Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 • pamak
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα τμήματα που δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 147 (ΦΕΚ Α΄ 56/10.4.1990), το οποίο περιελάμβανε και τη μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δέχεται φοιτητές από το 1991-1992, ενώ το 2013-2014 συγχωνεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

   1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
   2. Πληροφοριακά Συστήματα

   Αποστολή του Τμήματος είναι:

   • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
   • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.

   Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων, Ποσοτικών Μεθόδων, καθώς και Δικαίου Πληροφορικής και Διαδικτύου. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

   Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

   Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, που παρέχεται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, που συνδιοργανώνουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με το Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο νεοιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων. Τέλος, μπορούν να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα μετά την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής με πρωτότυπη συνεισφορά στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.

   Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων

   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματός μας περιγράφονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A’/58/8.4.2009

   Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:

   Ελεύθεροι επαγγελματίες & Στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων
   Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ακόμη, ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψηφίους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.
   Σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ? αριθ. 44 Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ /58//8.4.2009, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι δυνατόν να απασχοληθούν με την έρευνα σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, στον επιστημονικό τομέα της Πληροφορικής, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα ΜΜΕ, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

   Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
   Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή των αποφοίτων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (http://asep.gr) για τον κλάδο ΠΕ19, με στόχο την συμμετοχή τους στους καταρτιζόμενους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Επειδή μέχρι τώρα στους πίνακες των κλάδων και ειδικοτήτων αναφέρονταν μόνον το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωσή τους ώστε να αναφέρονται ρητά και οι δυο κατευθύνσεις (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Τεχνολογίας) σε αυτούς.

   Τα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής ορίζονται ως εξής:

   – Σύμφωνα με τον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3194 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), Άρθρο 8, Παράγραφος 8.α) Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών σε θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής ορίζονται εφεξής τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στο άρθρο 1 περίπτωση α΄ και στο άρθρο 2 περίπτωση α΄ το Π.Δ. 118/1995. β) Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων της περίπτωσης α’.

   – Σύμφωνα με τον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ.Α’), Άρθρο 51: «Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής 1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014»

   Στελέχη του δημόσιου τομέα

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και των δυο κατευθύνσεων (Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Τεχνολογίας) μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις (διαγωνισμούς) του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ (http://asep.gr) με γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας για την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ΠΔ58/2009, άρθρο 3).

   – Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 και ΠΔ 347/2003 για θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, για τον κλάδο της ΠΕ Πληροφορικής, τα προσόντα αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΠΔ50/2001. (Κωδικοποίηση Προσοντολογίου για διορισμό στο Δημόσιο- Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (315Α΄),44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄)).

   Συμμετοχή σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια

   Οι απόφοιτοι και των δυο κατευθύνσεων του Τμήματος έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο (http://www.oe-e.gr/oe/)

   Για την υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

  • Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

   • Εισαγωγική Κατεύθυνση Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
   • Εισαγωγική Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα

   Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων, Ποσοτικών Μεθόδων, καθώς και Δικαίου Πληροφορικής και Διαδικτύου. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

   Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία

   Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται να πληρούνται αθροιστικά όλοι οι παρακάτω όροι για κάθε φοιτητή:

   1. Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από μαθήματα διαφόρων τύπων, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του προγράμματος σπουδών, και επιπλέον 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το μάθημα Κορμού της Αγγλικής Γλώσσας.

   Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων γίνεται ως ακολούθως:

   • 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντιστοιχίζονται σε Υποχρεωτικά μαθήματα (Κορμού και Κατεύθυνσης). Συνυπολογίζοντας δε και τις πιστωτικές μονάδες του μαθήματος Κορμού της Αγγλικής γλώσσας, το άθροισμα τους θα πρέπει να ανέρχεται σε 185 ECTS.
   • 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντιστοιχίζονται σε μαθήματα Επιλογής (Κοινά και Κατεύθυνσης), συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών μονάδων ECTS ενδεχόμενης Πτυχιακής Εργασίας.

   2. Να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών το οποίο ακολουθεί, ως ακολούθως:

   • σε τουλάχιστον 37 (τριάντα επτά) Υποχρεωτικά μαθήματα (Κορμού και Κατεύθυνσης), συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος Κορμού της Αγγλικής γλώσσας.
   • (i) είτε σε τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μαθήματα Κοινά Επιλογής ή Επιλογής Κατεύθυνσης
    (ii) είτε σε τουλάχιστον 9 (εννέα) μαθήματα Κοινά Επιλογής ή Επιλογής Κατεύθυνσης και στην Πτυχιακή Εργασία.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email