Τμήμα Φιλοσοφίας

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φιλοσοφίας συνιστά μετεξέλιξη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 του Ν. 4559/3.8.2018 προβλέπει ότι: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας». Το Τμήμα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο αντίστοιχο και ισότιμο ως προς κάθε συνέπεια με το Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ενώ όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, αυτοί εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α’ 38).

   Βασικός στόχος της δημιουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, είναι η διαμόρφωση ενός δυναμικού, πρωτοποριακού ακαδημαϊκού χώρου γνώσης, κριτικού αναστοχασμού και εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας, συναφές και συμβατό τόσο με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα όσο και με τα ακαδημαϊκά δεδομένα των υπόλοιπων νέων Τμημάτων Φιλοσοφίας της χώρας μας.

   Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας αποσκοπεί: α) στη διασφάλιση της υλοποίησης των βασικών ακαδημαϊκών στόχων της ίδρυσής του, που είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού φάσματος κλάδων εντός του γνωστικού αντικειμένου της φιλοσοφίας, με ταυτόχρονη κατάρτισή τους στην παιδαγωγική επιστήμη και διασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας στους φοιτητές/τριές του, β) στη διασφάλιση για τους απόφοιτους του Τμήματος των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις προοπτικές του διεθνούς ακαδημαϊκού και ευρύτερου επαγγελματικού περιβάλλοντος στο πεδίο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της έρευνας, γ) στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου ενθαρρύνοντας την επιστημονική δραστηριότητα και τη διεθνή ερευνητική παρουσία του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, την εισαγωγή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων στο πεδίο της φιλοσοφίας μέσω της σύνδεσής του με άλλα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία καλείται να αλληλεπιδράσει δυναμικά, όπως οι επιστήμες της ζωής, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα επίμαχα κοινωνικά ζητήματα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής συνείδησης, ηθικής και κοινωνικά ευαίσθητης, τέλος, η προαγωγή της διεπιστημονικότητας και της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ανθρωπιστικών σπουδών, των κοινωνικών σπουδών και των σπουδών των θετικών-τεχνολογικών σχολών εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και γενικότερα, δ) στην προώθηση των ποιοτικών, κυρίως, παραμέτρων του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μέσω της ενεργής συμμετοχής τους σε ερευνητικές συνεργασίες, με παράλληλη ένταξη της έρευνας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ε) στην ενίσχυση της απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος στη Δευτεροβάθμια Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση με την ταυτόχρονη δέσμευση για προώθηση της αναβάθμισης της θέσης της φιλοσοφίας στα Αναλυτικά Προγράμματα του ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και την ενεργό διεκδίκηση της εισαγωγής της στα Αναλυτικά Προγράμματα των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου μέσω της καινοτόμου «φιλοσοφίας για παιδιά». Παράλληλα, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η προβολή του έργου του Τμήματος σε διεθνείς και ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση των φοιτητών/τριών σε φορείς και υπηρεσίες πολιτισμού, στ) στην ενεργό σύνδεση του Τμήματος με τις δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω δραστηριοτήτων, όπως τη διδακτική και παιδαγωγική υποστήριξή τους, τη διοργάνωση διαγωνισμού φιλοσοφικού δοκιμίου, κ.ά., ζ) στην παροχή υψηλής ποιότητας υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, οι πολιτιστικοί όμιλοι και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

   Στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που σας αφορούν ως φοιτητές/τριες και ενδιαφερόμενοι/ες για σπουδές στη φιλοσοφία καθώς και πληροφορίες για τη φυσιογνωμία και τις δράσεις του Τμήματος.

  • Βασικός στόχος της δημιουργίας του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών Φιλοσοφίας σε άμεση συνάφεια τόσο με τα διεθνή πρότυπα όσο και με τα ακαδημαϊκά δεδομένα των υπολοίπων νέων και παλαιότερων Τμημάτων Φιλοσοφίας της χώρας μας. Το ΠΠΣ αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας και συγκριτικής μελέτης προγραμμάτων ελληνικών και διεθνών στο πεδίο της φιλοσοφίας μέσα από ένα δυναμικό διεπιστημονικό πρίσμα και με τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπευση των φιλοσοφικών κλάδων. Το ΠΠΣ αποτέλεσε τον καρπό των εργασιών πενταμελούς Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, η οποία απαρτίστηκε από καθηγητές/τριες Α’ βαθμίδας στα αντικείμενα της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής, οι οποίοι εργάστηκαν αδιαλείπτως επί ένα εξάμηνο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ΠΠΣ επενδύοντας σε αυτό την επιστημονική γνώση και τη μακρόχρονη διδακτική, ερευνητική και διοικητική τους εμπειρία. Βασικό μέλημά τους ήταν να αναδείξουν το αντικείμενο της φιλοσοφίας σε όλες τις δυναμικές σύγχρονες πλευρές του αλλά και στην ιστορική του διαχρονία, ενώ παράλληλα να αποτυπώσουν τη διεπιστημονική εμβέλεια και τη συνύπαρξή του με το αντικείμενο της παιδαγωγικής συνεχίζοντας έτσι την παράδοση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. των τελευταίων τριών δεκαετιών. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία που θεραπεύει το Τμήμα υπαγορεύονται, αφενός, από την αντικειμενική συνθήκη του ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διοχετεύονται ως επί το πλείστον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, συνεπώς, θα πρέπει να έχουν επαρκή κατάρτιση σε φιλολογικά αντικείμενα αλλά και σε αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος και, αφετέρου, από τις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις που επιβάλλει ένα σύγχρονο ΠΠΣ στη φιλοσοφία. Για το λόγο αυτό έγινε εκτενέστατη έρευνα, διαδικτυακή αλλά και μέσω αξιοποίησης των ακαδημαϊκών συνεργασιών των μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών έτσι ώστε το ΠΠΣ να βρίσκεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

   Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα, βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη αξιόλογης ερευνητικής δραστηριότητας σε διαφορετικά πεδία της φιλοσοφίας, τόσο στην ιστορική όσο και στη συστηματική της διάσταση, καθώς επίσης και η διάδραση με άλλους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, τόσο στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών όσο και των θετικών και των κοινωνικών επιστημών. Τέλος, βασική επιδίωξη του Τμήματος αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη και η πολυσχιδής συνέργεια των διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τους φοιτητές του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, των δύο μεταπτυχιακών ειδικεύσεων του Τμήματος στα πεδία της φιλοσοφίας και των επιστημών της αγωγής, καθώς και με τους υποψήφιους διδάκτορες. Ιδιαίτερα σημαντικός στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Τμήματος έτσι ώστε να αποκτήσουν μια στέρεη επιστημονική βάση μαζί με επαρκή ερευνητική και πρακτική εμπειρία ανταποκρινόμενοι ικανοποιητικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας τόσο της εγχώριας όσο και τις διεθνούς.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email