Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η φιλοδοξία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δυναμικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και οικονομίας. Επιδιώκει, επίσης, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας σε έναν τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.

   Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεθνώς εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων υλικών μέσω της κατανόησης της σχέσης σύσταση-δομή-επεξεργασία-ιδιότητες. Το Τμήμα επεδίωξε να αναπτύξει σε αυτήν την κατεύθυνση, πολύ γρήγορα, μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οδηγεί τόσο στην απόκτηση μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) όσο και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Ph.D.). Η ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών βασίστηκε στη μακρά εμπειρία οργανωμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των υπάρχοντων Τμημάτων της Σχολής, αλλά και στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία τους στη Σχολή, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ.

   Η φιλοξενία και η υποστήριξη των άλλων Τμημάτων προς το νέο Τμήμα κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του ανταποδίδεται μέσω των νέων μαθημάτων που προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και μέσω διατμηματικών συνεργασιών στο επίπεδο κοινών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επίσης, φοιτητές άλλων Τμημάτων μπορούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο νέο Τμήμα.

   Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το προπτυχιακό πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 οπότε δέχθηκε τους πρώτους 50 φοιτητές του. Το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Η έδρα του Τμήματος είναι η πανεπιστημιούπολη των Βουτών όπου βρίσκεται η Γραμματεία του (Κτίριο Μαθηματικού). Τα μαθήματα και τα εργαστήρια διεξάγονται εκεί. Επιπλέον, η υπολογιστική υποδομή και τα ερευνητικά εργαστήρια του παρακείμενου Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (μικροηλεκτρονικής, πολυμερών, ημιαγωγών, υπεραγωγών, επιφανειών, βιοχημείας, βιοϋλικών, ιατρικών εφαρμογών, εφαρμογών laser για επεξεργασία υλικών), χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών.

   Αντικείμενο Σπουδών

   Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σημερινή τεχνολογική εποχή για την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές-μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Το πεδίο επωφελείται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την ύπαρξη επιστημόνων που εκπαιδεύονται απευθείας με εστίαση στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Επιστήμης Υλικών.

   Απασχόληση

   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος που προβλέπονταν από το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος, κατοχυρώθηκαν με το Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ενδεικτικά:

   1. με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών όπως (α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά, (β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά, οπτικά, οπτοηλεκτρονικά, φωτονικά υλικά, πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες, (γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική. Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών,
   2. σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,
   3. ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών,
   4. ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών,
   5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα−δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών,
   6. ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και
   7. ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.
  • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα διαρκούν συνολικά τέσσερα (4) έτη, οχτώ (8) εξάµηνα. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, κατανέµεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό. Το πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών καθορίζει την προτεινόµενη δοµή κάθε εξαµήνου φοίτησης.

   Το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών αποτελείται από τα µαθήµατα κορµού, που είναι υποχρεωτικά (Y), από µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής (επιλογής υποχρεωτικά (EY), όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει από οµάδα µαθηµάτων) και από τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (E). Οι βασικές ενότητες του προγράµµατος είναι οι εξής:

   Εισαγωγικό στάδιο: Τα τρία πρώτα εξάµηνα ο φοιτητής παρακολουθεί βασικά εισαγωγικά µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών, Επιστήµης Υλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. H καλή κατανόησή τους θα του δώσει την αναγκαία οικειότητα µε τις βασικές έννοιες αλλά και τις απαραίτητες γνώσεις για τη συνέχιση των σπουδών του. Στο στάδιο αυτό ο φοιτητής εξοικειώνεται επίσης και µε την Αγγλική γλώσσα.

   Βασικό στάδιο: Τα επόµενα τρία εξάµηνα ο φοιτητής παρακολουθεί εισαγωγικά µαθήµατα Βιολογίας, διευρύνει τις εργαστηριακές του εµπειρίες, εµβαθύνει τις γνώσεις του σε βασικά µαθήµατα Επιστήµης Υλικών όπως Θερµοδυναµική (κλασσική και στατιστική), Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ηλεκτροµαγνητισµό, αλλά και εισάγεται σε βασικές κατηγορίες Υλικών όπως Πολυµερή-Κολλοειδή, Ηλεκτρονικά Υλικά, Βιοϋλικά, και Κεραµικά και Μαγνητικά Υλικά.

   Προχωρηµένο στάδιο: Στο τρίτο στάδιο δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή αφενός να εξειδικευθεί περαιτέρω στις διάφορες κατηγορίες Υλικών και αφετέρου να παρακολουθήσει ένα ικανό αριθµό κατ’ επιλογήν µαθηµάτων που προσφέρονται από το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών ή και από άλλα Τµήµατα. H επιλογή αυτών των µαθηµάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα από το φοιτητή, ώστε να προσαρµόσει τις σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. H επιλογή εξαρτάται από την επιθυµία του φοιτητή:
   α. να εξειδικευτεί σε έναν ορισµένο τοµέα µε προοπτική είτε τις µεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήµη Υλικών, είτε την ενασχόλησή του σε τεχνολογική κατεύθυνση σύγχρονου µηχανικού,
   β. να συµπληρώσει την παιδεία του σε διαφόρους τοµείς των Φυσικών Επιστηµών και να διευρύνει έτσι και τις επαγγελµατικές προοπτικές του.

   Τα µαθησιακά αποτελέσµατα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Το βάρος κάθε µαθήµατος δηλώνεται σε µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). O εξαµηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή, είναι το άθροισµα των µονάδων ECTS των µαθηµάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάµηνο αυτό. H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ (8) µαθήµατα ανά εξάµηνο. Οι φοιτητές από το 5ο έτος (9ο εξάµηνο) θα µπορούν να δηλώνουν έως δέκα (10) µαθήµατα ανά εξάµηνο.

   Οι φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών µπορούν να εστιάσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους σε µια από τις ακόλουθες περιοχές:

   • Βιοϋλικά
   • Πολυµερή – Κολλοειδή
   • Ηλεκτρονικά – Οπτοηλεκτρονικά – Φωτονικά Υλικά
   • Μαγνητικά Υλικά
   • Κεραµικά Υλικά
   • Νανοδοµηµένα Υλικά
   • Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email