Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1998. Έχει έδρα το Βόλο και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

   Είναι το μοναδικό Παιδαγωγικό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην εκπαίδευση και την έρευνα στο χώρο της ειδικής αγωγής.

   Αποστολή του Τμήματος είναι η προετοιμασία των Ειδικών Παιδαγωγών που θα στελεχώσουν τις δομές ειδικές αγωγής και εκπαίδευσης την Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στην εκπαίδευση διαφορετικών κατηγοριών μαθητών/μαθητριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως μαθητές με νοητική υστέρηση, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες.

   Tα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΤΕΑ κατοχυρώθηκαν με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.199/2-10-2008) και συγκεκριμένα με το άρθρο 19, παρ.1 ορίστηκε η σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ως ακολούθως: Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ).

   Το Τμήμα υλοποιεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): (α) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και (β) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία, καθώς και ένα δι-ιδρυματικό ΠΜΣ με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου». Επίσης στο Τμήμα εκπονούνται Διδακτορικές διατριβές καθώς και Μεταδιδακτορικές έρευνες.

   Το Τμήμα διαθέτει την υποδομή, το προσωπικό, τη γνώση και την εμπειρία που διασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του. Στην ολιγοετή παρουσία του κατέχει σημαντική θέση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας στο χώρο της ειδικής αγωγής.

  • 1. Tο Παιδαγωγικό Tμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διέπεται από το καθεστώς που προβλέπει για τα υπόλοιπα Tμήματα των A.E.I. ο Nόμος 1268/82 και ο Ν. 4009/2011. Αυτό αφορά και στις διατάξεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

   2. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 2) κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.

   3. Oι σπουδές στο Παιδαγωγικό Tμήμα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνουν μαθήματα και δραστηριότητες κατανεμημένες σε οκτώ (8) εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου είναι απαραίτητη η φοίτηση και η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα 240 πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) συνολικά.

   4. Ο αριθμός των Π.Μ. που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα είναι ανάλογος του απαιτούμενου φόρτου εργασίας. Στην ανακοίνωση των μαθημάτων αναφέρονται οι Π.Μ. που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

   5. Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση.

   6. Tα προσφερόμενα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και σε μαθήματα Επιλογής (E) και προσφέρονται ως παραδόσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις. Οδηγός Σπουδών Π.Τ.Ε.Α. 2019-2020 -34-

   7. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος χωρίζεται στους ακόλουθους κύκλους μαθημάτων:
   i. Ειδική Αγωγή (Κωδ.: ΕΑ)
   ii. Ψυχολογία-Γλώσσα (Κωδ.: ΨΓ)
   iii. Παιδαγωγικές και Θετικές Επιστήμες (Κωδ.: ΠΕ)

   Για να αναγνωρίζουν οι φοιτητές/τριες τα μαθήματα του κάθε κύκλου όπως επίσης και εάν αυτά είναι Υ ή Ε, βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα κωδικοποίησής τους που περιγράφεται παρακάτω. Τα δυο πρώτα γράμματα του κωδικού του κάθε μαθήματος αναφέρονται στον κύκλο μαθημάτων (ΕΑ, ΨΓ, ΠΕ) στον οποίο ανήκειτο μάθημα. Ακολουθεί μονοψήφιος ή διψήφιος αριθμός που χαρακτηρίζει τη σειρά του μέσα στον κύκλο του. Στο τέλος του κωδικού αναγράφεται αν το μάθημα είναι Υποχρεωτικό (Υ) ή Επιλογής (Ε). Για παράδειγμα, ολοκληρωμένοι κωδικοί είναι οι παρακάτω: ΕΑ3Υ (Ειδική Αγωγή/τρίτο κατά σειρά στον κύκλο/Υποχρεωτικό) ή ΨΓ11Ε (ΨυχολογίαΓλώσσα/ενδέκατο κατά σειρά στον κύκλο/επιλογής).

   Οι ξένες γλώσσες κωδικοποιούνται ως ΞΓ1, ΞΓ2, ΞΓ3 και ΞΓ4 από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο επίπεδο. Τα μαθήματα ανά κύκλο σπουδών και οι κωδικοί τους βρίσκονται στην ενότητα 9 του παρόντος Κεφαλαίου.

   8. Τα μαθήματα των περιττών εξαμήνων (1ου, 3ου, 5ου, 7ου) διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο. Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει τον οριζόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών αριθμό μαθημάτων Υ και Ε.

   9. Σε περίπτωση αποτυχίας στα μαθήματα απαιτείται η εκ νέου δήλωσή τους στη Γραμματεία του Τμήματος εφόσον οι φοιτητές/τριες επιθυμούν να τα κατοχυρώσουν.

   10. Τα μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Επιλογής, μαζί με αυτά που τους υπολείπονται (χρωστούμενα από προηγούμενα εξάμηνα) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.

   11. Οι φοιτητές/τριες τόσο της κατεύθυνσης με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού όσο και της κατεύθυνσης με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τις Πρακτικές Ασκήσεις οι οποίες κωδικοποιούνται με τα αρχικά ΠΑ (Πρακτική Άσκηση) και συνοδεύονται με έναν μονοψήφιο αριθμό που δηλώνει τη σειρά τους στην ομάδα των πρακτικών ασκήσεων (βλ. ενότητα 9 του παρόντος κεφαλαίου).

   12. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από οκτώ (8) εξάμηνα.

   Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ

   Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΕΑ, οι φοιτητές αναμένεται να:

   1. έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις πάνω σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
   2. έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις για τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες
   3. έχουν έρθει σε επαφή με τα γενικά χαρακτηριστικά της τυπικής και μη τυπικής γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών
   4. έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στα γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών
   5. έχουν γνώσεις πάνω σε θέματα ψυχοβιολογίας, νευροψυχολογίας του παιδιού και κλινικής ψυχολογίας
   6. είναι ικανοί να προσαρμόζουν το υλικό προς μάθηση ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους στη σχολική τάξη
   7. είναι γνώστες των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
   8. γνωρίζουν παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές προσεγγίσεις και να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες προς εφαρμογή στη γενική και ειδική εκπαίδευση
   9. να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά την διδασκαλία τους στη γενική και ειδική αγωγή
   10. έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στις εικαστικές τέχνες και την θεατροπαιδαγωγική και να τις χρησιμοποιούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

   Πιο συγκεκριμένα, ο Κανονισμός Σπουδών του Τμήματος ορίζει τα παρακάτω: Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 240 Π.Μ. (ο αριθμός Π.Μ. ανά εξάμηνο είναι 30), για τις οποίες ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει έναν καθορισμένο αριθμό Υποχρεωτικών και Επιλεγόμενων μαθημάτων ανά κύκλο σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email