Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα, του οποίου η λειτουργία  ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το νέο αυτό Τμήμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα του ΕΚΠΑ, προσφέροντας ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, στο γνωστικό του αντικείμενο, και φιλοδοξεί :

   • να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
   • να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
   • να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα αξιοποιώντας τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν δυναμικό  κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνή προσανατολισμό.

   Αποστολή του είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση, η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συνδέονται με τους λιμένες και τη ναυτιλία. Εξειδικεύεται έτσι στον διεπιστημονικό τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορικών συστημάτων καθώς και σε ένα ευρύτερο πλέγμα γνωστικών αντικειμένων άρρηκτα συνδεδεμένων με τον ναυτιλιακό κλάδο.

   Οι προκλήσεις είναι πολλές. Ωστόσο, το  Τμήμα προχωρά με γνώμονα  τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει στους φοιτητές του, τον εμπλουτισμό του ερευνητικού του έργου, τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του και την άμεση και έμμεση συνεισφορά του στην ελληνική κοινωνία, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί. Κριτήρια σε αυτή την προσπάθεια είναι η επιστημονική εγκυρότητα, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η κριτική προσέγγιση των ζητημάτων που μας αφορούν, οι δημοκρατικές αρχές και η δικαιοσύνη στη ρύθμιση των σχέσεων εντός και εκτός Τμήματος, η πολυφωνία και η ανεκτικότητα.

   Το προσεχτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών του επιδιώκει τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του γνωστικού του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα προσφέρει μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική, στο μάρκετινγκ, τη λογιστική, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τις ποσοτικές μεθόδους και το ναυτικό δίκαιο, την οργάνωση και διοίκηση λιμένων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την υποστήριξη (logistics) λιμένων και ναυτιλίας, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών και πλήθος άλλων μαθημάτων περί τους λιμένες και τη ναυτιλία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας, όπως σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων, αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών, όπως αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

   Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και η ποιότητα των σπουδών που θα παρέχει, σε συνδυασμό με την γεωγραφική του θέση, το καθιστούν Τμήμα υψηλής ζήτησης. Το Τμήμα θα λειτουργεί σε μία γεωγραφική περιοχή με ένα σύμπλεγμα αναπτυσσόμενων λιμένων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε αυτήν  είτε γειτνιάζουν με αυτήν .

   Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμαστε ότι τα τρέχοντα προβλήματα της αγοράς εργασίας και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσμα της τελευταίας οικονομικής κρίσης,  και άλλων χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, θέτουν τον πήχη μπροστά μας ακόμα πιο ψηλά. Αν και τα πανεπιστήμια δεν ευθύνονται για τη μείωση ή την αύξηση της απασχόλησης των αποφοίτων τους ή άλλες συνέπειες της κρίσης, με αίσθημα ευθύνης επεξεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προτάσεις, ώστε να υλοποιούμε δράσεις, επιστημονικές και άλλες, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο, των προβλημάτων αυτών.

   Από τη πλευρά του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ώστε οι φοιτήτριες και φοιτητές μας που θα έλθουν κοντά μας να είναι περήφανοι για την επιλογή τους.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή να τηλεφωνούν στο 22280-99513, ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Διαχείρισης και Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΤΚ. 34400 Ψαχνά Ευβοίας.

  • Μαθήματα Κορμού – 7  ECTSΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

   1. Μαθηματικά
   2. Εισαγωγή στην Μικροοικονομική
   3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   4. Βασικές Αρχές Ναυτιλίας και Λιμένων
   5. Στοιχεία Αστικού Δικαίου
   6. Ιστορία Διεθνών Σχέσεων 19ος -20ος αιώνας
   7. Χρηματοοικονομική Λογιστική
   8. Μακροοικονομική
   9. Οικονομική των Μεταφορών
   10. Στατιστική
   11. Ναυτιλιακή Οικονομική
   12. Ναυτικό Δίκαιο
   13. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
   14.  Πληροφορική
   15. Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση
   16. Οικονομική των Λιμένων
   17. Μάρκετινγκ
   18. Ποσοτικές Μέθοδοι
   19. Διαχείριση Υποστήριξης (Logistics) Λιμένων και Ναυτιλίας
   20. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
   21. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   22. Ωκεανογραφία
   23. Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
   24. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
   25. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
   26. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   27. Διαχείριση Θαλάσσιας Ρύπανσης
   28. Η Ελλάδα στο Διεθνές Σύστημα, 20ος αιώνας

