Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και από τότε εκπαιδεύει τους δικούς της φοιτητές, αλλά και τους φοιτητές των υπόλοιπων σχολών του ΕΜΠ, θεραπεύοντας ένα ευρύ φάσμα βασικών επιστημονικών πεδίων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

   Το διδακτικό-ερευνητικό της προσωπικό εκπονεί έρευνα αριστείας σε ένα εντυπωσιακό εύρος επιστημονικών πεδίων που ξεκινάει από τη φιλοσοφία, τα καθαρά μαθηματικά και τη θεμελιώδη φυσική μέχρι τις καθαρές εφαρμογές, όπως η στατιστική, τα οικονομικά μαθηματικά, τα λέιζερ και την αντοχή των υλικών.

   Οι απόφοιτοι της Σχολής σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και απασχολούνται σε ένα πλήθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά εργασίας. Στις σελίδες μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τις δραστηριότητες του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΣΕΜΦΕ στους φοιτητές και τους απόφοιτούς της.

   Σκοπός της Σχολής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των διπλωματούχων για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ο κεντρικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών συνίσταται αφενός στην άρτια εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες δηλαδή στην απόκτηση του θεμελιώδους υπόβαθρου στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, παράλληλα με μια εξαιρετική γνώση Πληροφορικής και υπολογιστικών πακέτων, απαραίτητο στήριγμα των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών – και αφετέρου στην παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται συστηματικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, με ένα πρόγραμμα μαθημάτων που ενώ είναι προσανατολισμένο σε εφαρμογές, παρέχει άριστο θεωρητικό και πειραματικό υπόβαθρο και διαμορφώνει αυτή τη σύγχρονη επιστημονική φυσιογνωμία του επιστήμονα- μηχανικού που γεφυρώνει τις βασικές επιστήμες με τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες.

   Η Σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Σήμερα αριθμεί 84 μέλη Δ.Ε.Π., υποστηρίζεται από 2 Επιστημονικούς Συνεργάτες, 17 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 7 μέλη ΕΤΕΠ, 11 μέλη ΕΕΔΙΠ, έχει 1.500 προπτυχιακούς φοιτητές, 360 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 220 υποψήφιους διδάκτορες.

   Στη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ανήκουν οι Τομείς:

   • Μαθηματικών
   • Φυσικής
   • Μηχανικής
   • Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου

   Οι τέσσερεις τομείς θεραπεύουν τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, αλλά και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο από τη συνύπαρξη και λειτουργία τους στο πλαίσιο μιας ενιαίας Σχολής.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών αποτελείται από δύο Κατευθύνσεις: του Μαθηματικού Εφαρμογών και του Φυσικού Εφαρμογών, με ενιαίο δίπλωμα. Η Κατεύθυνση την οποία παρακολούθησε ο φοιτητής αναγράφεται στο αντίγραφο διπλώματος.

   ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών στη Σχολή παρέχονται οι βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Δικαίου και Ξένων Γλωσσών. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δυο κατευθύνσεις:

   • Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών
   • Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών

   Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης εφόσον γίνεται μετά από δύο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται, με διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας η κάθε μία. Ο αριθμός των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων αυξάνει σταδιακά από το 5ο μέχρι το 9ο εξάμηνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή και στις δύο Κατευθύνσεις, να αποκτήσει εμβάθυνση σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές.

   Η κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω Ροές:

   • Εφαρμοσμένη Ανάλυση
   • Στατιστική
   • Μαθηματικά Πληροφορικής
   • Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση

   Η κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω Ροές:

   • Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
   • Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
   • Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
   • Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
   • Μηχανική των Υλικών

   Κάθε φοιτητής υποχρεούται στην επιλογή δύο εκ των ροών της Κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

   Και οι δύο Κατευθύνσεις υποστηρίζονται από Εργαστήρια Φυσικής και Μηχανικής, που λειτουργούν ήδη επί σειρά ετών καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των Σχολών ειδικότητας Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ορισμένα από αυτά έχουν παράλληλα αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία, υλοποιώντας ειδικευμένα προγράμματα πρότυπων δοκιμών και ευρέος φάσματος υπηρεσίες προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υποστήριξη παρέχεται επίσης από τα Εργαστήρια Υπολογιστών της Σχολής.

   Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης, παρακολουθούν ένα πλήρες πρόγραμμα παιδαγωγικών μαθημάτων αναγκαίων για μια ολοκληρωμένη συγκρότηση ενός σύγχρονου παιδαγωγού.

   Στο Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσεται ως θεσμοθετημένη διαδικασία εκπαίδευσης η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο 9 ο εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ. ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.

   Απαραίτητη για την απόκτηση διπλώματος είναι η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο 10ο εξάμηνο των Σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email