Φαρμακευτική

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων.Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντικός στον τομέα της υγείας, ως ο πλέον ειδικός στον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να γίνει σωστός φαρμακοποιός.Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές φαρμακευτικές γνώσεις, να μπορεί ο απόφοιτος να κατανοεί τη χημεία, την τεχνολογία και ό,τι αφορά στη δράση και στην ασφάλεια των φαρμάκων. ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη γνώση του στη θεραπεία των ασθενών στα ασφαλή πλαίσια.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι φαρμακοποιοί θα μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικό φαρμακείο, σε νοσοκομειακό φαρμακείο, στην φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία καλλυντικών, αλλά και σε Φαρμακορρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Drug Regulatory Affairs.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

   1. Έχουν ολοκληρωμένη και τρέχουσα γνώση στον τομέα της φαρμακευτικής μέσω ενός περιεκτικού ακαδημαϊκού και πρακτικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο πεδίο, και θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη σχετική βιβλιογραφία,
   2. Προσαρμόζονται στις ταχύτατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
   3. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών σχετικών με τη φαρμακευτική επιστήμη, της θεραπευτικής, της φαρμακευτικής πρακτικής και της φαρμακοκινητικής,
   4. Επιδεικνύουν βασική κατανόηση των σημαντικών σταδίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων και στην εμπορευματοποίησή τους,
   5. Ως ειδικοί στα φάρμακα, θα εξηγούν τη δράση των φαρμάκων, θα επιλύουν θεραπευτικά προβλήματα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία και ευεξία,
   6. Σχεδιάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και τις στρατηγικές εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευεξίας,
   7. Παρέχουν και βελτιώνουν τη φαρμακευτική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, ως οι ειδικοί στα φάρμακα,
   8. Συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά ως μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης,
   9. Υιοθετούν σωστές συμπεριφορές και αξίες και θα επιδεικνύουν προσωπικές ικανότητες που είναι σύμφωνες με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς και η κοινωνία στο επάγγελμα, καθώς και με τον επαγγελματισμό που απαιτείται κατά τη συνεργασία τους με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,
   10. Συλλέγουν και ερμηνεύουν υποκειμενικές και αντικειμενικές ενδείξεις που σχετίζονται με τον ασθενή, τα φάρμακα, τις αλλεργίες / τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασθένεια, πραγματοποιώντας αξιολόγηση ασθενούς.
   11. Αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές,
   12. Εφαρμόζουν πρότυπα, οδηγίες, καλές πρακτικές και καθιερωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή, έλεγχο και χρήση των φαρμάκων,
   13. Εμπλέκονται στο φαρμακευτικό επάγγελμα με δέσμευση για τη συνεχή βελτίωσή του και την εφαρμογή των νόμων και του κώδικα ηθικής που το διέπουν
  • Πρέπει να συμπληρωθούν 300 ECTS καθώς και όλες οι απαιτήσεις πτυχίου. Απαίτειται ελάχιστος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.‘Αρα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός ‘D-‘ σημαίνει επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτείται μέσος όρος ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Ανατομία του Ανθρώπου 6 ECTS Credits
   • Κυτταρική Βιολογία 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6 ECTS Credits
   • Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 3 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3 ECTS Credits
   • Γενική και Ανόργανη Χημεία 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Φυσιολογία του Ανθρώπου 6 ECTS Credits
   • Μοριακή Βιολογία και Γενετική 6 ECTS Credits
   • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 1 ECTS Credits
   • Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια 5 ECTS Credits
   • Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6 ECTS Credits
   • Οργανική Χημεία 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2 ECTS Credits
   • Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής 6 ECTS Credits
   • Κλασσική Αναλυτική Χημεία 6 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Χημεία I 6 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Μικροβιολογία 5 ECTS Credits
   • Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας 5 ECTS Credits

   Semester 4

   • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6 ECTS Credits
   • Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6 ECTS Credits
   • Παθοφυσιολογία 4 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 5 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών 5 ECTS Credits
   • Μεθοδολογία στην Έρευνα 4 ECTS Credits

   Semester 5

   • Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας 5 ECTS Credits
   • Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 4 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 5 ECTS Credits
   • Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6 ECTS Credits
   • Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 6 ECTS Credits
   • Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική 4 ECTS Credits

   Semester 6

   • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 5 ECTS Credits
   • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5 ECTS Credits
   • Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 5 ECTS Credits
   • Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 5 ECTS Credits
   • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4 ECTS Credits

   Semester 7

   • Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία 4 ECTS Credits
   • Κλινική Φαρμακευτική 5 ECTS Credits
   • Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική 6 ECTS Credits
   • Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής 5 ECTS Credits
   • Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4 ECTS Credits
   • Διπλωματική Εργασία Ι 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική 6 ECTS Credits
   • Τοξικολογία 6 ECTS Credits
   • Χημεία Τροφίμων 4 ECTS Credits
   • Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική 4 ECTS Credits
   • Καλλυντικά 4 ECTS Credits
   • Δημόσια Υγεία 4 ECTS Credits
   • Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6 ECTS Credits

   Semester 9

   • Πρακτική I 30 ECTS Credits

   Semester 10

   • Πρακτική ΙΙ 30 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email