Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ίδρυση του Τμήματος

   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 4610/07.05.2019, Τεύχος 70, Άρθρο 13, Παρ. 1, α).

   Αποστολή – Όραμα

   Οι σπουδές στο νεοσύστατο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – πρώτη εισαγωγή φοιτητών το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – αποσκοπούν στην εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ειδικότερα, αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και γενικότερα η υψηλή κατάρτιση στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται άμεσα με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και των ποσοτικών μεθόδων, με απώτερο στόχο τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

   Σήμερα, οι Νέες Τεχνολογίες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Παράλληλα, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωσιακό μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων/ Οργανισμών και η πίεση που ασκεί η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα σύγχρονα στελέχη. Λαμβάνοντας υπόψη του τα προαναφερόμενα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποβλέπει στην προετοιμασία των αυριανών στελεχών μέσω μίας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων.

  • Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των φοιτητών για τη λήψη πτυχίου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μία σειρά μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες και διδακτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στην εργασία που αναμένεται να καταβάλουν οι φοιτητές, προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα μάθημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (European Credit Transfer System – ECTS), εξασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας για τον φοιτητή. Οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος εβδομαδιαίως. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι 240 και το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων είναι 149.

   Ειδικότερα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα πρέπει:

   ▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 38 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα (190 ECTS, 113 ΔΜ).
   ▪ Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 Υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) (2 x 5 = 10 ECTS, 2 x 3 = 6 ΔΜ).
   ▪Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 12 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας, τα οποία συγκεντρώνουν 54 ECTS
   ▪Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ) τα οποία συνολικά συγκεντρώνουν 28 ECTS.

   Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρακολουθούν12 υποχρεωτικά μαθήματα Παιδαγωγικών Επιστημών Υποχρεωτικά(Υ) (6 x5 = 30 ECTS,6x 4= 24 ECTS, 21 ΔΜ), ένα ανά εξάμηνο. Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων Υ είναι απαραίτητη για τη λήψη της παιδαγωγικής επάρκειας. Το Τμήμα παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα επάρκειας στην Πληροφορική, λόγω των υποχρεωτικών 5 και κατ᾽ επιλογής υποχρεωτικών μαθημάτων, που υπάρχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών στα πληροφοριακά και τεχνολογικά μαθήματα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email