Μαθηματικά

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το πρόγραμμα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να αποκτούν ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Τα πολλά διαφορετικά μαθήματα επιλογής εντός κλάδου δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, καθώς και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένο τομέα της επιλογής τους. Επίσης, με κατάλληλες επιλογές μαθημάτων εκτός κλάδου, επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό και o συνδυασμός των Μαθηματικών με άλλη επιστήμη (διεπιστημονικότητα).

   Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η χρήση μαθηματικού και στατιστικού λογισμικού (software) στη μαθησιακή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές και μεθόδους σε πραγματικά προβλήματα προερχόμενα από άλλες επιστήμες.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορα επαγγέλματα του δημόσιου (στην Κύπρο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που απαιτούν την ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων. Οι αναλυτικές και ποσοτικές ικανότητες, καθώς και οι ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, που αδιαμφισβήτητα κατέχει ένας μαθηματικός αποτελούν προσόντα περιζήτητα. Συνοπτικά, ένας πτυχιούχος μαθηματικός μπορεί να εργοδοτηθεί στους ακόλουθους τομείς:

   1. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστήριο, εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς.
   2. Στη μέση ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση.
   3. Στην Κεντρική Τράπεζα, στη Στατιστική Υπηρεσία, στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.
   4. Στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, ερευνητικά κέντρα κοινωνικών επιστημών και εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι δεξιότητες και γνώσεις που παρέχονται από το πρόγραμμά μας δίνουν στους αποφοίτους μας την ελευθερία επιλογής εξειδίκευσης ή και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s, Διδακτορικό) σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο, παρέχοντας την αμέριστη στήριξή του στους σπουδαστές σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα παρακάτω πεδία:

   • Καθαρά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
   • Στατιστική
   • Φυσική
   • Μηχανολογία και Εφαρμοσμένες Επιστήμες
   • Επιχειρησιακή Έρευνα
   • Αναλογιστική Επιστήμη
   • Πληροφορική
   • Οικονομικά Μαθηματικά
   • Διδακτική των Μαθηματικών

   Τόσο η ευελιξία όσο και ο καθολικός χαρακτήρας των Μαθηματικών παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία, όπου η επιστημονική έρευνα έχει σε μεγάλο βαθμό μαθηματικοποιηθεί.

   Εισδοχή

   Γενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν ΕΝΑ από τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

   • ‘Εχουν επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 15/20 στα Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν, ή,
   • Έχουν επιτύχει βαθμό τουλάχιστον B στις εξετάσεις GCE Mathematics, ή,
   • Έχουν επιτύχει με βαθμό τουλάχιστον 75% στην ειδική κατατακτήρια εξέταση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το μάθημα MATH-180.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL  -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 και άνω
   • Internet-based TOEFL -61 και άνω
   • IELTS -5.5 και άνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B και άνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C και άνω
   • GCSE English Language “O” Level -C και άνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει αναπτύξει τις διανοητικές εκείνες δεξιότητες που θα τον καθιστούν ικανό να:

   1. Διατυπώνει και να αναλύει μαθηματικά προβλήματα με στόχο την εξαγωγή ορθολογικών συμπερασμάτων.
   2. Κατανοεί και να αναπτύσσει μαθηματικές αποδείξεις.
   3. Χρησιμοποιεί υφιστάμενες τεχνικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, με εύληπτο και σαφή τρόπο.
   4. Κατασκευάζει, αναλύει και ερμηνεύει μαθηματικά μοντέλα, τα οποία ανταποκρίνονται σε προβλήματα που προκύπτουν από τις εφαρμοσμένες επιστήμες.
   5. Κατανοεί ότι η μαθηματική επιστήμη συνίσταται από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως άλγεβρα, ανάλυση, λογική και γεωμετρία, τα οποία συνιστούν ένα αξιωματικά θεμελιωμένο λογικό οικοδόμημα.
   6. Χρησιμοποιεί γλώσσες προγραμματισμού και μαθηματικό/στατιστικό λογισμικό, προς επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Programming Principles I 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits
   • Mathematics Laboratory 2 ECTS Credits
   • Foundations of Mathematics 8 ECTS Credits
   • Calculus I 8 ECTS Credits

   Semester 2

   • Programming Principles II 6 ECTS Credits
   • Mathematics with Computers 8 ECTS Credits
   • Calculus II 8 ECTS Credits
   • General Physics I 8 ECTS Credits

   Semester 3

   • Elementary Number Theory 8 ECTS Credits
   • Calculus III 8 ECTS Credits
   • Linear Algebra I 6 ECTS Credits
   • General Physics II 8 ECTS Credits

   Semester 4

   • Accounting I 6 ECTS Credits
   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits
   • Probability and Statistics I 6 ECTS Credits
   • Linear Algebra II 6 ECTS Credits
   • Ordinary Differential Equations 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Probability and Statistics II 6 ECTS Credits
   • Numerical Analysis I 8 ECTS Credits
   • Differential Geometry I 8 ECTS Credits
   • Introduction to Modern Algebra 8 ECTS Credits

   Semester 6

   • Linear Models I 6 ECTS Credits
   • Real Analysis 8 ECTS Credits
   • Complex Analysis 8 ECTS Credits
   • Partial Differential Equations 8 ECTS Credits

   Semester 7

   • Numerical Analysis II 8 ECTS Credits
   • Linear Models II 6 ECTS Credits
   • Applied Mathematical Analysis 8 ECTS Credits
   • Topology 8 ECTS Credits

   Semester 8

   • Functional Analysis 8 ECTS Credits
   • Times Series Modeling and Forecasting 6 ECTS Credits
   • Mathematical Modeling 8 ECTS Credits
   • Numerical Solution of Differential Equations 8 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email