Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ιδρύθηκε το 1983 (ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής και την παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις/στους παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας. Πράγματι, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό στα πλαίσια του οποίου καλλιεργούνται, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας όσο και σε αυτό της έρευνας, όλες εκείνες οι επιστήμες οι οποίες διεθνώς προσδιορίζονται ως Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής. Επίσης, αποστολή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ήταν και είναι μέχρι τώρα, η εκπαίδευση σύγχρονων παιδαγωγών για την προσχολική εκπαίδευση.

   Ωστόσο, οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, η πολυετής εμπειρία της λειτουργίας μας, η διεύρυνση και η πολλαπλότητα των ερευνητικών αναζητήσεων και κατευθύνσεών μας, οι ποικίλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσδοκίες που επενδύονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα, έχουν στην πραγματικότητα οδηγήσει το Τμήμα μας στη διαμόρφωση μιας φυσιογνωμίας ενός σύγχρονου Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επιστήμονες προερχόμενοι/ες από πολλές και διαφορετικές περιοχές των επιστημών, διδάσκουν και επιτελούν ερευνητικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, προσπαθώντας να οδηγήσουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, από τη μια πλευρά στη συγκρότηση ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας στο πλαίσιο των παραδόσεων των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και από την άλλη στη δημιουργία μιας ταυτότητας σύγχρονου εκπαιδευτικού.

   Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες τέσσερις ειδικεύσεις, από τις οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούν η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη:

   1. Κοινωνική θεωρία, πολιτική και πρακτικές στην εκπαίδευση
   2. Ψυχολογία στην εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή
   3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην εκπαίδευση
   4. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση

   Το Τμήμα είναι καλά στελεχωμένο με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και έχει κατά προσέγγιση 1060 προπτυχιακούς, 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 65 υποψήφιους διδάκτορες.

  • Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.H. έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών.

   Για την απόκτηση του Πτυχίου ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα οκτώ (48) συνολικά μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (στο εξής π.μ. ή E.C.T.S.) ή διαφορετικά, 144 διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν πέντε (5) E.C.T.S. ή διαφορετικά τρεις (3) δ.μ. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ (8) εξάμηνα.

   Αναλυτικότερα:

   A. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι εξαμηνιαία και χωρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, ανεξάρτητα από το σύνολο των συγκεντρωμένων E.C.T.S. (έστω κι αν το σύνολο αυτό υπερβαίνει τις 240 E.C.T.S.). Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν δύναται να είναι μικρότερο του ενός τρίτου του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του Τμήματος να προσφέρει κάποιο (-α) από τα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα, ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να δηλώνει στη θέση του (-τους) κάποιο (-α) από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.

   Β. Οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να επανεγγράφονται στην αρχή κάθε εξαμήνου με δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου θα δηλώνονται ηλεκτρονικά όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου. Ειδικές οδηγίες αναρτώνται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ecedu.upatras.gr/).

   Γ. Για να διδαχθεί ένα κατ’ επιλογήν μάθημα θα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) φοιτητές/-τριες. Το μάθημα είναι δυνατόν να διδαχθεί και με λιγότερους φοιτητές/-τριες εφ’ όσον συμφωνούν οι υπεύθυνοι/-ες διδάσκοντες/-σες.

   Δ. Ορισμένα μαθήματα επιλογής έχουν μορφή σεμιναρίου. Επειδή ο αριθμός των φοιτητών/-τριών που μπορούν να τα παρακολουθήσουν είναι περιορισμένος (ορίζεται από τον διδάσκοντα/-σα), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/-σα, στην αρχή του εξαμήνου, πριν εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα ώστε να ενημερωθούν για τους προαιτούμενους περιορισμούς-προϋποθέσεις.

   Ε. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες για την εξεταστική περίοδο. Αναλυτικές πληροφορίες για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο (έναρξη μαθημάτων, διάρκεια ακαδημαϊκών εξαμήνων και επίσημες αργίες) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

   ΣΤ. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης διδασκαλίας μαθημάτων και των εξεταστικών περιόδων και η διάρκειά τους καθορίζονται από τη Σύγκλητο σύμφωνα με το ετήσιο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το οποίο ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email