Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ιδρύθηκε το 2018 (Ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018, Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις) από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1985 ως το μοναδικό Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που παρείχε ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση στην οινολογία και στην τεχνολογία ποτών.

   Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των Αμπελοοινικών Προϊόντων (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV – http://www.oiv.int/). Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

   Σκοπός

   Σκοπός του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των Αμπελοοινικών Προϊόντων (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la Vigne – AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV – http://www.oiv.int/). Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).

   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Από το 2014, το Τμήμα προσφέρει αυτοδύναμο και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master οf Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer).

  • Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, αναπτύχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν τα επαγγελματικά προσόντα που προαναφέρθηκαν, τη φυσιογνωμία του Τμήματος και τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για το επάγγελμα του Οινολόγου και τους συναφείς κλάδους με γνώμονα τη συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Γνώσεις, Ικανότητες, Δεξιότητες) και παρουσιάζονται αναλυτικά στα συνημμένα περιγράμματα μαθημάτων (ίδε Παράρτημα Β).

   Επίσης βασίσθηκαν, στην πιο πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου & Οίνου του 2016 (Resolution OIV-eco-563-2016) για τα προγράμματα σπουδών οινολογίας, σε προγράμματα οινολογίας και αμπελουργίας, όπως του DNO της Γαλλίας και πανεπιστημίων των άλλων χωρών που προαναφέρθηκαν.

   Σύνδεση των στόχων του Προγράμματος Σπουδών με την αγορά εργασίας

   Το πρόγραμμα σπουδών συνδέεται σημαντικά με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στην αμπελουργία και την οινολογία και ένα ανεπτυγμένο αμπελοοινικό κλάδο με περίπου 700 οργανωμένα οινοποιεία, 250 ποτοποιεία-αποσταγματοποιεία αλλά και πλήθος οξοποιείων και εταιρειών παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών. Η Ελλάδα είναι 7-8η στην Ευρώπη και 15η στον κόσμο στην παραγωγή οίνου. Διαθέτει πάνω από 160.000 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

   Σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνεται και στον κλάδο της Ζυθοποιείας. Στον κλάδο της αμπελουργίας, της οινολογίας και των ποτών δραστηριοποιούνται επίσης πλήθος εταιρειών προμηθευτών, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς και οργανισμοί. Σημαντικός αριθμός οινολόγων απασχολείτε επίσης στον τομέα HO.RE.CA. (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ΥπΑΤΤ, ΓΧΚ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΕΔΟΑΟ)

   Συμβατότητα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Περιβάλλον

   Ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών έγινε με στόχο να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική και η ερευνητική καινοτομία στους σύνθετους και αλληλένδετους τομείς της Αμπελουργίας, των Οίνων και Ποτών, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν παρεμβάσεις προκειμένου το Πρόγραμμα Σπουδών να εναρμονίζεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, με άλλα προγράμματα ομοειδών εκπαιδευτικών τμημάτων των χωρών της Ε.Ε. Η αρμόδια επιτροπή προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Σ.), θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου προγράμματος και εισηγείται τροποποιήσεις προς το Συμβούλιο του Τμήματος, έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψη σε επόμενη αναθεώρηση.

   Δομή του Προγράμματος Σπουδών

   Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων 54
   Συνολικός αριθμός μαθημάτων που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου 43
   Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη πτυχίου 240
   Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων κορμού 21
   Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων ειδικότητας 33
   Συνολικός αριθμός μαθημάτων ειδικότητας που είναι απαραίτητος για τη λήψη του πτυχίου 22

   Εκτός της κάλυψης της ελληνικής νομοθεσίας για τον κλάδο και των διεθνών ακαδημαϊκών πρακτικών, το πρόγραμμα έχει επίσης φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα, καθώς τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής αποτελούν το 24% του συνόλου των προσφερόμενων μαθήματων.

   Η αναλογία θεωρητικών προς εργαστηριακές ωρών διδασκαλίας είναι 66,5% προς 33,5% αντίστοιχα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email