   Μαθήματα Επιλογής– 7  ECTSΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

   1. Επιχειρηματική Ηθική
   2. Οικονομική των Επιχειρήσεων
   3. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
   4. Στρατηγική Διοίκηση και Ηγεσία
   5. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Εργασιών με έμφαση στους Λιμένες και τη Ναυτιλία
   6. Ναυτιλιακή Λογιστική
   7. Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού
   8. Φυσική Γεωγραφία Λιμένων και Μεταφορών
   9. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
   10. Ελληνική Οικονομία και Ναυτιλία
   11. Ναυλώσεις – Ναυτασφαλίσεις
   12. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
   13. Αξιολόγηση Επενδύσεων Λιμένων και Ναυτιλίας
   14. Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών
   15. Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας
   16. Τουριστικές Μαρίνες και Αλιευτικά Καταφύγια
   17. Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη
   18. Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
   19. Συνδυασμένες Μεταφορές
   20. Ανάλυση – Διαχείριση Κινδύνων Λιμένων και Ναυτιλίας
   21. Ναυτιλιακά Παράγωγα Προϊόντα
   22. Κοστολόγηση
   23. Παγκόσμια Ιστορία: Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνής Πολιτική
   24. Επιχειρηματική Νοημοσύνη και Αναλυτική
   25. Βάσεις Δεδομένων
   26. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
   27. Ναυτική Μετεωρολογία και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
   28. Γαλάζια Ανάπτυξη και Αειφορία

   Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών   

   Α΄ Εξάμηνο

   1. Μαθηματικά
   2. Εισαγωγή στην Μικροοικονομική
   3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   4. Βασικές Αρχές Ναυτιλίας και Λιμένων
   5. Στοιχεία Αστικού Δικαίου

   Β΄ Εξάμηνο

   1. Πληροφορική
   2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
   3. Μακροοικονομική
   4. Οικονομική των Μεταφορών
   5. Στατιστική

   Γ΄ Εξάμηνο

   1. Ναυτιλιακή Οικονομική
   2. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
   3. Ιστορία Διεθνών Σχέσεων 19ος -20ος αιώνας
   4. Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση
   5. Ναυτικό Δίκαιο

   Δ΄ Εξάμηνο

   1. Οικονομική των Λιμένων
   2. Η Ελλάδα στο Διεθνές Σύστημα, 20 αιώνας
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι
   4. Διαχείριση Υποστήριξης (Logistics) Λιμένων και Ναυτιλίας
   5. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

   Ε΄ Εξάμηνο

   1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   2. Ωκεανογραφία
   3. Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
   4. Μάρκετινγκ
   5. Επιλογής

   ΣΤ΄ Εξάμηνο

   1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
   2. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
   3. Επιλογής
   4. Επιλογής
   5. Επιλογής

   Ζ΄ Εξάμηνο

   1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   2.  Διαχείριση Θαλάσσιας Ρύπανσης
   3. Επιλογής
   4. Επιλογής
   5. Επιλογής

   Η΄ Εξάμηνο

   1. Επιλογής
   2. Επιλογής
   3. Επιλογής
   4. Επιλογής
   5. Επιλογής

   Σύνολο Μαθημάτων για Απόκτηση Πτυχίου

   Κορμού: 28

   Επιλογής: 12

   • 7 ECTS ανά μάθημα

             •  35 ECTS ανά εξάμηνο,

             •  70 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος

   Σύνολο: 40-  280  ECTSγια τη λήψη πτυχίου στα 4 έτη σπουδών

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email