Φυσικοθεραπεία

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα της Φυσικοθεραπείας, για να μπορέσουν να απασχοληθούν είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον απόφοιτο και να τον καταστήσει ειδικό στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για κλινική πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy) στις κύριες κλινικές ειδικεύσεις της μυοσκελετικής, της νευρολογικής, της αναπνευστικής και της καρδιαγγειακής φυσικοθεραπείας καθώς και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (εγκαύματα, ακρωτηριασμοί, κ.ά.).

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι θα μπορούν με το πέρας των σπουδών τους να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Κύπρου ώστε να εξασφαλίσουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι ή εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, σε αθλητικά σωματεία και σε κέντρα αποκατάστασης.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ στην Ορθοπεδική Επιστήμη» με δυο αρχικές κατευθύνσεις στους τομείς της Αθλητικής και της Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας. Στο μέλλον οι παραπάνω κατευθύνσεις θα συμπληρωθούν με τις κατευθύνσεις της Νευρολογικής και Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

   1. Προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να τους συμβουλεύουν για την ορθή και φυσιολογική στάση και κίνηση του σώματος.
   2. Διαχωρίζουν την παθολογία από την δυσλειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και αν είναι δυνατόν και της παθολογίας.
   3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα της φυσικοθεραπείας γενικά και στον τομέα της λειτουργικής αποκατάστασης ειδικότερα.
   4. Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής των φυσικών μέσων και μεθόδων θεραπείας στην αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων.
   5. Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με δομημένο τρόπο, να καταγράφουν τα ευρήματα τους και να σχεδιάζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy).
   6. Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους.
   7. Αναλύουν και συνθέτουν κριτικά την διαθέσιμη βιβλιογραφία στον τομέα της φυσικοθεραπείας.
   8. Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο χώρο των βασικών επιστημών (ανατομία, φυσιολογία, εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.) και των σχετικών ειδικοτήτων (ιατρική) και να αναθεωρούν ανάλογα την κλινική τους πράξη.
   9. Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους ασθενείς και τους άλλους ειδικούς και να αποτελούν ενεργό μέλος και ισότιμο μέλος μιας ομάδας επιστημόνων υγείας.
   10. Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Επιπλέον ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει 3 κλινικές ασκήσεις κάθε μια στο 5ο, 6ο, 7ο εξάμηνο με πέντε ώρες εργασίας δυο φορές την εβδομάδα (150 ώρες σύνολο) και την πρακτική του άσκηση που ξεκινάει στο 8ο εξάμηνο και περιλαμβάνει κλινική εργασία για 40 ώρες την εβδομάδα επί 26 συνεχόμενες εβδομάδες (σύνολο 1040 ώρες).

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Αγγλικά στη Φυσικοθεραπεία 3 ECTS Credits
   • Στοιχεία Βιολογίας 6 ECTS Credits
   • Αρχές Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Φυσικοθεραπεία 3 ECTS Credits
   • Φυσιολογία 6 ECTS Credits
   • Λειτουργική Ανατομία Νευρο-μυοσκελετικού Συστήματος 6 ECTS Credits
   • Ανάλυση Κίνησης Άνω Άκρου 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Εφαρμογή Μικρουπολογιστών στην Υγεία 3 ECTS Credits
   • Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας 6 ECTS Credits
   • Φυσικοθεραπεία και Θεραπευτική Άσκηση 6 ECTS Credits
   • Λειτουργική Ανατομία Κάρδιο-αναπνευστικού Συστήματος και Οργάνων 6 ECTS Credits
   • Πρώτες Βοήθειες 3 ECTS Credits
   • Ανάλυση Κίνησης Κάτω Άκρου 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Αρχές Κλινικού Συλλογισμού στη Φυσικοθεραπεία 3 ECTS Credits
   • Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες 6 ECTS Credits
   • Βιοιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση 3 ECTS Credits
   • Παθήσεις στην Ορθοπεδική 6 ECTS Credits
   • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι: Άνω Άκρα 6 ECTS Credits
   • Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Παθολογία 6 ECTS Credits
   • Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης 6 ECTS Credits
   • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ: Κάτω Άκρα 6 ECTS Credits
   • Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙI 6 ECTS Credits
   • Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Παιδιά 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Τεχνικές Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων 6 ECTS Credits
   • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙΙ: Κορμός και Λεκάνη 6 ECTS Credits
   • Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Ενήλικες 6 ECTS Credits
   • Κλινική Άσκηση Καρδιο-αναπνευστικών Παθήσεων 6 ECTS Credits
   • Κλινική Εργοφυσιολογία 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Βασικές Αρχές Εμβιομηχανικής και Εργονομίας 3 ECTS Credits
   • Μέσα Ηλεκτροθεραπείας 6 ECTS Credits
   • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία IV: Αυχένας 6 ECTS Credits
   • Φυσιολογία του Πόνου 3 ECTS Credits
   • Κλινική Άσκηση Νευρολογικών Παθήσεων 6 ECTS Credits
   • Βελονισμός: Διαχείριση του Πόνου 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Θεραπευτικοί Χειρισμοί Κινητοποίησης 6 ECTS Credits
   • Αθλητιατρική και Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6 ECTS Credits
   • Φυσικοθεραπεία Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 6 ECTS Credits
   • Κλινική Άσκηση Μυοσκελετικών Παθήσεων 6 ECTS Credits
   • Μεθοδολογία της Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Πρακτική Άσκηση 20 ECTS Credits
   • Πτυχιακή Εργασία 10 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email