Τμήμα Φυσικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1928 και είναι σήμερα ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα, τόσο σε προσωπικό και φοιτητές, όσο και σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και διακρίσεις, στις οποίες κατέχει την πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιό μας.

   Η Φυσική καλύπτει πληθώρα επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων, στα οποία η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές τις οποίες απολαμβάνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Η πλήρης και σε βάθος εκπαίδευση και εξειδίκευση σε τόσο μεγάλο εύρος πεδίων δεν είναι, βέβαια, δυνατή. Από την άλλη μεριά, όμως, αυξάνουν οι απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας για πληρέστερες και συγκεκριμένες γνώσεις σε επιμέρους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, οι οποίες θα μας βελτιώνουν σαν άτομα, θα δίνουν απαντή σεις στα ερωτήματά μας και θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

   Το Τμήμα Φυσικής, προκειμένου να παραμείνει πρωτοπόρο στην επιστήμη και την έρευνα, να ανανεώνει το επίπεδο των σπουδών και να προετοιμάζει καλύτερα τους αποφοίτους του, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους, όσο και για την ταχύτερη επιστημονική και επαγγελματική αποκατάσταση τους: α) συζητά διεξοδικά τρόπους για την βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών, των Εργαστηριακών και Ερευνητικών υποδομών, ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις παραπάνω απαιτήσεις και β) αναπτύσσει και υποβάλλει προτάσεις και πρωτόκολλα συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 43 μαθήματα τα αοποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής (αυτά που ο φοιτητής επιλέγει κατά την κρίση του ελεύθερα). Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 31 (23 μαθήματα + 8 υποχρεωτικά εργαστήρια) και τα μαθήματα επιλογής 12, ή 10 συν την πτυχιακή εργασία. Ο συνολικός αριθμός μονάδων ECTS είναι 240.

   Υποχρεωτικά μαθήματα: Οι ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων διαχωρίζονται σε ώρες Θεωρίας (Θ): δηλ. ώρες διαλέξεων θεωρίας (παραδόσεις), και ώρες Εξάσκησης (Ε): δηλαδή ώρες εξηγήσεων, ερωτήσεων, και επίλυσης ασκήσεων. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας αναφέρεται σαφώς ο τύπος διδασκαλίας κάθε ώρας μαθήματος (Θ ή Ε).

   Μαθήματα επιλογής: Τα μαθήματα επιλογής που υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής είναι συνολικά 12, τα οποία διδάσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά στοχεύουν στη σταδιακή ενίσχυση των γνώσεων των φοιτητών σε μία ή περισσότερες θεματικές περιοχές της επιλογής του, χωρίς εξειδίκευση, η οποία προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπάρχουν τρείς ομάδες μαθημάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η κάθε μία: 1) Μαθήματα Βασικής Επιλογής, 2) Μαθήματα Ειδικής Επιλογής και 3) Μαθήματα Γενικής Επιλογής. O φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά 4 μαθήματα από την ομάδα μαθημάτων Βασικών επιλογών και τουλάχιστον 3 από τις άλλες δύο ομάδες. Τα υπόλοιπα δύο μαθήματα τα επιλέγει από τις ομάδες των ειδικών και γενικών μαθημάτων επιλογής. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι ένα μάθημα από προσφερόμενα από άλλα τμήματα, το οποίο αντιστοιχεί σε μάθημα γενικών επιλογών. Αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων προς την οποία ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει εγκαίρως αίτηση αναφέροντας τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος που επέλεξε (Τίτλο, Τμήμα που το προσφέρει, ώρες διδασκαλίας, ιστοσελίδα μαθήματος ή περιεχόμενο).

