Μηχανολογική Μηχανική

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος Πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού είναι:

   • Να προετοιμάσει τους φοιτητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της μηχανολογίας,
   • Να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για να διακριθούν στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων ως λειτουργικοί ηγέτες στον τομέα, ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ως σύμβουλοι, ή ως ερευνητές,
   • Να δώσει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της βιομηχανίας της μηχανολογίας,
   • Να καλλιεργήσει αναλυτικές δεξιότητες, τακτικές επίλυσης προβλημάτων, και την κριτική σκέψη,
   • Να προωθήσει την ηθική μηχανική, την ευθύνη στην εργασία, και ηθικές πρακτικές,
   • Να δημιουργήσει την ευαισθητοποίηση για κοινωνικές, περιβαλλοντικές, και παγκόσμιες ανησυχίες,
   • Να προωθήσει την δια βίου μάθηση και την συνεχή εκπαίδευση μέσω της τεχνικής κατάρτισης και προηγμένες σπουδές,
   • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους διευθυντές, και το κοινό για θέματα που σχετίζονται με τις τεχνικές έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.

   Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   • Να εξοπλίσει τους φοιτητές με βασικές γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες, τα εργαλεία μηχανικής, και εργαστηριακή εμπειρία, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον τεχνολογικά προκλητικό τομέα της μηχανολογίας,
   • Η διευκόλυνση της μάθησης και κατάρτισης στον τομέα της μηχανολογίας που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα state-of-the-art τεχνολογία,
   • Η παροχή των θεωρητικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη λύση των και θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη μηχανολογία,
   • Η παροχή πρακτικής και πειραματικής hands-on εμπειρίας που επιτρέπει στους φοιτητές να συνδέσουν άμεσα τις βασικές γνώσεις με τη θεωρία,
   • Να προετοιμάσει τους μαθητές να εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες, προκειμένου να δώσουν λύσεις μηχανικής,
   • Να προετοιμάσει τους φοιτητές να σχεδιάσουν / εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων στον τομέα της μηχανολογίας,
   • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων να γράψουν τεχνικές εκθέσεις και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μπροστά σε ακροατήριο,
   • Να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική επάρκεια στον τομέα της ειδικότητάς τους, προκειμένου να καταστούν επιτυχείς επαγγελματίες μηχανικοί,
   • Η προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στον τομέα της μηχανολογίας.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω:

   • Να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό σχολείο για ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (σε Κύπρο ή στο εξωτερικό)
   • Να εγγραφούν ως επαγγελματίες μηχανικοί (π.χ. ΕΤΕΚ) και να ακολουθήσουν μια καριέρα στην Κύπρο στον τομέα των υπηρεσιών κτηρίου, τη συντήρηση, τη βαριά βιομηχανία, την ξενοδοχειακή βιομηχανία, τον μηχανολογικό προγραμματισμό και σχεδιασμό, κ.λπ.
   • Να διδάσκουν στα τεχνικά σχολεία ή γυμνάσια (ιδιωτικά ή δημόσια)
   • Να αποταθούν για μια θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στην Κύπρο ή στην Ευρώπη (π.χ. Γερμανία, Φινλανδία, κ.α.)
   • Να εργαστούν ως σύμβουλοι για τις τοπικές ή πολυεθνικές εταιρείες που ειδικεύονται στην μηχανολογικές υπηρεσίες και το σχεδιασμό.
   • Να εργαστούν ως ερευνητές μηχανικοί ή επιστήμονες σε τοπικά ή ευρωπαϊκά έργα που χρηματοδοτούνται με βάση καινοτόμες ιδέες μηχανικής και εφαρμογές.
   • Να εργαστούν στον δημόσιο ή κυβερνητικό τομέα ως μηχανικοί.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

   • Έχουν μια σε βάθος γνώση και κατανόηση των διεργασιών και τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της μηχανολογίας,
   • Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη βασική επιστήμη, και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύουν και να λύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με μηχανολογία,
   • Χρησιμοποιούν μηχανική γνώση και τα εργαλεία για να σχεδιάσουν ένα σύστημα, μια συσκευή ή διαδικασία που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες εντός των περιορισμών των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, ηθικών, τη βιωσιμότητα, και την προέλευση της ασφάλειας,
   • Έχουν σε βάθος γνώση έννοιες της μηχανικής και τις τεχνικές απαιτήσεις και περιορισμούς που σχετίζονται με τον μηχανολογικό σχεδιασμό,
   • Χρησιμοποιούν στοιχεία διαθέσιμων μετρήσεων και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανοικοδόμηση και την προσομοίωση τρισδιάστατων μοντέλων για διάφορα μέρη μηχανικών συστημάτων υπό έλεγχο και αξιολόγηση,
   • Έχουν μια καλή κατανόηση των οικονομικών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανικών συστημάτων και συσκευών,
   • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες,
   • Αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις στις επιστήμες και την οικονομικά, προκειμένου να κατανοήσουν την επίδραση των τεχνικών λύσεων για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία,
   • Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα του μηχανικού.
  • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 240

   Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική. Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται και στα Ελληνικά.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Calculus I 6 ECTS Credits
   • Programming for Engineers 8 ECTS Credits
   • General Physics I 8 ECTS Credits
   • General Chemistry 8 ECTS Credits

   Semester 2

   • Electrical Networks and Machines 6 ECTS Credits
   • Calculus II 6 ECTS Credits
   • Computer Aided Design 6 ECTS Credits
   • General Physics II 8 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Electronics I 6 ECTS Credits
   • Ordinary Differential Equations 6 ECTS Credits
   • Engineering Mechanics: Statics 6 ECTS Credits
   • Thermodynamics I 6 ECTS Credits
   • Materials Science and Engineering 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits
   • Calculus III 6 ECTS Credits
   • Strength of Materials 6 ECTS Credits
   • Fluid Mechanics 6 ECTS Credits
   • Manufacturing Processes 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Mechanical Measurements and Instrumentation 6 ECTS Credits
   • Linear Algebra I 6 ECTS Credits
   • Engineering Mechanics: Dynamics 6 ECTS Credits
   • Thermodynamics II 6 ECTS Credits
   • Machine Elements 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Numerical Methods Using MATLAB 6 ECTS Credits
   • Heat and Mass Transfer 6 ECTS Credits
   • Mechanical Engineering Design 6 ECTS Credits
   • System Dynamics and Vibrations 6 ECTS Credits
   • Biomechanics 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Biomaterials 6 ECTS Credits
   • Fluid Dynamics 6 ECTS Credits
   • Internal Combustion Engines 6 ECTS Credits
   • Energy Conversion Systems 6 ECTS Credits
   • Capstone Design Project I 4 ECTS Credits

   Semester 8

   • Introduction to Entrepreneurship 6 ECTS Credits
   • Air-Conditioning and Refrigeration 6 ECTS Credits
   • Environmental Pollution 6 ECTS Credits
   • Systems and Control Engineering 6 ECTS Credits
   • Capstone Design Project II 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email