Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και διαχείριση της ενέργειας γενικότερα. Το πρόγραμμα σπουδών εξοπλίζει τους φοιτητές με την αναγκαία θεωρητική και πρακτική γνώση, τις διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες, που συνδυαζόμενα με την κατανόηση των απαραίτητων επιχειρησιακών και διαχειριστικών διαδικασιών μπορoύν να συμβάλουν σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του πετρελαίου και του αερίου.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και τις διερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των επιχειρησιακών και διαχειριστικών διαδικασιών, καθιστώντας δυνατή μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του πετρελαίου και του αερίου. Βάσει αυτών των δεδομένων, οι πτυχιούχοι στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να χειριστούν τις προκλήσεις που αναμένεται να φέρει η ραγδαία ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον. Ευκαιρίες εργοδότησης προσφέρονται σε εθνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς ενέργειας, κρατικές υπηρεσίες (π.χ. ΑΗΚ) και σχετικά υπουργεία, τράπεζες ή άλλους οργανισμούς με επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα και υποπροϊόντα πετρελαίου, οργανισμούς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα, εταιρείες συμβούλων σε θέματα ενέργειας κ.ο.κ. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας, του πετρελαίου και του αερίου. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να εκπαιδεύσει και να ετοιμάσει τους μελλοντικούς εκτελεστικούς διευθυντές και διευθυντές επιχειρήσεων της ανερχόμενης βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου στην Κύπρο για όλες τις πτυχές της διαχείρισης, των οικονομικών, των νομικών θεμάτων και της τεχνολογίας του τομέα.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Students obtaining the Bachelor of Science degree in Energy, Oil & Gas Management will have several opportunities for further studies:

   1. A Master of Science (MSc) degree in Oil and Gas or Energy Technology
   2. Another related post-graduate degree such as the Master in Laws (LLM) degree with a related specialization. This Masters will not qualify them as lawyers but the knowledge gained will be substantial and very useful
   3. A professional qualification, such as the ACCA or the Institute of Marketing for specialized knowledge in a business functional area which will be an ideal combination with their previous undergraduate background.

   Εισδοχή

   Γενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL  -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 και άνω
   • Internet-based TOEFL -61 και άνω
   • IELTS -5.5 και άνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B και άνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C και άνω
   • GCSE English Language “O” Level -C και άνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα μπορούν να:

   1. Χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε συμβατικά διοικητικά θέματα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως γενική λογιστική, οικονομικά, διαχείριση, μάρκετινγκ, δίκαιο των επιχειρήσεων και χρηματοδότηση.
   2. Ενεργοποιήσουν τέτοιες ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση, διαχείριση επιχειρήσεων, διαχείριση προγραμμάτων πετρελαίου και αερίου και διαχείριση προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας.
   3. Αξιολογούν βασικούς επιστημονικούς όρους και αρχές που σχετίζονται με τη γεωλογία, τη γεωλογία πετρελαίου και τις τεχνολογίες ενέργειας.
   4. Χρησιμοποιούν θεμελιώδεις γνώσεις για τις τεχνολογίες του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και να εφαρμόζουν τεχνικές ασφάλειας και διαχείρισης του κινδύνου.
   5. Έχουν γνώσεις και να κατανοούν το νομικό δίκαιο στους τομείς του πετρελαίου, του αερίου, του περιβάλλοντος και των θαλασσών.
   6. Αναλύουν και αξιολογούν τα οικονομικά της ενέργειας, της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου, καθώς και των αγορών του πετρελαίου και του αερίου.
   7. Κατανοούν και επικοινωνούν με σαφήνεια τις ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και γεωπολιτικής ασφάλειας.
   8. Αναλύουν και αξιολογούν τρέχοντα θέματα περιβάλλοντος, όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και η αειφόρος ανάπτυξη.
   9. Διαχειριστούν τη γνώση και τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ανεξάρτητα προγράμματα διαχείρισης.

    

    

  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά).

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Accounting I 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits
   • Introduction to Energy Management 6 ECTS Credits
   • Microcomputer Applications 6 ECTS Credits
   • Cultural Anthropology 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Accounting II 6 ECTS Credits
   • Computer Fundamentals 6 ECTS Credits
   • Principles of Sociology 6 ECTS Credits
   • Ethics 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Business and Professional Communication 6 ECTS Credits
   • Fuel Science and Technology 6 ECTS Credits
   • Principles of Microeconomics 6 ECTS Credits
   • Introduction to Physical Geology 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • Principles of Macroeconomics 6 ECTS Credits
   • Managerial Finance 6 ECTS Credits
   • Introduction to Management 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits
   • Marketing 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Economics for the Oil and Gas Industry 6 ECTS Credits
   • Oil and Gas Law 6 ECTS Credits
   • Environmental Law 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Project Management for the Energy Sector 6 ECTS Credits
   • Operations Management 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Environmental Impact Management 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email