Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συγχώνευσή του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

   Οι επιτυχόντες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που συντάσσονται τώρα.

   Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας είναι τετραετείς (οκτώ εξάμηνα) και οι πτυχιούχοι πιστώνονται με 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Το Τμήμα προσφέρει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα εμπλουτιστούν και με αντικείμενα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

   Το Τμήμα έχει συμβάσεις με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη φοιτητική κινητικότητα. Έτσι, υποδέχεται κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών φοιτητών ενώ, αντίστοιχα, αρκετοί φοιτητές του Τμήματος πραγματοποιεί ένα μέρος των σπουδών τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

   Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν, να ερευνούν και να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα, και τους μαθητές και το σχολείο ειδικότερα.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται τώρα, προβλέπει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες θα καταλήγουν σε διακριτό πτυχίο:
   Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας
   Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας.

  • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και έχουν δυο κατευθύνσεις, όπου το πρώτο έτος θα είναι κοινό για όλους τους φοιτητές. Πριν από την έναρξη του δευτέρου έτους οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια από τις δύο (2) κατευθύνσεις επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η μια κατεύθυνση είναι η “Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης” και η άλλη η “Κοινωνικής Εργασίας”.

   • Οι φοιτητές του Α΄ έτους οφείλουν να δηλώσουν πέντε(5) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής ανά εξάμηνο(σύνολο 30 ECTS). Οι φοιτητές του Β΄ και Γ΄ έτους οφείλουν να δηλώσουν τα 6 μαθήματα του εξαμήνου τους (4 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) (σύνολο 30 ECTS). Οι φοιτητές της κατεύθυνσης των Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Β’ έτος σπουδών στο 3ο εξάμηνο οφείλουν να δηλώσουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό είτε σε υποχρεωτικά μαθήματα είτε σε επιλογής προηγούμενων εξαμήνων, επιτρέπεται να δηλώσουν έως έξι (6) οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) που αντιστοιχούν στο εξάμηνο στο οποίο φοιτούν (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο).

   • Οι φοιτητές του Δ’ έτους οφείλουν να δηλώσουν τρια (3) μαθήματα εάν δηλώσουν πτυχιακή ή πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο, (Συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, η οποία αντιστοιχεί σε 10 ects/εξάμηνο).Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, είτε σε υποχρεωτικά μαθήματα είτε σε επιλογής προηγούμενων εξαμήνων, επιτρέπεται να δηλώσουν έως έξι (6) οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) που αντιστοιχούν στο εξάμηνο στο οποίο φοιτούν (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο).

   • Προϋπόθεση καταχώρισης βαθμολογίας μαθήματος είναι η δήλωση του μαθήματος κατά τις ημερομηνίες ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής στις αρχές κάθε εξαμήνου.

   • Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό στο οποίο βρίσκονται.

   • Τα μαθήματα Μουσικής, Φυσικής και Αισθητικής Αγωγής αποτελούν ανεξάρτητο κύκλο μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας. Από τον κύκλο αυτό οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματαμε ανώτερο όριο επιλογής τα τρία (3) μαθήματα (κατώτατο όριο ects 10 και ανώτερο όριο 15 ects).

   • Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής ένα (1) μάθημα ξένης γλώσσας (5 διδακτικές μονάδες) έως και το 4ο εξάμηνο σπουδών τους. 34

   • Οι φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν και άλλα μαθήματα γλωσσών μπορούν να τα επιλέξουν ως προαιρετικά μαθήματα. Η βαθμολογία των προαιρετικών μαθημάτων ξένων γλωσσών δεν υπολογίζεται στο σύνολο των διδακτικών και πιστωτικών μονάδων του πτυχίου. Εμφανίζεται στο παράρτημα πτυχίου και σε Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, που χορηγούνται μετά από αίτηση του φοιτητή.

   • Όταν ένας φοιτητής έχει δηλώσει ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα το οποίο στο μέλλον καταργείται ή δε συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα, τότε, αν έχει επιτύχει στο μάθημα, χρεώνεται με τις αντίστοιχες υποχρεωτικές διδακτικές μονάδες και θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα.

   • Αν ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε μάθημα το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Επίσης, αν έχει επιτύχει σε υποχρεωτικό μάθημα το οποίο στη συνέχεια έγινε μάθημα επιλογής, θεωρείται ότι έχει καλύψει την υποχρέωσή του ως προς το υποχρεωτικό μάθημα.

   • Θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και σχετίζονται με την έναρξη και λήξη διδασκαλίας, τις εξετάσεις μαθημάτων, το ωρολόγιο πρόγραμμα, την παρακολούθηση μαθημάτων, τους βαθμούς, το πτυχίο, τον βαθμό πτυχίου και άλλα σχετικά διέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάγματα, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

   Προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση σε σαράντα έξι (46) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με αυτά σεμιναρίων, εργαστηρίων και ασκήσεων, ή σε σαράντα τρία (43) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με αυτά σεμιναρίων, εργαστηρίων ή ασκήσεων, και η συγγραφή προβιβάσιμης επίδοσης Πτυχιακής Εργασίας. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει 240 ects / διδακτικές μονάδες. Ο καταμερισμός των διδακτικών και πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο (30 ects), ορίζεται στον πίνακα Αγια το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και στον πίνακα Β για το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email