Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών οποίο ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019. Θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων συνδυάζοντας και προφέροντας όχι μόνο τα βασικά μαθήματα της επιστήμης αλλά υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της, προσφέροντας μαθήματα που άπτονται των συγχρόνων προβληματισμών έτσι ώστε οι απόφοιτοι να εφοδιάζονται όχι μόνο με την ακαδημαϊκή θεωρία αλλά και με την εφαρμοσμένη πρακτική της.

   Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο την Διεθνοποίηση και διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας καθώς την με την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στο πεδίο της Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων, της Λογιστικής των επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό, σύγχρονο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα.

   Οι απόφοιτοι του τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο των οικονομικών επιστημών το οποίο είναι ισότιμο όχι μόνο με τα πτυχία των υπόλοιπων αντίστοιχων οικονομικών τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά είναι ισότιμο και με το αντίστοιχο πτυχίο οικονομικών επιστημών των Ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

   Συγκριτικά με άλλα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφοροποιείται, καθώς καλλιεργεί και θεραπεύει, αφενός κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε διεθνές και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Αποβλέπει στην υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο στο χώρο του.

   Αποστολή του Τμήματος

   Το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

   Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

   • Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη θεωρία και την έρευνα της διεθνούς διοικητικής και οικονομικής επιστήμης με έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να επαρκώς καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, τις χώρες μέλη της ΕΕ, των Βαλκανίων, της Παρευξείνιας ζώνης και τον υπόλοιπο κόσμο.
   • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
   • Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.
   • Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα.
   • Συνεργάζεται με τις παραγωγικές, εμπορικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια, τους συνδέσμους και τους δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.
   • Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πλήρως εναρμονισμένα στις δυνατότητες της νέας οικονομίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων του Τμήματος. Αναπτύσσει την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας δια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
   • Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Στοχεύει στην ανάπτυξη διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με εξειδίκευση στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
   • Αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες των φοιτητών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
   • Στοχεύει στην απορροφητικότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας.
   • Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του, μελών ΔΕΠ σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
   • Προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
   • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα, η οποία πιστοποιείται μέσω διεθνούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.
   • διοργανώσει διεθνή διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 1) Διεθνές Διιδρυματικό Κοινό Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Global Master in Business Administration − ΜΒΑ)» συνδιοργάνωση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστημιο του Ternopil (Ukraine), 2) Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό Κοινό Π.Μ.Σ. στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Kyiv National Taras Shevchenko University, 3) Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ – Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου – MOGMAT» «Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT” σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Μπακού).
   • Διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» που θεωρείται ως ένα από τα πιο ελκυστικά μεταπτυχιακά προγράμματα που υπάρχουν σήμερα στον Ελλαδικο χώρο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με καθηγητές εγνωσμένης αξίας και διεθνούς αναγνωρισμότητας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών θα κατέχουν:

   Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης με έμφαση στις θεωρητικές γνώσεις της Διεθνούς Μικροοικονομικής / Μακροοικονομικής, της διεθνούς οικονομικής, της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και της διεθνούς διοικητικής με έμφαση στη διεθνή επιχειρηματικότητα, τη διεθνή χρηματοοικονομική και την ευρωπαϊκή (ενωσιακή) νομοθεσία, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θεμελιώνει την αποστολή του υιοθετώντας την αρχή πως το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος πρέπει να έχει εκλεπτυσμένη και κριτική θεωρητική κατάρτιση.

   Με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στο γνωστικό πεδίο της διεθνούς διοικητικής, θα είναι σε θέση να είναι σε θέση να τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τα Διεθνή να μπορούν να συντάσσουν και να αναλύουν ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, να καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Διοικητικής Επιστήμης με μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής, γιατί θα είναι σε θέση να τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε διαλεκτική συνάρτηση με τα Ελληνικά να μπορούν να συντάσσουν και να αναλύουν ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, να καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών

   Με το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής θα να είναι σε θέση να κατανοούν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, να εφαρμόζουν τις αρχές και 5 μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, να είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα, να είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική.

   Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (ΟΑΔ) που αποτελεί τον πρώτο αυτοτελή διεπιστημονικό κλάδο της οικονομικής και της νομικής επιστήμης, που καταξιώνει την επιστημονική θέση της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης των δυο επιστημών και διεπιστημονική / μεθοδολογική έρευνα, που εφαρμόζει οικονομολογικούς υπολογισμούς στις νομικές ρυθμίσεις. Μάλιστα, είναι μόνη γνήσια επιστημονική θεωρία που αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο οι νομικές ρυθμίσεις επηρεάζουν την οικονομική συμπεριφορά, τις οικονομικές σχέσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενοι με θρησκευτική ευλάβεια τους κατοχυρωμένους θεσμούς στο Οικονομικό Σύνταγμα: την αρχή του γενικότερου δημόσιου οικονομικού συμφέροντος, της ατομικής οικονομικής ελευθερίας, της ασφάλειας των οικονομικών συναλλαγών, της οικονομικής ισότητας κ.λπ. Γιατί, η οικονομική σκέψη βρίσκεται διάχυτη στους κανόνες δικαίου: Μεγάλα τμήματα του δικαίου, λ.χ. οι αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες (συμβάσεις), αλλά και οι αδικοπραξίες, το δίκαιο -προστασίας- του ανταγωνισμού αλλά και του καταναλωτή ακόμη και το ποινικό δίκαιο, φέρουν ευκρινή τη σφραγίδα της οικονομικής σκέψης.

   Το νέο τμήμα στοχεύει στην ουσιαστική και τυπική παροχή των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των διεθνών οικονομικών, λογιστικών, φοροτεχνικών, ελεγκτικών, διεθνών χρηματοοικονομικών, διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλλά και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας έτσι στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, και προσόντα ώστε για να ανταποκριθούν μετά το τέλος των σπουδών τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σε διεθνείς επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με έμφαση σε Διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ο.Ο.Σ.Α, σε άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οικονομικούς οργανισμούς.

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν βασικό ακαδημαϊκό τίτλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το Πτυχίο (Bachelor) έχοντας εξασφαλίσει άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα να εργασθούν σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην διεθνή επιχειρηματικότητα και τους ρύθμιση και υποστήριξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Ειδικότερα τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους μπορεί να είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι διεθνείς επενδύσεις, η διεθνής οικονομική συνεργασία, η διεθνής επιχειρηματική καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων (τράπεζες, εταιρείες διεθνών μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διεθνών εκθέσεων κ.ά).

   Οι πτυχιούχοι των οικονομικών επιστημών κατέχουν τόσο την τη θεωρητική εκπαίδευση για την άμεση εργασία στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση σε μαθήματα τόσο του γενικού οικονομικού αντικειμένου όσο και των εξειδικευμένων αντικειμένων. Επιπρόσθετα, οι γνώσεις αυτές μπορούν να διασφαλίσουν στους πτυχιούχους την πρόσβαση στον τρίτο κύκλο σπουδών, σε μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό επίπεδο, τόσο για έναρξη των σπουδών στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.

   Ο πτυχιούχος θα διαθέτει ειδικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης και ταυτόχρονα γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπλουτισμένες με αυτές που αναφέρονται στο νομοθετικό / ρυθμιστικό πλαίσιο των οικονομικών συναλλαγών και μάλιστα σε συγκριτικό επίπεδο (ευρωπαϊκό / ενωσιακό – εσωτερικό).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email