Τμήμα Φυσικής

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς του φοιτητές το 1978 και τα πρώτα μόνιμα μέλη ΔΕΠ το 1980. Σήμερα, Σεπτέμβριος του 2019, αριθμεί 19 μέλη ΔΕΠ και περίπου 25 ερευνητές. Το 1995 το Τμήμα μεταφέρθηκε από προσωρινά κτίρια στην περιοχή της Κνωσού, στην πανεπιστημιούπολη της περιοχής των Βουτών που βρίσκεται σχεδόν 8 χλμ νοτιοδυτικά από την πόλη του Ηρακλείου. Το σύγχρονο και κομψό κτίριο στο οποίο βρίσκεται το Τμήμα Φυσικής μαζί με το Τμήμα Βιολογίας σχεδιάστηκε από το γνωστό αρχιτέκτονα Πάνο Κουλέρμο, καθηγητή στο Univ. of Southern California (ΗΠΑ).

   Το Τμήμα Φυσικής μετά από σταθερή και συνεπή πορεία περίπου τριάντα ετών από την ίδρυση του έχει καταξιωθεί διεθνώς ως ο κορυφαίος χώρος παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης της επιστήμης της Φυσικής στην Ελλάδα. Το Τμήμα παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις έρευνας, τόσο στην σύγχρονη Φυσική όσο και σε συναφείς εφαρμοσμένες και τεχνολογικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, διαπιστώνει τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς στην έρευνα, στην εκπαίδευση, και στην αγορά εργασίας, και προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές.

   Το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει αρκετά ευρείες επιλογές στη χάραξη της μελλοντικής επαγγελματικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε φοιτητή. Έτσι, πέρα από τις προφανείς παραδοσιακές κατευθύνσεις διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση και της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που θα τον οδηγήσει, πολλές φορές έπειτα από κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, σε σύγχρονες, ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογικές περιοχές, όπως: Mικροηλεκτρονική, Φωτονική, Λέιζερ, Eπιστήμη των υλικών, Iατρική τεχνολογία, Αστροφυσική, Διαστημική Φυσική, Περιβαλλοντικές μελέτες, Ήπιες μορφές ενέργειας, Tηλεπικοινωνίες, Yπολογιστική Eπιστήμες και προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων.

   Η δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής επίσης εφοδιάζει τον φοιτητή με γενικής φύσεως δεξιότητες όπως:

   • ικανότητα χρήσης προχωρημένων μαθηματικών εργαλείων
   • ικανότητα αναγνώρισης των βασικών παραγόντων που καθορίζουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα
   • ικανότητα ποσοτικής διατύπωσης των σχέσεων μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών
   • εμπειρία στη χρήση της βιβλιογραφίας
   • εμπειρία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
   • γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο

   Από το 1986 το Τμήμα λειτουργεί επίσης το Αστεροσκοπείο Σκίνακα, το οποίο δημιουργήθηκε ως συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Max-Planck-Institut fur Extraterrestrische Physik της Γερμανίας και βρίσκεται σε υψόμετρο 1760μ,  περίπου 50 χλμ. από το Ηράκλειο. Το 2019 επικαιροποιήθηκε η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Φυσικής και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής ΙΤΕ σχετικά με τη λειτουργία του Αστεροσκοπείου, το οποίο σήμερα στεγάζει δύο οπτικά τηλεσκόπια.

   Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής

   Το 2008 το Τμήμα Φυσικής αξιολογήθηκε από εξωτερική επιτροπή ειδικών, στα πλαίσια της διαδικασίας που οργάνωσε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

   Πιστοποίηση Προγραμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φυσικής

   Στις 18 Νοεμβρίου 2019, το Τμήμα Φυσικής ενημερώθηκε επίσημα ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει πιστοποιηθεί, μια που συμορφώνεται πλήρως με τις αρχές της ΑΔΙΠ. Tο Τμήμα Φυσικής είχε υποβάλει στη ΜΟΔΙΠ του Παν. Κρήτης το φάκελο για την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του (ΠΠΣ) τον Απρίλιο του 2019.

  • Το Τµήµα Φυσικής προσφέρει στους φοιτητές του µια σειρά από µαθήµατα τα οποία κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

   • Μαθήµατα Κατηγορίας Α – «Υποχρεωτικά»
    Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα είναι 22, είναι τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος και παρουσιάζονται στον Πίνακα A. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στο Xειµερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάµηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα µαθήµατα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS.
   • Μαθήµατα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής»
    Τα µαθήµατα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τµήµα και παρουσιάζονται στον Πίνακα Β. Τα µαθήµατα είναι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS.
   • Μαθήµατα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέµατα Φυσικής»
    Τα µαθήµατα της Kατηγορίας Γ περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που προσφέρει το Τµήµατος Φυσικής, καθώς και µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον διαθέσιµο αριθµό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τµήµα καταρτίζει τη λίστα των µαθηµάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα µαθήµατα τα οποία προσφέρουν άλλα Τµήµατα συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή.

