Τμήμα Ιατρικής

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους.

   Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δώδεκα (12) εξάμηνα.

   Η Ιστορία του Τμήματος της Ιατρικής

   Η Ιατρική Σχολή (τώρα Τμήμα Ιατρικής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977. Η ίδρυσή της άλλαξε ριζικά την εικόνα και την τύχη της Ηπείρου, που έπαψε πια να είναι απομονωμένη. Απέκτησε αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και με ευγενή άμιλλα άρχισε να συναγωνίζεται στον επιστημονικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ως τότε η ιατρική περίθαλψη και η ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού της Ηπείρου εμφάνιζε σημαντική υστέρηση. Η εκπαιδευτική υποδομή στη συνόλη χώρα ήταν ελλιπής με συγκεντρωτισμό στα δύο αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με συμφόρηση φοιτητών και με παραδοσιακά προγράμματα σπουδών.

   Η ίδρυση νέων Ιατρικών Σχολών στην χώρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή των Ιωαννίνων, ενεφύσησε ένα νέο πνεύμα επιστημονικής αξιοσύνης και άσκησε έλξη σε καλούς Έλληνες επιστήμονες από όλον τον κόσμο. Οι αρχές και η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων αγκάλιασαν από την αρχή την προσπάθεια ίδρυσης Ιατρικής Σχολής, με την Εκκλησία και τον Δήμο να προσφέρουν υπάρχουσες κτιριακές υποδομές και χώρους για την όσο το δυνατόν πιο μελετημένη και εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής.

   Οι προσπάθειες δημιουργίας Ιατρικής Σχολής στα Ιωάννινα και η αρχική της επιστημονική στελέχωση άρχισαν να συζητούνται και να υλοποιούνται την περίοδο 1976-1978. Ο νόμος ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων (641/77) δημοσιεύτηκε το 1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977), ενώ ακολούθησε και η απόφαση ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στα Ιωάννινα.

   Μετά την ψήφιση του Ιδρυτικού νόμου, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με τα διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα, που βασικά αποτέλεσε και τις κατευθυντήριες συνιστώσες του πρώτου οδηγού σπουδών της νέας Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων. Κατά το ακαδημαϊκό έτος ίδρυσής της Ιατρικής σχολής Ιωαννίνων υπήρχαν 5 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και 86 φοιτητές. Ακολούθησε δεύτερος κύκλος εκλογής Καθηγητών για την στελέχωση των μαθημάτων που αφορούσαν στα μαθήματα του επομένων ετών. Την πρώτη πενταετία τα μέλη ΔΕΠ είχαν γίνει 40 και σήμερα, που διανύουμε την 42η Ακαδημαϊκή χρονιά έχουμε 140 μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος ΕΕΠ, 19 μέλη ΕΤΕΠ, 11 μέλη ΕΔΙΠ και 10 μέλη διοικητικού προσωπικού. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 1433 και των υποψηφίων διδακτόρων στους 640. Λειτουργούν επίσης Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμουν διπλώματα Master, ένα που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής, ένα διατμηματικό και ένα διϊδρυματικό, τα οποία στηρίζονται διοικητικά από την Γραμματεία της Ιατρικής και 3 διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής.

   Τα μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος παρέχουν υψηλή ποιότητα διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και παρουσιάζουν αποδεδειγμένο υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος – τόσο η Κεντρική Γραμματεία όσο και οι Γραμματείες των Τομέων, των Κλινικών και των Εργαστηρίων – στηρίζει με αφοσίωση το εκπαιδευτικό έργο και επιλύει τυχόν διαδικαστικά θέματα.

   Στην βέλτιστη εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και στην έρευνα έχει συμβάλλει καταλυτικά και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), δυναμικότητας 760 κλινών, που ιδρύθηκε με το Π.Δ 391/86 (ΦΕΚ 174/Α/86) και αναπτύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 17781/5-12-88 (ΦΕΚ 875/Β/88) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΠΓΝΙ είναι το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό.

   Το Τμήμα Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε κτίρια μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, που είναι ένας όμορφος χώρος με πολύ πράσινο, επαρκείς δομές εργαστηρίων και αμφιθέατρα, πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη και πολλές άλλες υπηρεσίες.

  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής Επιστήμης με κύριο χαρακτηριστικό την άμεση έκθεση των φοιτητών σε κλινικές γνώσεις και σταδιακή δόμηση κλινικής εμπειρίας που αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και εστιάζει το γνωστικό ενδιαφέρον προς την κλινική ιατρική στα βασικά μαθήματα.

   • Το νέο πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν όσοι φοιτητές εγγράφησαν ως πρωτοετείς το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και όσοι εγγραφούν ως πρωτοετείς σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
   • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος μεταβαίνουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών στο 4ο έτος σπουδών τους, ενώ για τα πρώτα τρία χρόνια σπουδών ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
   • Οι φοιτητές που το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφησαν στο 5ο, 6ο έτος ή έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ακολουθούν εξολοκλήρου το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
   • Για όλους τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και εξής (οι οποίοι είχαν ως υποχρέωση για τη λήψη πτυχίου εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα να εξεταστούν επιτυχώς και σε 9 μαθήματα επιλογής, χωρίς όμως περιορισμό εξαμήνου), όταν θα κάνουν αίτηση πτυχίου, η Γραμματεία υποχρεούται τα 9 αυτά μαθήματα να τα «τοποθετήσει» στα εξάμηνα που πρέπει στην καρτέλα των φοιτητών βάση του τροποποιημένου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει και εξεταστεί το συνολικό αριθμό των 9 κατ’ επιλογήν μαθημάτων, από τον Σεπτέμβριο 2018 οφείλουν να δηλώσουν τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής με βάση το τροποποιημένο πρόγραμμα (όπως φαίνεται παρακάτω).
   • Από τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 το 1ο έτος ακολουθεί αποκλειστικά το παρακάτω τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών.
   • Μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών:
    • Α΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • Β΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ
    • Γ΄ εξάμ. 0 ΕΠΙ
    • Δ΄ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • Ε’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • ΣΤ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • Ζ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • Η’ εξάμ. 2 ΕΠΙ
    • Θ’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
    • Ι’ εξάμ. 1 ΕΠΙ
   • Αποκλειστικά για τους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως και τον Σεπτέμβριο 2018 σε μαθήματα επιλογής που δεν αντιστοιχούν στην παραπάνω κατανομή μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο, αυτά θα κατανεμηθούν στα αντίστοιχα εξάμηνα από την Γραμματεία του Τμήματος.
   • Για τις υποτροφίες και το στεγαστικό επίδομα υπολογίζονται μόνο τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτου προγράμματος σπουδών που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για τους εισαχθέντες 2018-2019 κ.ε. θα υπολογίζονται και τα μαθήματα επιλογής.
   • Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και μετά θα ακολουθούν το τροποποιημένο πρόγραμμα απόδοσης πιστωτικών μονάδων.
   • Τα έτη που έχουν μαθήματα κλινικής άσκησης με rotation (4ο, 5ο και 6ο ) θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων αυτών και στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).
   • Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ECTS) είναι 30 ανά εξάμηνο και 60 ανά έτος, συνολικά 360 στα έξι έτη φοίτησης

   Νέο πρόγραμμα σπουδών (τροποποίηση αριθμού ECTS από 375 σε 360 με απόφαση της Συνέλευσης αριθ. συνεδ. 863α/11-7-2018)

   • Υποχρεωτικά μαθήματα: 62
   • Μαθήματα Επιλογής: 9
    ECTS: 360
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email