Πολιτικών Μηχανικών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η αρχαιότερη σχολή μηχανικών της χώρας αλλά και η μητέρα όλων των άλλων σχολών του Πολυτεχνείου, στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας της, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε ταραγμένες αλλά και ήρεμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας από τον 19ο αιώνα ως σήμερα, οι απόφοιτοι της Σχολής απετέλεσαν σταθερή αναφορά και θεμέλιο της οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της χώρας και των υποδομών της.

   Οι απόφοιτοι της Σχολής δεν περιορίζονται από τα σύνορα της χώρας και συχνά αφήνουν τη σφραγίδα τους στο παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι. Το καθηγητικό προσωπικό και οι φοιτητές της συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια παραγωγή καινούργιας γνώσης. Ως αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας της δουλειάς των καθηγητών και των φοιτητών της, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, η Σχολή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις Σχολών — για παράδειγμα είναι στις 50 κορυφαίες παγκοσμίως και 14η ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Σχολές Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον Οργανισμό QS, ενώ είναι 7η παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη ShanghaiRanking.

   Σύμφωνα με τον οργανισμό QS (2019), η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ κατατάσσεται στις 50 κορυφαίες του κόσμου (14η στην Ευρώπη). Τα κριτήρια της κατάταξης είναι: (1) η ακαδημαϊκή φήμη (βαρύτητα 40%), (2) η φήμη στην αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων (30%) και (3) η αναγνώριση του ερευνητικού έργου της Σχολής (30%). Ξεχωριστή η θέση της Σχολής και στην Ελλάδα: Από όλες τις σχολές της χώρας, μόνο η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ εμφανίζεται στις 50 πρώτες συνεχώς για μία πενταετία.

   Η Σχολή περιλαμβάνει τέσσερις Τομείς, καθένας από τους οποίους αποτελεί μια μονάδα παραγωγής και μετάδοσης της επιστήμης και τεχνολογίας.

   Ο Τομέας Δομοστατικής δραστηριοποιείται επιστημονικά στις περιοχές της θεωρητικής και πειραματικής στατικής, της δυναμικής, της ανάλυσης της δομικής ευστάθειας, της σχηματοποίησης και του υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών, των κατασκευών οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, της αντισεισμικής τεχνολογίας και των συναφών εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, ο Τομέας δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του προγραμματσμού και της διαχείρισης τεχνικών έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους – από τη σύλληψη της αναγκαιότητας κατασκευής τους μέχρι την παράδοση, λειτουργία και συντήρησή τους. Στον Τομέα ανήκουν πέντε εργαστήρια, το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών και το Εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

   Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της Υδραυλικής, της Υδρολογίας και των Υδατικών Πόρων, των Υδραυλικών Έργων, της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Τεχνολογίας, της Θαλάσσιας Υδραυλικής και των Λιμενικών ‘Έργων, της Ενέργειας και των Υδροηλεκτρικών ‘Έργων. Περιλαμβάνει τέσσερα εργαστήρια, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων.

   Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής καλύπτει, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών με όλα τα μέσα, από τα στάδια των ερευνών, του γενικού σχεδιασμού και των μελετών σκοπιμότητας, μέχρι τις μελέτες εφαρμογής, την κατασκευή και τη λειτουργία. Επίσης, καλύπτει το σχεδιασμό μιγμάτων υλικών οδοποιίας καθώς και την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Περιλαμβάνει τρία εργαστήρια, το Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής, το Εργαστήριο Οδοποιίας και το Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών.

   Ο Τομέας Γεωτεχνικής καλύπτει ένα ευρύ γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μελέτη της συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης, της συμπεριφοράς των πετρωμάτων και γεωλογικών σχηματισμών, και της σεισμικής συμπεριφοράς υπογείων κατασκευών, λιμενικών κρηπιδοτοίχων και βάθρων γεφυρών. Επίσης καλύπτει τον υπολογισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεμελιώσεων τεχνικών έργων και την προστασία και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος. Στον Τομέα υπάγονται δύο εργαστήρια, το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και το Εργαστήριο Θεμελιώσεων.

   Στη Σχολή λειτουργεί ακόμη Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών που περιλαμβάνει δύο αίθουσες εξοπλισμένες με υπολογιστές για τους προπτυχιακούς φοιτητές και άλλες δύο για τους μεταπτυχιακούς. Η Σχολή συμμετέχει σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδιοργανώνονται από τις εννιά Σχολές του ΕΜΠ. Δύο από αυτά λειτουργούν υπό τη διοικητική ευθύνη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στα αντικείμενα του Δομοστατικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων.

   Στη Σχολή απασχολούνται 45 καθηγητές και λέκτορες, και ισάριθμα μέλη εργαστηριακού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Οι Τομείς, τα εργαστήρια και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής δραστηριοποιούνται τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών έργων. Τα τελευταία συνδέονται στενά με την όλη εκπαιδευτική προσπάθεια της Σχολής, η οποία ενισχύεται κατά τον τρόπο αυτό από ειδικό έκτακτο ερευνητικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής αναπτύσσονται σε χώρους περίπου 40 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, αρκετοί από τους οποίους ανήκουν στα μοναδικά βαριά εργαστήρια της Σχολής.

  • Με το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, η εντός Ε.Μ.Π. εκπαιδευτική διαδικασία συγκεντρώνεται κυρίως κατά το διάστημα 8:45 έως 15:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, προσφέροντας πλέον σε φοιτητές και διδάσκοντες τον απαραίτητο χρόνο για την ενεργητική πρόσβαση στις άφθονες σήμερα πηγές της γνώσης.