   Το Τµήµα Φυσικής διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο µάθηµα το οποίο ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ αν ο αριθµός των φοιτητών που εγγραφούν σε αυτό είναι µικρότερος του πέντε (5).

   ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής µαθηµάτων στο Τµήµα Φυσικής.

   • Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία ένας φοιτητής µπορεί να δηλώσει προς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου είναι οκτώ (8).
   • Κάθε εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει µέχρι το πολύ οκτώ (8) µαθήµατα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
    1. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α προηγουµένων εξαµήνων τα οποία δεν έχει περάσει, µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α.
    2. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α του εξαµήνου φοίτησης στο οποίο είναι εγγεγραµµένος µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α.
    3. Όποια µαθήµατα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυµεί.
   • Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») ένα µάθηµα πρέπει α) να το έχει συµπεριλάβει στην δήλωση των µαθηµάτων του εξαµήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάµηνο είτε κατά την εξεταστική του Σεπτεµβρίου µε προβιβάσιµο βαθµό, δηλαδή µε βαθµό ανώτερο ή ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθµός αξιολόγησης είναι το µηδέν (0), ο µέγιστος το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθµού το µισό (0.5).
   • Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιµο βαθµό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό µάθηµα το οποίο δήλωσε στο Χειµερινό ή στο Εαρινό εξάµηνο ενός ακαδηµαϊκού έτους µπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεµβρίου πρέπει να το συµπεριλάβει σε δήλωση µαθηµάτων εποµένου εξαµήνου φοίτησης για να µπορέσει να εξεταστεί σε αυτό.
   • Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιµο βαθµό σε ένα µάθηµα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειµερινού ή του Εαρινού εξαµήνου µπορεί αν το επιθυµεί να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθµολογία του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραµµατεία το αργότερο 15 µέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ότι επιθυµεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς.

   Ο βαθµός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόµενο του βαθµού (από 5 έως 10) σε κάθε µάθηµα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του µαθήµατος, και διαιρώντας το µε το άθροισµα όλων των ECTS των µαθηµάτων αυτών. Το αποτέλεσµα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 µονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισµό του µέσου όρου τα επιπλέον µαθήµατα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη µικρότερη βαθµολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισµα µεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS.

   Με την απόκτηση του Πτυχίου τους οι απόφοιτοι λαµβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους και βεβαίωση γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

   Σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. Πρόσφατη δηµοσίευση του νόµου 4327/2015, άρθρο 33, (14 Μαΐου 2015) αναστέλλει τη απώλεια φοιτητικής ιδιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών

   ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Το Τµήµα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραµµα µαθηµάτων το οποίο µπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του µέσα σε 8 εξάµηνα φοίτησης. Το κάθε µάθηµα αναφέρεται µε το συνοπτικό του όνοµα καθώς και µε τον κωδικό του, µέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α. Μαθήµατα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται µε το γενικό όνοµα «Μάθηµα Επιλογής».

   Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι ελεύθερος να το αναµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί, το Τµήµα Φυσικής θεωρεί ότι δεν είναι συνετό να υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που καλύπτεται από τα µαθήµατα προχωρηµένων εξαµήνων αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους γίνεται µε την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το περιεχόµενο όλων των προηγούµενων µαθηµάτων. Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα µάθηµα δεν έχει αυστηρά προαπαιτούµενα. Αν όµως ένας φοιτητής επιθυµεί να δηλώσει ένα προχωρηµένο µάθηµα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά µαθήµατα προηγουµένων εξαµήνων συνιστάται να ζητήσει τη συµβουλή του διδάσκοντα ή του Συµβούλου Καθηγητή του.

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

   Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεσσάρων υποχρεωτικών εργαστηριακών µαθηµάτων φυσικής (Φ-108, Φ207, Φ208, Φ307) είναι διαφορετικοί. Αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β, και συνοψίζονται ως ακολούθως:

   • Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα Εργαστηριακά µαθήµατα σε ένα εξάµηνο.
   • Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµοδυναµική)” (Φ-108) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα “Γενική Φυσική Ι’’ (Φ-101) ή στα “Εννοιοτριβεία Φυσικής’’ (Φ-107).
   • Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)” (Φ-207) έχει ώς προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Γενική Φυσική ΙΙ’’ (Φ-102) και “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα)’’ (Φ-108).
   • Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)” (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)’’ (Φ-207).
   • Το µάθηµα “Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής” (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι’’ (Φ-201) και “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)’’ (Φ-208).
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email