   Διδασκαλία μαθημάτων σε δύο εξάμηνα: Ορισμένα από τα μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος μπορούν να διδάσκονται και στο επόμενο εξάμηνο σε ένα ακροατήριο (δικαίωμα στις εξετάσεις σε αυτά έχουν μόνο όσοι τα έχουν δηλώσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο). Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από την επιτροπή προγράμματος σπουδών με κριτήρια, όπως π.χ., αριθμός φοιτητών που τα οφείλουν και προσφέρονται κάθε χρόνο. Κάθε τρία χρόνια επανεκτιμάται η αναγκαιότητά διδασκαλίας τους και στα δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα επιλογής Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία – Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία και Ξένη Γλώσσα παρέχονται και στα δύο εξάμηνα. Επίσης σε δύο εξάμηνα παρέχονται και τα εργαστήρια. Το εργαστήριο που θα παρέχεται στο επόμενο από το κανονικό εξάμηνο, θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όσοι δεν το παρακολούθησαν στο κανονικό εξάμηνο ή δεν το ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

   Πτυχιακή Εργασία: Η πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Εάν εκπονηθεί πτυχιακή εργασία, αυτή ισοδυναμεί με δύο μαθήματα ειδικών επιλογών πέραν των τριών ειδικών επιλογών που υποχρεούται να επιλέγει ο φοιτητής. Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται δημόσια και η παρουσίαση ανακοινώνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Τμήματος. Η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών του Διδακτικού Προσωπικού (Καθηγητές, Λέκτορες, ΕΔΙΠ) που ορίζονται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να γραφεί στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, πριν το αγγλικό κείμενο να παρατίθεται εκτενώς περίληψη στην Ελληνική γλώσσα.

   Προαπαιτούμενα εργαστήρια: α) Το Γενικό Εργαστήριο είναι προαπαιτούμενο για όλα τα εργαστήρια του Τμήματος, β) Το Εργαστήριο Ατομικής Φυσικής είναι προαπαιτούμενο αυτού της Πυρηνικής Φυσικής, γ) Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι προαπαιτούμενο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής.

   Ανώτερος και κατώτερος αριθμός φοιτητών για μαθήματα επιλογής: Α) Ορίζεται ανά κατηγορία επιλογών κατώτερος αριθμός φοιτητών. Αυτός προσδιορίζεται από τον αριθμό των φοιτητών που προσήλθαν στις εξετάσεις του μαθήματος τις περιόδους του Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (κάθε φοιτητής μετράει μια φορά). Αν στο συγκεκριμένο μάθημα δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός σε δύο συνεχόμενα έτη, ο τομέας έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί α) παράταση διδασκαλίας για ένα ακόμη έτος με αιτιολόγηση ή β) τρόπους αναβάθμισης του μαθήματος ή γ) πρόταση αντικατάστασης του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση το μάθημα θα διαγράφεται από το πρόγραμμα σπουδών. Τα κατώτερα όρια αριθμού φοιτητών είναι: Βασική επιλογή 10, ειδική και γενική επιλογή 5. Β) Για κάθε επιλεγόμενο μάθημα ορίζεται ως ανώτατο όριο οι 70 φοιτητές. Γ) Τα εργαστηριακά μαθήματα επιλογής μπορούν να θεσπίζουν ειδικά όρια Οδηγός Σπουδών Τμ. Φυσικής ΑΠΘ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής 5 ανάλογα με τις δυνατότητες εκπαίδευσης

   Συμβουλές προς τους φοιτητές:

   Για την καλύτερη, συνεπή και επιτυχημένη πορεία των σπουδών τους, το Τμήμα και οι διδάσκοντες συμβουλεύουν τους φοιτητές τα ακόλουθα:

   – Να ακολουθούν το ενδεικτικό πρόγραμμα που υπάρχει στον Οδηγό Σπουδών.

   – Μετά από τα βασικά μαθήματα του εξαμήνου, να προσπαθούν κατά προτεραιότητα να εξετασθούν επιτυχώς στα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει σε προηγούμενα εξάμηνα, ώστε να μην παρατηρείται η συσσώρευση πολλών μαθημάτων στο τέλος των σπουδών τους μετά τα οκτώ (8) εξάμηνα (στο αδόκιμα αποκαλούμενο «πτυχίο»).

   – Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων να γίνεται με προγραμματισμό, με ψυχραιμία και με βάση τις δυνατότητες που έχει ο κάθε φοιτητής. Συνιστάται ιδιαίτερα να συμβουλεύονται τους καθηγητές τους και όχι τις φήμες των διαδρόμων.

   – Σε κάθε περίπτωση δήλωσης μαθήματος από προχωρημένο εξάμηνο, να φροντίζουν να έχουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις.

   – Να καλύπτουν τις θέσεις μαθημάτων επιλογής με μαθήματα που διευρύνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις που επιθυμούν να έχουν.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email