Καλές Τέχνες

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το πρόγραμμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει στους φοιτητές δημιουργικές γνώσεις και καλλιτεχνικές δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εικαστικών μέσων και σύγχρονων δημιουργικών πρακτικών. Στόχος μας είναι να καταφέρουν οι νέοι εικαστικοί να αναπτύξουν ένα κριτικό τρόπο σκέψης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις στον κόσμο του σήμερα. Οι καθηγητές του προγράμματος έχουν δράση στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, και συνεργάζονται με πανεπιστήμια και ιδρύματα για την παρουσίαση εκθέσεων, διεξαγωγή έρευνας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

   Η εργαστηριακή πρακτική εκπαίδευση προσφέρεται σε παραδοσιακά εικαστικά μέσα (σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική και κεραμική), αλλά και σε νεότερα(φωτογραφία, βιντεοτέχνη, ψηφιακή τέχνη και animation). Οι φοιτητές μπορούν να πειραματιστούν στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές σε ένα δημιουργικό περιβάλλον που τους επιτρέπει να εξελίξουν τη δική τους καλλιτεχνική πορεία. Η μάθηση στις Καλές Τέχνες υποστηρίζεται από σχετικά μαθήματα έρευνας και συγγραφής, με συμμετοχή σε εκθέσεις που διοργανώνονται από το τμήμα και λαμβάνοντας μέρος σε συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια με καλεσμένους ερευνητές, παραγωγούς πολιτισμού και καλλιτέχνες από την τοπική και διεθνή εικαστικό χώρο.

   Καλλιεργούμε την αντίληψη της σημασίας της δημιουργίας στα σύγχρονα επαγγελματικά πεδία των τεχνών, του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, και εφοδιάζουμε τους φοιτητές μας με δημιουργικές δεξιότητες και κριτικό τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσουν στις μελλοντικές επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος, εκτός από τη δράση τους και το εικαστικό τους έργο στο πλαίσιο της σύγχρονης τέχνης, εργάζονται σε τομείς όπως: η διδασκαλία της τέχνης, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και γενικότερα οι χώροι των τεχνών και του πολιτισμού.

   Στην καρδιά του προγράμματος είναι οι φοιτητές μας και στόχος μας είναι να τους παρέχουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που τους επιτρέπει να εξελιχθούν ως σύγχρονοι εικαστικοί και πολίτες, συνδεδεμένοι με καλλιτεχνικές κοινότητες σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. (Καθηγητές του Πτυχίου Καλών Τεχνών)

   Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αξιολογημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) Κύπρου.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες εικαστικοί καλλιτέχνες, ως εκπαιδευτικοί εικαστικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης, ως επιμελητές συλλογών και εκθέσεων ή ως σύμβουλοι πολιτιστικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων τέχνης.

   Επίσης, μπορούν να εργαστούν στον εκδοτικό χώρο, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ως επαγγελματίες φωτογράφοι, γραφίστες, ή ως διοικητικά στελέχη διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών.

   Συνοπτικά, ένας πτυχιούχος Καλών Τεχνών μπορεί να εργοδοτηθεί στους ακόλουθους τομείς:

   • Επαγγελματίας Εικαστικός
   • Εκπαιδευτικός Εικαστικών Τεχνών
   • Επιμελητής Εκθέσεων
   • Ιστορικός Τέχνης
   • Λειτουργός σε Μουσεία και Γκαλερί
   • Ερευνητής/τρια Τέχνης
   • Πολιτιστική Διαχείριση
   • Φωτογράφος

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

   Εισδοχή

   Γενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλοισοδύναμοπροσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Επιπρόσθετα, οι αιτούντες αναμένεται να καταθέσουν φάκελο εργασιών σχετικών με την τέχνη, το σχεδιασμό ή τα πολυμέσα (art, design, multimediaportfolio), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

   Το portfolio, που προσκομίζουν οι υποψήφιοι τη μέρα προγραμματισμένης συνέντευξης, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και διαδικτυακά (online), αξιολογείται από επιτροπή του Τμήματος. Η συνέντευξη έχει τη μορφή συζήτησης σχετικά με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του υποψήφιου και επικεντρώνεται στο portfolio και στα έργα που αυτό περιέχει σχετικά με τη γραφιστική, τα πολυμέσα, τις καλές τέχνες ή άλλα παρεμφερή πεδία.

