Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

 • papei
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα ΔΕΣ έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδρυτικού του Προεδρικού Διατάγματος, να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

   Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή: «να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με άρτια επιστημονική κατάρτιση επί ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων, ιδίως δε αυτών που έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, σε όλους τους τομείς, καθώς και τις σχέσεις της Ελλάδας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ώστε η ελληνική παρουσία και η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και της διεθνούς κοινωνίας να είναι πλήρης, αποδοτική και αποτελεσματική και επωφελής για τα ελληνικά συμφέροντα».

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΣ θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να στελεχώσουν τα όργανα της ΕΕ, της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και γενικότερα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και των Επιστημονικών Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού επί ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.

   Στα πλαίσια αυτά, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φιλοδοξεί, με το νέο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σε συνεργασία με το άριστο προσωπικό του, καθώς και με διακεκριμένους επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, να διακριθεί για τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια των προγραμμάτων του και να προσφέρει στη χώρα μας εκλεκτούς επιστήμονες ικανούς να επικρατήσουν στη νέα παγκοσμιοποιημένη και άκρως ανταγωνιστική κοινωνία.

  • Διάρκεια φοίτησης – Μερική φοίτηση – Διακοπή φοίτησης

   1. Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

   2. Ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή δώδεκα (12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη.

   3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Για τους ενεργούς φοιτητές μερικής φοίτησης η διάρκεια φοίτησης είναι διπλάσια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

   4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η αίτηση κατατίθεται πριν την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο ζητείται έναρξη της διακοπής. Όταν ο φοιτητής βρίσκεται εντός των τεσσάρων ετών του προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει διακοπή φοίτησης, για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων (μετά την πάροδο των τεσσάρων χρόνων του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής δύναται να ζητήσει διακοπή φοίτησης για μονό ή ζυγό αριθμό εξαμήνων) και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

   Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών

   1. Ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών
   όταν εξεταστεί επιτυχώς στα σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
   2. Ως ημερομηνία ανακήρυξης των πτυχιούχων ορίζεται η ημερομηνία του τελευταίου εξεταζόμενου μαθήματος κάθε εξεταστικής περιόδου του Τμήματος.
   3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου ο οποίος υπολογίζεται σε δεκαδική βάση με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
   4. Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:
   α) Άριστα, για βαθμό από 8,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 10,00
   β) Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 8,49
   γ) Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,49

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email