Διατροφολογία και Διαιτολογία

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Ο στόχος του προγράμματος είναι να ετοιμάσει, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων, επαρκώς εκπαιδευμένους και προσοντούχους απόφοιτους για την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, οι οποίοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη διατροφολογία και διαιτολογία, προς όφελος των ατόμων και της δημόσιας υγείας στην Κύπρο ή στη χώρα που θα επιλέξουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Στην Κύπρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τον κλάδο της διατροφολογίας και διαιτολογίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της διατροφολογίας και διαιτολογίας, και στην πρακτική εφαρμογή των αρχών των επιστημών της υγείας στη διατροφή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για αίτηση σε επαγγελματικές σχολές, όπως ιατρική, οδοντιατρική, φυσικοθεραπεία και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Διαιτολογία.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του κλάδου της Διατροφολογίας/Διαιτολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν αποδεκτοί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαιτολογία ή στην Κλινική Διαιτολογία και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για περαιτέρω εξειδίκευση σε τομείς όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η διατροφική υποστήριξη, η δημόσια υγεία κ.ά. Απόφοιτοι του κλάδου έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του κλάδου της Διατροφολογίας/Διαιτολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν αποδεκτοί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαιτολογία ή στην Κλινική Διαιτολογία και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για περαιτέρω εξειδίκευση σε τομείς όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η διατροφική υποστήριξη, η δημόσια υγεία κ.ά. Απόφοιτοι του κλάδου έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:

   1. Κατανοούν τη σύνθεση των τροφίμων και πώς τα τρόφιμα παράγονται/κατασκευάζονται.
   2. Αξιολογούν κριτικά την ασφάλεια των τροφίμων τόσο για τα άτομα όσο και για συγκεκριμένους πληθυσμούς.
   3. Εκτιμούν την επίδραση της σύνδεσης των τροφίμων στην υγεία και στην ευεξία των ανθρώπων.
   4. Προσδιορίζουν το ρόλο της δίαιτας στην πρόληψη ασθενειών και στην προώθηση της βέλτιστης υγείας.
   5. Αξιολογούν κριτικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την υιοθέτηση ακατάλληλης διατροφής από διάφορους πληθυσμούς (π.χ. έγκυες γυναίκες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας).
   6. Επιδεικνύουν δεξιότητες και γνώσεις για την κριτική χρησιμοποίηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής.
   7. Κατανοούν θέματα πολιτικής που αφορούν στη διατροφή σε σχέση με τη δημόσια υγεία.
   8. Αξιολογούν την επιστημονική θεωρία και όρους στο πλαίσιο των τροφίμων, του πολιτισμού, της δίαιτας και της διατροφής.
   9. Αναπτύξουν τις κριτικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και μια προσέγγιση για διά βίου μάθηση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη στις επιστήμες διατροφής και διαιτολογίας.

    

  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Γενική Βιολογία I 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στην Οργανική και Βιολογική Χημεία 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου και της Υγείας 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits
   • Εφαρμογή Μικρουπολογιστών στην Υγεία 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Γενική Βιολογία ΙI 6 ECTS Credits
   • Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Χημεία Τροφίμων και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Γενική Ψυχολογία I 6 ECTS Credits
   • University Experience 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Ανατομία και Φυσιολογία του Ανθρώπου Ι 6 ECTS Credits
   • Αρχές της Βιοχημείας της Διατροφής και του Μεταβολισμού Ι 6 ECTS Credits
   • Βιοστατιστική 6 ECTS Credits
   • Δημόσια Υγεία και Διατροφή της Κοινωνίας 6 ECTS Credits
   • Επιστήμη Τροφίμων και Αρχές Διαχείρισης και Εργαστήριο 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Αρχές της Βιοχημείας της Διατροφής και του Μεταβολισμού ΙΙ και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Διατροφική Συμβουλευτική Συμπεριφορά 6 ECTS Credits
   • Διατροφική Αξιολόγηση και Διαχείριση 6 ECTS Credits
   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits
   • Ανατομία και Φυσιολογία του Ανθρώπου ΙI 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Συστήματα Διαχείρισης Εστίασης και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Διατροφή στα Στάδια Ζωής 6 ECTS Credits
   • Διαιτολογία και Διατροφή – Θεωρία και Πρακτική 6 ECTS Credits
   • Φυτο-Χημικά, Λειτουργικά Τρόφιμα και Συμπληρώματα 6 ECTS Credits
   • Marketing 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Πειραματικά Τρόφιμα και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Διατροφική Συμβουλευτική 6 ECTS Credits
   • Ιατρική Θεραπεία Διατροφής και Διαιτολογίας Ι 6 ECTS Credits
   • Αθλητισμός και Διατροφή στην Άσκηση 6 ECTS Credits
   • Αλληλεπιδράσεις Τροφίμων και Φαρμάκων 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Ιατρική Θεραπεία Διατροφής και Διαιτολογίας ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Σύγχρονα Θέματα Τροφίμων και Διατροφής 6 ECTS Credits
   • Μεθοδολογία Έρευνας στη Διαιτολογία 6 ECTS Credits
   • Πρακτική Άσκηση 6 ECTS Credits
   • Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Ιατρική Θεραπεία Διατροφής και Διαιτολογίας ΙΙI και Εργαστήριο 6 ECTS Credits
   • Πτυχιακή Εργασία 12 ECTS Credits
   • Τρόφιμα, Πολιτισμός και Διατροφή 6 ECTS Credits
   • Τρόφιμα και Διατροφική Πολιτική 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email