Μάρκετινγκ

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   To Πτυχίο στο Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική γνώση των βασικών αρχών, εννοιών, εργαλείων, τάσεων και εξελήξεων της θεωρείας και πρακτικής του μοντέρνου μάρκετινγκ.

   Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένας από τους πανεπιστημιακούς εταίρους του Αγγλικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (UK CIM), και αυτό δίδει την δυνατότητα στους αποφοίτους μας να θεωρούνται ως μέλη του ινστιτούτου.  Το UK CIM είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος επαγγελματιών στον τομέα του μάρκετινγκ με μέλη σε πάνω από 120 χώρες και εξεταστικά κέντρα σε πάνω από 40 χώρες.  Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να εγραφούν ως μέλη του ινστιτούτου καθώς παρακολουθούν τα μαθήματα τους στο πανεπιστήμιο και αυτό θα τους δώσει πολλά οφέλη συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε διδακτικό υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις σπουδές τους.

   Μέχρι τώρα το πρόγραμμα του Μάρκετινγκ είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Κύπρο το οποίο έχει αναγνωριστεί από το UK CIM και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να πάρουν εξαιρέσεις από συγκεκριμένα μαθήματα των επαγγελματικών τίτλων σπουδών που προσφέρει το UK CIM.  Για να εισχύουν αυτές οι εξαιρέσεις οι απόφοιτοι θα πρέπει να κάνουν 17 μαθήματα μάρκετινγκ από το Μέρος Α του πτυχίου, και τα μαθήματα MKTG-291, MGT-281 και BADM-480.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Το μάρκετινγκ είναι ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις. Είναι από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Λόγω της εξαιρετικά ανταγωνιστικής φύσης του τομέα και του ταχέως εξελισσόμενου «χαρακτήρα» του υπάρχει συνεχής ζήτηση για ικανούς αποφοίτους. Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας αποφοίτων περιλαμβάνουν θέσεις στην διαχείριση πελατειακών σχέσεων, στην διαφήμιση, στην διαχείριση προϊόντων και μάρκας, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στις δημόσιες σχέσεις, στις πωλήσεις, στην έρευνα αγοράς, στο σχεδιασμό μάρκετινγκ και στη διανομή. Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας σε διάφορους τομείς, όπως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες κλπ), τις επαγγελματικές υπηρεσίες (λογιστικές, ασφαλιστικές, νομικές κλπ), τον μεταποιητικό τομέα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, την εκπαίδευση, τον τομέα υγείας και το λιανικό εμπόριο.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor’s Degree), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

   Εισδοχή

   ενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL  -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 και άνω
   • Internet-based TOEFL -61 και άνω
   • IELTS -5.5 και άνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B και άνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C και άνω
   • GCSE English Language “O” Level -C και άνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Οι απόφοιτοι του τμήματος θα είναι ικανοί:

   1. Αφού γνωρίσουν τις βασικές ιδέες του μάρκετινγκ, να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικούς οργανισμούς
   2. Να εκτιμούν τις εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες στον τομέα του μάρκετινγκ τόσο στην τοπική, όσο και στη διεθνή αγορά
   3. Να συσχετίζουν τις θεωρίες του μάρκετινγκ με τις πρόσφατες εξελίξεις και προβλήματα στον τομέα αυτό
   4. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και την επίδρασή τους σε όλους τους τομείς ενός οργανισμού
   5. Να εκτιμήσουν τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στον τομέα του μάρκετινγκ
   6. Να κατανοούν τη σημασία της χρήσης σχετικών πληροφοριών στην επίλυση προβλημάτων στον τομέα του μάρκετινγκ
   7. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη γύρω από την επίλυση προβλημάτων στο χώρο του μάρκετινγκ
   8. Να κατανοούν τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης όσον αφορά στις πρακτικές του μάρκετινγκ
   9. Να καλλιεργούν ηγετικές ικανότητες, να δουλεύουν ομαδικά, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν ερευνητικά σχέδια
   10. Να εφαρμόζουν και να υλοποιούν στόχους.

    

  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Η γλώσσα του  Προγράμματος είναι η Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Accounting I 6 ECTS Credits
   • College English 6 ECTS Credits
   • Computer Fundamentals 6 ECTS Credits
   • Principles of Microeconomics 6 ECTS Credits
   • Intermediate Algebra 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Accounting II 6 ECTS Credits
   • Principles of Macroeconomics 6 ECTS Credits
   • Basic Writing 6 ECTS Credits
   • Statistics I 6 ECTS Credits
   • Information Systems Concepts 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Business and Professional Communication 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits
   • Managerial Finance 6 ECTS Credits
   • General Psychology I 6 ECTS Credits
   • Principles of Sociology 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Business Law 6 ECTS Credits
   • Business Communications 6 ECTS Credits
   • Organizational Behavior 6 ECTS Credits
   • Introduction to Management 6 ECTS Credits
   • Marketing 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Integrated Marketing Communications 6 ECTS Credits
   • Marketing Public Relations 6 ECTS Credits
   • Marketing of Services 6 ECTS Credits
   • Advertising 6 ECTS Credits
   • Marketing Research 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Marketing and Social Responsibility 6 ECTS Credits
   • Sales Promotion and Direct Marketing 6 ECTS Credits
   • Selling and Sales Management 6 ECTS Credits
   • Relationship Marketing and Internal Marketing 6 ECTS Credits
   • E-Marketing 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Senior Simulation in Business 6 ECTS Credits
   • Task-Based Internship 2 ECTS Credits
   • Media Planning 6 ECTS Credits
   • Strategic Marketing 6 ECTS Credits
   • Consumer Behavior 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Research Methods in Business 6 ECTS Credits
   • Marketing for New Products 6 ECTS Credits
   • Retailing Management 6 ECTS Credits
   • Brand Marketing 6 ECTS Credits
   • International Marketing 6 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email