Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

   Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:
   α) της Δημοσιογραφίας και
   β) των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

   Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ενώ λειτουργεί προαιρετικά και ο θεσμός της πρακτικής άσκησης εκτός του Τμήματος.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σε 48 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά κορμού, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης και επιλογής). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί σε 6 ECTS, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 ECTS. Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και με γραπτές δοκιμασίες και εργασίες.

   Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών: Α. Δημοσιογραφία, Β. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

   Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία σε όλες τις ποικίλες μορφές, εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, ειδική και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.

   Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης “Δημοσιογραφίας” δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:
   1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά),
   2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας,
   3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
   4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
   5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας.

   Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης “Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας” δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:
   1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),
   2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών,
   3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,
   4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
   5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα:
   1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,
   2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα,
   3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες,
   4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους,
   5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο,
   6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα,
   7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων,
   8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   8 εξάμηνα, 240 ECTS

   Ένα πλήρες Ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες μεταφοράς) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS ( 1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007, Νο 5/89656/Β3 ΑΡΘΡΟ 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (> =2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται απο το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κτλ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email