   Τα μαθήματα γίνονται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Για τη διευκόλυνση διδασκόντων και διδασκομένων, σε επιλεγμένα σημεία στο κτήριο όπου στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν πινακίδες με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και τους διδάσκοντες.

   Η Γραμματεία της Σχολής έχει τα γραφεία της στο Κτήριο Διοίκησης της Σχολής στου Ζωγράφου και δέχεται το κοινό (φοιτητές και λοιπούς πολίτες) Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 13:30.Τα τηλέφωνα της Γραμματείας αλλά και των διδασκόντων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Σχολής και του Ε.Μ.Π. 2.2

   Χρήσιμες πληροφορίες Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τα πιο συνήθη θέματα είναι οι εξής:

   1. Η εισαγωγή στη Σχολή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΥΠΠΕΘ. Με την εγγραφή στη Σχολή, αυτόματα γίνεται και η δήλωση μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Μόνο οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να δηλώσουν κάποιο μάθημα του 1ου εξαμήνου οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία της Σχολής.

   2. Οι φοιτητές λαμβάνουν κωδικούςαπό το κέντρο Η/Υ (http://www.central.ntua.gr/)στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν. Με αυτούς μπορούν να έχουν πρόσβαση για: · απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας: στο http://academicid.minedu.gov.gr/· · δήλωση συγγραμμάτων : στο http://eudoxus.gr/· · πληροφορίες μαθημάτων και επικοινωνία με τους διδάσκοντες: στο https://mycourses.ntua.gr/.

   3. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημά οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό τους (ΑΣ), τον οποίο επιλέγουν μέσω ειδικής εφαρμογής από την ιστοσελίδα της Σχολής. Έως ότου οι φοιτητές επιλέξουν ΑΣ, θεωρείται ως σύμβουλός τους η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων της Σχολής. Η ενημέρωση του ΑΣ είναι απαραίτητη πριν την προώθηση οποιουδήποτε έκτακτου αιτήματος στη Σχολή.

   4. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιούν, μόνο ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής, τα ακόλουθα: · εγγραφή στο εξάμηνο σπουδών· · δήλωση μαθημάτων στο εξάμηνο σπουδών (και οφειλόμενων μαθημάτων με ανώτατο όριο τα 10 μαθήματα ανά εξάμηνο όταν θα προχωρήσετε σε ανώτερα εξάμηνα)· 23 · δήλωση συγγραμμάτων για τα μαθήματα του εξάμηνου σπουδών.

   5. Στα ανώτερα εξάμηνα χρειάζονται επιπλέον ενέργειες και συγκεκριμένα: · στο 7ο εξάμηνο επιλογή κατεύθυνσης (πραγματοποιείται ενημερωτική ημερίδα κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου)· · στο 9 ο εξάμηνο ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) με την προϋπόθεση ότι οφείλονται 10 ή λιγότερα μαθήματα για το δίπλωμα.

   6. Χορήγηση πιστοποιητικών: με αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, είτε (α) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Σχολής, (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]), (γ) με φαξ (210 772 2294), (δ) μέσω του ΚΕΠ, (ε) με έντυπη αίτηση στο χώρο της Γραμματείας. Επισημαίνεται ότι για τα απλά πιστοποιητικά φοίτησης δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, αλλά το πιστοποιητικό χορηγείται (αυθημερόν) στον ενδιαφερόμενο με προφορικό αίτημά του κατά την προσέλευση στη Γραμματεία, χωρίς αναμονή.

   7. Χρήση Φοιτητικών Εστιών: χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής από τη Σχολή και περαιτέρω πληροφορίες στο http://www.esties.ntua.gr/.

   8. Εξέταση μαθημάτων: Δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε μαθήματα που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή – δήλωση μαθημάτων στο εξάμηνο.

   9. Εξέταση ΔΕ: Για την εξέταση στη ΔΕ, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (3 φορές το χρόνο) απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής να μην οφείλει κανένα μάθημα.

   10. Βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων: Μπορεί να ζητηθεί (με αίτηση μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας) για τα μαθήματα που ο φοιτητής έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στην κανονική εξεταστική εντός του ίδιου έτους. Η εξέταση πραγματοποιείται στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

   11. Απαλλαγή μαθημάτων: Κατατίθεται αίτηση συνοδευόμενη από την αναλυτική βαθμολογία και την ύλη του μαθήματος που έχει διδαχθεί ο φοιτητής στη Σχολή προέλευσης και ειδικότερα για την ξένη γλώσσα του 3ου εξαμήνου με την προσκόμιση του τίτλου πιστοποίησης ξένης γλώσσας.

   12. Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της Βιβλιοθήκης: με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Πληροφορίες στο http://www.lib.ntua.gr/.

   13. Δυνατότητα σίτισης: Χορήγηση βεβαίωσης από την Γραμματεία και πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης στο Tμήμα Σπουδαστικής Mέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, http://www.ntua.gr/sitisi_oria_eisodimatos.pdf). Εξασφαλίζεται η δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του EMΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου), στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στο εστιατόριο που προαναφέρθηκε, με μικρή οικονομική επιβάρυνση.

   14. Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS): πληροφορίες στο γραφείο erasmus (Κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://erasmus.ntua.gr/.

   15. Δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες: με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Πληροφορίες στο Μουσικό Τμήμα και στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email