοιτητή με την αναλυτική καταγραφή των μαθημάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε, τις διδακτικές και πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσε, τους βαθμούς που έλαβε και τους αντίστοιχους βαθμούς του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email