Τμήμα Χημείας

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Χημεία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευκαιριών σε χημικά και βιολογικά εργαστήρια, στον εμπορικό τομέα, σε πληθώρα ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και στη βιομηχανία πετρελαίου, χημικών, φαρμάκων, υγείας, στον τομέα της βιοτεχνολογίας, των φαρμακευτικών ειδών και των τροφίμων.

   Το Τμήμα Χημείας προσφέρει ένα δυναμικό προπτυχιακό πρόγραμμα σε συνδυασμό με ένα από τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα και μια ανταγωνιστική ερευνητική πολιτική. Γνώμονας είναι πάντα η αριστεία σε όλες τις εκφάνσεις της. Δίνουμε τεράστια έμφαση στη διδασκαλία στο προπτυχιακό επίπεδο με παράλληλη ενθάρρυνση των φοιτητών μας να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα από τα πρώτα κιόλας έτη της φοίτησής τους.

   Η καρδιά της χημείας είναι το εργαστήριο και τούτος είναι και ο λόγος που έχουμε δώσει εξίσου έμφαση τόσο στα εργαστηριακά μαθήματα όσο και στις διαλέξεις.

   Το διαβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών ωφελεί τους προπτυχιακούς σπουδαστές με την προσέλκυση διαπρεπών ακαδημαϊκών με σημαντική συνεισφορά στην έρευνα. Το Τμήμα Χημείας έχει κερδίσει τη φήμη του λόγω της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους που φοίτησαν ή εργάστηκαν στο τμήμα μας έχει διεκδικήσει διακεκριμένες θέσεις σε ακαδημαϊκές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

   Το Τμήμα Χημείας είναι αφοσιωμένο στην ιδέα της αριστείας και στην προβολή της Χημείας σαν φιλική για τον άνθρωπο επιστήμη. Επειδή οι εφαρμογές της Χημείας στην καθημερινότητα είναι ανεξάντλητες, το Τμήμα μας δεν εφησυχάζει. Αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της χημικής βιομηχανίας και ακρογωνιαίο λίθο του κοινωνικού οικοδομήματος. Για αυτό το λόγο συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τις ανθρώπινες ιδιότητες των σπουδαστών μας και τους εκπαιδεύουμε ώστε να εκτιμήσουν τη σημασία και την αξία της έρευνας.

   Ιστορικό

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1985 έχοντας ως βασικό στόχο την έρευνα και τη διδασκαλία. Η επιτυχημένη άνοδος του Τμήματος οφείλεται πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο της πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας των μελών της σχολής, αλλά και στην αξιοπρόσεκτη ενσωμάτωση νέων και συναρπαστικών επιτευγμάτων στα προγράμματα διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Η συνεχης συνεργασία του Τμήματος με τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα για την εφαρμογή της γνώσης μέσω της έρευνας, αποτελεί μια ισχυρή κατευθυντήρια δύναμη για την επιδίωξη της αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

   Το Τμήμα έχει σήμερα 22 μέλη ΔΕΠ. Όλοι συμμετέχουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και στη μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα. Αυτή την περίοδο, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ανέρχονται στους 410 ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους 170.

   Η πλειοψηφία των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της σχολής πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, με τη βοήθεια της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Διεπιστημονική συνεργασία, εντούτοις, καθώς και εξειδικευμένη ερευνητική εργασία εκτελείται επίσης από τα μέλη της Σχολής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Ελλάδα (FO.R.T.H.) στο Ηράκλειο. Η υποδομή του Τμήματος συνεχώς ανανεώνεται με την πιο σύγχρονη τεχνολογία αιχμής. Η συνεχής επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες παρέχει στο Τμήμα τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, καταρτίζοντας και απασχολώντας σπουδαστές και ερευνητές.

   Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία το Τμήμα συμμετέχει ενεργά, περιλαμβάνουν το Erasmus και πιο πρόσφατα το SOCRATES, υπογραμμίζοντας τη θέληση για βελτίωση και ανταγωνιστικότητα στο προηγμένο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας έχει επιλεγεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ECTS από την αρχή της εφαρμογής του, αφού ανήκει σε μια ομάδα Τμημάτων Χημείας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων οι σπουδαστές μπορούν ελεύθερα να κινηθούν, για εκπαιδευτικούς λόγους με την αυτόματη αναγνώριση σειράς μαθημάτων διδασκαλίας.

   Συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Χημείας υπάρχει στενή συνεργασία με τους τομείς της έρευνας και της παραγωγής της εθνικής βιομηχανίας, εδώ και χρόνια. Η συνεργασία του ακαδημαϊκού κόσμου με τη βιομηχανία απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, στοχεύοντας σε νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης και των παγκόσμιων αγορών. Το Τμήμα Χημείας αναζητά συνεργασίες με το βιομηχανικό τομέα και υποστηρίζει τη συμμετοχή της Σχολής στα κοινά ερευνητικά προγράμματα με άμεσες και μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες για την επιστήμη και την κοινωνία.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Χημεία αποτελείται από 4 κατηγορίες μαθημάτων: α) Υποχρεωτικά, β) Υποχρεωτικά Επιλογής, χημικού περιεχομένου από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό, γ) Ελεύθερης Επιλογής, μη χημικού περιεχομένου με μέγιστο αριθμό τέσσερα και δ) Εναλλακτικά Υποχρεωτικά Επιλογής, που είναι η Πρακτική Άσκηση, και η προαιρετική Πτυχιακή Εργασία. Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι περίπου ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο. Παρέχεται η δυνατότητα αναβαθμολόγησης μία και μόνη φορά ανά μάθημα (Κανονισμός ΠΠΣ).

   Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών έχει οριστεί το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες, το βάρος του σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες το κατά πόσο είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής.

   Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι όλα τα μαθήματα που επιθυμούν φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθήσουν από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

   Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την εγγραφή στα Υποχρεωτικά Μαθήματα και Υποχρεωτικά Επιλογής. Υπάρχει όμως μία σειρά περιορισμών που αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. (Κανονισμός ΠΠΣ).

   Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί ο «Κατάλογος Μαθημάτων» που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών με βασικές πληροφορίες και παραπομπή στην αναλυτική περιγραφή ενός εκάστου.

   Επίσης, έχει διαμορφωθεί «Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών» με ισορροπημένο φόρτο εργασίας όπου αναγράφονται τα προτεινόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο φοίτησης.

   Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών. Κεντρικοί άξονες/κατευθύνσεις του προγράμματος

   Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου

   1. Επιτυχής παρακολούθηση τριάντα (30) υποχρεωτικών μαθημάτων / εργαστηρίων 180 ECTS συνολικά.
   2. Επιτυχής παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων επιλογής 60 ECTS συνολικά, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον 6 θα πρέπει να είναι χημικού περιεχομένου (και να προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας).
   3. Επιτυχής παρακολούθηση των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας (non-credit).
   4. Επιτυχής παρακολούθηση των δύο μαθημάτων στο αντικείμενο των υπολογιστών (non-credit).
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email