   Η συνέντευξη και η αξιολόγηση του portfolio αποτελούν μία αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις για το πρόγραμμα σπουδών, να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Τμήματος και να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσα

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 καιάνω
   • Internet-based TOEFL -61 καιάνω
   • IELTS -5 καιάνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B καιάνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C καιάνω
   • GCSE English Language “O” Level -C καιάνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

   • Δημιουργούν ως επαγγελματίες εικαστικοί, γνωρίζοντας τις τάσεις και τα ρεύματα της σύγχρονης τέχνηςκαι εφαρμόζοντας μια ανεξάρτητη και αναστοχαστική προσέγγιση.
   • Επιδείξουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και πειραματισμού στην εικαστική κατεύθυνση που θα έχει επιλέξει ο φοιτητής/τρια όπως το σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική και εγκαταστάσεις, φωτογραφία, ψηφιακές τέχνες, εκπαίδευση τέχνης και εννοιολογικές/διαδικασιακές εικαστικές πρακτικές.
   • Κατέχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και επαφή σε εικαστικά πεδία όπως η χαρακτική, το animation, η κεραμική, το περφόρμανς και η βιντεοτέχνη σε σχέση με τα δικά τους εικαστικά και υλικά ενδιαφέροντα.
   • Έχουν διαμορφώσει τη δική τους εικαστική κατεύθυνση, να είναι σε θέση να την πλαισιώσουν ερευνητικά και να εκθέσουν αποτελέσματα των δημιουργικών τους πειραματισμών σύμφωνα με τα πρότυπα του χώρου της σύγχρονης τέχνης.
   • Έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων σε ιστορικά, πολιτισμικά και σύγχρονα ρεύματα των εικαστικών τεχνών και να μπορούν να διατυπώσουν τις θέσεις σε γραπτό λόγο.
   • Παραθέσουν εις βάθους γνώσεις και πειραματισμό σε μια αυτό-προσδιοριζόμενη εικαστική κατεύθυνση.
   • Να μπορούν να εκφράζουν σε γραπτή και προφορική μορφή κριτικές προσεγγίσεις ως προς τις δικές τους απόψεις και θέσεις, καθώς και αυτές άλλων.
   • Εκθέτουν εικαστικά έργα τους σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, καθώς και σε εκθεσιακούς και δημόσιους χώρους.
   • Κατανοούν τους τρόπους λειτουργίας του σύγχρονου συστήματος τέχνης και πολιτισμού και την θέση τους μέσα σε αυτό.
   • Προσδιορίζουν τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες και να τις εξελίσσουν αυτόνομα στον εικαστικό και ευρύτερο δημιουργικό επαγγελματικό χώρο.
   • Συνεργάζονται δημιουργικά με άλλους για τη διαμόρφωση καινοτόμων δράσεων σε καλλιτεχνικά πλαίσια.
   • Μπορούν να εκφράζουν σε γραπτή, προφορική και οπτική μορφή τις απόψεις και τις θέσεις τους και να παρουσιάζουν με συγκροτημένο τρόπο τα αποτελέσματα των ερευνών και των αναζητήσεών τους στο χώρο της θεωρίας και της πρακτικής των τεχνών με βάση ακαδημαϊκά πρωτόκολλα.
   • Να εφαρμόζουν δημιουργικές και καινοτόμες πρακτικές και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίζουν επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη στους τομείς που επιλέγουν να εργαστούν.

    

  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά).

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Introduction to Visual Arts 6 ECTS Credits
   • Fundamentals of Drawing 6 ECTS Credits
   • Painting I 6 ECTS Credits
   • Sculpture and Installation I 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Process and Project Based Art Practice 6 ECTS Credits
   • Figure Drawing 6 ECTS Credits
   • History of Art 6 ECTS Credits
   • Photography I 6 ECTS Credits
   • Introduction to Philosophy 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Modern and Contemporary Art 6 ECTS Credits
   • Introduction to Studio Practice (A) 6 ECTS Credits
   • Digital Imaging 6 ECTS Credits
   • Drawing II 6 ECTS Credits
   • Business & Professional Communication 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Figure and Movement 6 ECTS Credits
   • Critical and Cultural Studies 6 ECTS Credits
   • Collaborative Art Practice 6 ECTS Credits
   • Introduction to Studio Practice (B) 6 ECTS Credits
   • Ceramics 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Cyprus Art History 6 ECTS Credits
   • Art Studio Practice 12 ECTS Credits
   • Printmaking 6 ECTS Credits
   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Contemporary Art Concepts 6 ECTS Credits
   • Advanced Art Studio Practice 12 ECTS Credits
   • Applied Art Education 6 ECTS Credits
   • Sculpture and Installation II 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Professional Art Studio Practice 12 ECTS Credits
   • Creative Research and Enquiry 6 ECTS Credits
   • Interior Design I 6 ECTS Credits
   • Cultural Anthropology 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Final Year Project and Exhibition 12 ECTS Credits
   • Working in the Creative Field 6 ECTS Credits
   • Public Art, Social Engagement and Situational Practices 6 ECTS Credits
   • Mural and Large Scale Painting 6 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email