Τμήμα Φυσικής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και είναι ένα από τα αρχαιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερεις Τομείς:

   • Εφαρμοσμένης Φυσικής
   • Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
   • Θεωρητικής & Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας & Αστροφυσικής
   • Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

   Το Τμήμα παρέχει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Φυσική και συμμετέχει σε διάφορα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

   Η έρευνα αποτελεί βασική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως προκύπτει από τον αριθμό εργασιών που δημοσιεύονται ετησίως σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, αλλά και από τον αριθμό των εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων που υλοποιούν.

   Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής έχουν αναπτύξει, με την πάροδο των ετών, στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες, στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία. Καθηγητές του Τμήματος συγκαταλέγονται στους πλέον γνωστούς επιστήμονες του αντικειμένου τους παγκοσμίως.

   Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ασχολούνται ενεργά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

   • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
   • Ανόργανοι ημιαγωγοί και οξείδια – Ηλεκτρικές και φωτοηλεκτρικές ιδιότητες
   • Αστρονομία – Παρατηρησιακή Αστροφυσική
   • Αστροσωματιδιακή Φυσική
   • Εφαρμογές στα Οργανικά Ηλεκτρονικά – Σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός
    οπτοηλεκτρονικών και φωτονικών διατάξεων όπως ηλιακών κυψελίδων και διόδων
    εκπομπής φωτός
   • Θεωρία Βαρύτητας
   • Κβαντική Θεμελίωση και Πληροφορία
   • Lasers, Μη Γραμμική και Κβαντική Οπτική
   • Οργανικοί Ημιαγωγοί και Συζυγή Πολυμερή – Οπτοηλεκτρονικές και δομικές
    ιδιότητες καθώς και ιδιότητες μεταφοράς φορτίου.
   • Σύνθετα Υλικά
   • Σχεδιασμός Αναλογικών & Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
   • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων DSP Συστημάτων
   • Υπολογιστική Φυσική
   • Φυσική της Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος
   • Φυσική Ημιαγωγών – Μικροηλεκτρονική
   • Φυσική Πολυμερών και Υγρών Κρυστάλλων
   • Ψηφιακή Επεξεργασία της Πληροφορίας (Σήματος & Εικόνας, Βιομετρία, Υπολογιστική Όραση)

   Εργαστήρια

   Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες:

   Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής

   • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
   • Εργαστήριο Λέιζερ, Μη-Γραμμικής & Κβαντικής Οπτικής
   • Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

   Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής

   • Εργαστήριο Αστρονομίας
   • Ομάδα Μοριακού Σχεδιασμού Υλικών

   Τομέας Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης

   • Εργαστήριο Φυσικής Στερέας Καταστάσεως

   Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

   • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
   • Εργαστήριο Laser

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής δίνει έμφαση, κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα φοίτησης, στη διδασκαλία της Φυσικής σε εισαγωγικό επίπεδο. Αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταπεξέρχεται καλύτερα στις απαιτήσεις των ειδικότερων μαθημάτων Φυσικής που ακολουθούν. Επιπλέον στο 4ο έτος σπουδών, υπάρχει υποχρεωτική επιλογή κατευθύνσεων για την περαιτέρω εμβάθυνση σε επιμέρους κλάδους της Φυσικής.

   Στα έξι πρώτα εξάμηνα των σπουδών του ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών. Όλα τα μαθήματα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου και σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα πλήθος Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) το οποίο σχετίζεται με τις ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα του μαθήματος. Τα μαθήματα διαιρούνται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε Φυσικός. Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις στους κλάδους που τον ενδιαφέρουν

   Μετά το πέρας των έξι πρώτων εξαμήνων των σπουδών του, ο φοιτητής επιλέγει μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

   • Φυσική Υλικών Τεχνολογίας
   • Ενέργεια και Περιβάλλον
   • Φωτονική
   • Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
   • Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος
   • Γενική

   Ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

   • Στην αρχή κάθε εξαμήνου, στις δεσμευτικές ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώσει την εγγραφή του και να δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμεί.
   • Στην αρχή κάθε εξαμήνου πρέπει να παραλαμβάνει τα διδακτικά συγγράμματα, σημειώσεις, κ.λπ. που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, μέσω του συστήματος Εύδοξος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eudoxus.gr
   • Για να είναι δυνατή η εγγραφή του φοιτητή στο 7ο εξάμηνο (έναρξη υποχρεωτικών κατευθύνσεων) θα πρέπει οπωσδήποτε μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του 6ου εξαμήνου των σπουδών του:
    (Ι) Nα έχει εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά μέχρι τότε, σε τουλάχιστον 50 Δ.Μ
    (IΙ) Υπόδειξη: Για την όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη στις κατευθύνσεις καλό θα είναι ο φοιτητής να έχει εξετασθεί επιτυχώς στα εξής μαθήματα:
    1. Μηχανική-Ρευστομηχανική
    2. Θερμότητα-Κυματική-Οπτική
    3. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
    4. Σύγχρονη Φυσική
    5. Σχετικότητα – Πυρήνες – Σωμάτια
    6. Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματική Ανάλυση
    7. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
   • Από την κατεύθυνση θα πρέπει ο φοιτητής να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον 15 ΔΜ μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης. Οι υπόλοιπες διδακτικές μονάδες μέχρι την συμπληρωση των 36 διδακτικών μονάδων που απαιτεί η φοίτηση στο 4° έτος σπουδών, μπορούν να επιλεγούν από όλα τα υπόλοιπα μαθήματα (Κατευθύνσεων ή Εκτός Κατεύθυνσης) του 7ου και 8ου Εξαμήνου, με την βασική προϋπόθεση οι διδακτικές μονάδες να ισοκατανέμονται στα δύο εξάμηνα.
   • Υπάρχει η δυνατότητα ο φοιτητής να κατοχυρώνει δύο κατευθύνσεις.
   • Η “Γενική Κατεύθυνση” περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα από το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων των υπολοίπων κατευθύνσεων.
   • Ο φοιτητής εξετάζεται στο τέλος κάθε εξαμήνου στην διδακτέα ύλη των μαθημάτων (τα οποία επέλεξε και παρακολούθησε) όπως ακριβώς διαμορφώθηκε στο εξάμηνο αυτό (και όχι όπως πιθανώς να ήταν σε προηγούμενα εξάμηνα).
   • Επαναληπτικές εξετάσεις γίνονται τον Σεπτέμβριο για το σύνολο των μαθημάτων χειμερινού/εαρινού εξαμήνου.
   • Η διπλωματική εργασία δεν είναι υποχρεωτική και είναι ατομική. Γίνεται σε θέματα Φυσικής και υποστηρίζεται δημόσια. (Γ.Σ. 12/26.5.97). Καλύπτει δύο εξάμηνα, στο 7ο εξάμηνο και στο 8ο εξάμηνο με 5 ΔΜ και 4 ΔΜ αντίστοιχα. Η ανακοίνωση των θεμάτων θα γίνεται τον Ιούνιο κάθε χρονιάς.
   • Ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει δύο μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα.
   • Η συμμετοχή στα Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ, III, ΙV και V είναι δυνατή μόνο μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του Εργαστηρίου Ι. (Επιτυχής παρακολούθηση του Εργαστηρίου Ι νοείται η περάτωση της πλήρους σειράς των ασκήσεων χωρίς απουσίες). Για τους εκ μετεγγραφής φοιτητές εισάγεται ευέλικτο επιβοηθητικό εργαστηριακό μάθημα στο β΄ εξάμηνο πριν από την έναρξη των λοιπών εργαστηρίων Φυσικής.
   • Το βαθμολόγιο για κάθε μάθημα είναι ενιαίο και η βαθμολογία των φοιτητών θα καταγράφεται με αύξοντα Α.Μ. (Γ.Σ. 10/1.4.96).

   Για να πάρει το πτυχίο ο φοιτητής πρέπει:

   1. Να περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών.

   2. Να περάσει τα επί πλέον μαθήματα επιλογής.

   3. Να περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και όσα μαθήματα επιλογής της Κατεύθυνσης που επέλεξε απαιτούνται, για να συμπληρώσει τουλάχιστον 15ΔΜ ώστε να τεκμηριώσει την κατεύθυνση .

   4. Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 ΔΜ, και

   5. Να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο επί 8 εξάμηνα τουλάχιστον.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email