Τμήμα Φαρμακευτικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Φαρμακευτική είναι μια από τις πρώτες επιστήμες που διδάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 18 Μαϊου 1835 υπεγράφη Βασιλικό Διάταγμα για τη σύσταση στην Αθήνα “θεωρητικού και πρακτικού διδασκαλικού καταστήματος Χειρουργίας, Ιατρικής και Φαρμακοποιίας”, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο, πριν από το το Β.Δ. του 1836 με το οποίο συστήθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   Ωστόσο, οι φαρμακοποιοί προϋπήρχαν στη χώρα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, “στους προεπαναστατικούς χρόνους, τα Ελληνικά φαρμακεία περιεφέροντο επί κεφαλής των ιατρών σαν μεγάλη φυσιγγιοφόρος προθήκη, περιέχουσα φάρμακα πρώτης ανάγκης. ‘Αλλα φάρμακα επίσης επωλούντο στα”αχράρικα” ή εχορηγούντο από κομπογιανίτες που έκρυβαν επιμελώς στα σελάχια τους ή επίσης επωλούντο από γηραιές γιάτρισες, οι οποίες με ιδιαίτερη στοργή ήσκουν τη θεραπευτική επί των ασθενών”. Συνταγογραφικά προϊόντα της εποχής, ήταν το αντιπυρετικό μαντζούνι, οι δυναμωτικές στάλες, τα χάπια κλπ.

   Το πρώτο Φαρμακευτικό Σχολείο ιδρύθηκε το 1843. Τα πρώτα μαθήματα στα 3 εξάμηνα διδασκαλίας ήταν η Φυσική Χημεία, η Φυσική Ιστορία, η Ιατική Ύλη, η Βοτανική, η Φαρμακολογία, η Τοξικολογία και τα εργαστήρια τους. Οι απαιτήσεις πρόσθεσαν τις γνώσεις της Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας και 3 χρόνια πρακτική προεξάσκηση σε φαρμακείο. Οι σπουδές αυξήθηκαν σε 2 χρόνια.

   Ο Οργανισμός όμως του Φαρμακευτικού Σχολείου, υποβλήθηκε επανειλημμένα σε τροποποιήσεις. Το 1905 επανήλθε στην Ιατρική Σχολή για να επιστρέψει στη Φυσικομαθηματική το 1922, όπου παρέμεινε μέχρι το 1982, όταν έγινε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας, μαζί με την Ιατρική, την Οδοντιατρική και τη Νοσηλευτική.

   Το πρώτο Φαρμακευτικό Εργαστήριο στεγαζόταν στη γωνία των οδών Ακαδημίας και Β. Σοφίας. Το πρώτο επίσημο εργαστήριο ιδρύθηκε το 1837 στο υπόγειο του Πανεπιστημίου. Το 1866 ανέβηκε σε δύο δωμάτια του ισογείου και το 1869 ιδρύθηκε το λεγόμενο “Φαρμακευτικό Φροντιστήριο” στα τρία βόρειο-ανατολικά υπόγεια του Πανεπιστημίου.

   Το 1870 κτίστηκε στην αυλή της οικίας Παπαδοπούλου (Μασσαλίας και Ακαδημίας) το πρώτο Χημείο και το έτος 1928 μεταφέρθηκε στην οδό Σόλωνος. Το κτίριο αυτό οικοδομήθηκε το 1890, καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1910 και επαναλειτούργησε το 1913.

   Η πρώτη Έδρα της Φαρμακευτικής ήταν η Φαρμακευτική Χημεία, ενώ το 1932 ιδρύθηκε η Έδρα της Φαρμακογνωσίας. Η Έδρα της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε πολύ αργότερα, το 1979. Με το νόμο 1268 του 1982, οι έδρες αυτές μετονομάστηκαν σε Τομείς.

   Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής από το Ακαδημαϊκό Έτος 1993-94 είναι πενταετής (10 εξάμηνα), σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 110/1993.

   ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   Το Τμήμα Φαρμακευτικής διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης της Φαρμακευτικής.

   Τα διοικητικά όργανα κάθε Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

   Ο Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής συνέλευσης του Τομέα.

   Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών (έως δύο), και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

   Το Τμήμα Φαρμακευτικής περιλαμβάνει τους ακόλουθους Τομείς:

   • Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
   • Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
   • Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

   ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

   Στο Τμήμα Φαρμακευτικής έχουν ιδρυθεί τα παρακάτω εργαστήρια:

   • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
   • Εργαστήριο Φαρμκαευτικής Ανάλυσης
   • Εργαστήριο Φαρμακολογίας
   • Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
   • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
   • Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής
  • Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Με το Π.Δ. 110/93 από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1993-94 ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζεται σε δέκα (10).

   Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα (9ο και 10ο) περιλαμβάνουν και πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 1ο , 3ο , 5ο , 7ο και 9ο εξάμηνο και κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο , 4ο , 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

   Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις.

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής.

   Η παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνο υποχρέωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστημα καταχωρισμού απουσιών. Παρ’ όλα αυτά, η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με το διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Οι εξετάσεις γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές.

   Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν – δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο. Για όλους τους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ισχύει το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) οι οποίες αναγράφονται στους πίνακες του εδαφίου 5. Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής περιλαμβάνει τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα και επτά (7) εργαστήρια που αντιστοιχούν σε 230 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

   Επιλεγόμενα Μαθήματα

   Ως επιλεγόμενα μαθήματα (ή μαθήματα επιλογής) χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων ή/και ελάχιστο αριθμό Π.Μ., που απαιτούνται για απόκτηση του πτυχίου Φαρμακευτικής. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει μαθήματα αυτού του τύπου, ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

   Αναφορικά με τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τον αριθμό Π.Μ. κάθε μαθήματος επιλογής, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα.

   Για όλους τους φοιτητές το πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής περιλαμβάνει είκοσι ένα (21) επιλεγόμενα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μαθήματα ή/και πτυχιακή εργασία ώστε να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες.

   Εργαστηριακές ασκήσεις

   Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόμενο των εργαστηριακών ασκήσεων σχετίζεται με ύλη του ίδιου του μαθήματος ή συναφούς μαθήματος προηγούμενου εξαμήνου. Η εξάσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και για πρακτικούς λόγους (περιορισμένος αριθμός θέσεων σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν) η συμμετοχή στα εργαστήρια γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email