Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • polytexneio kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή ιδρύθηκε ως Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τον Ιούλιο 2004 και αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό.Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

   Σκοπός

   Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, τις επιστημονικές περιοχές της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας – Χωροταξίας, της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, της Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και Τέχνης, των Εικαστικών Τεχνών, της Προστασίας και Αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

   Η Σχολή αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική παιδεία μέσα από γνώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπου η θεωρία και η εφαρμογή αντιμετωπίζονται ισόποσα και υποστηρίζονται από μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, της Τέχνης, της Πόλης και του Τοπίου σε συνδυασμό με μαθήματα Σχεδιασμού κάθε κλίμακας, Τεχνολογίας και Επιστήμης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τις παραπάνω θεματικές ενότητες με μαθήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ιστορίας και τη Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, Εικαστικών Τεχνών, Αποκατάστασης Κτηρίων και Συνόλων. Συμπληρώνεται ακόμη με γενικές γνώσεις θετικών επιστημών (μαθηματικά, στατιστική, μαθήματα Στατικής κλπ) καθώς και μαθήματα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Στους φοιτητές της Σχολής παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής στην ίδια τη Σχολή καθώς και άλλες Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης.Το σύνολο των παραπάνω μαθημάτων τροφοδοτεί και εμπλουτίζει τα μαθήματα Σχεδιασμού που αποτελούν τον βασικό κορμό του προγράμματος σπουδών.

   Η ευρύτητα των προσεγγίσεων στην αντίληψη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου κάθε κλίμακας δίνει δυνατότητες για ενίσχυση της έρευνας και της ανά επιμέρους αντικείμενο γνωστικής αλληλοτροφοδότησης σε όλα τα στάδια των σπουδών. Η συγκρότηση και η μεθοδολογική προσέγγιση των θεματικών του προγράμματος σπουδών συγκλίνουν στην αξιοποίηση της έρευνας αιχμής προς όφελος της προστασίας και ανάδειξης του υφιστάμενου ιστορικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος. Το ιστορικό, πολιτισμικό, τοπιακό, τοπολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και η απαίτηση για βιωσιμότητα μαζί με την αρμονική ένταξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο υφιστάμενο περιβάλλον συνιστούν τομείς της έρευνας που διεξάγεται στη Σχολή.

   Η Σχολή δίνει επίσης έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες εντάσσοντάς τις σε όλο σχεδόν το εύρος των μαθημάτων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους στην έρευνα και την καινοτομία. Οι γνώσεις αυτές προετοιμάζουν με κατάλληλο τρόπο τους/τις αποφοίτους της για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και απαιτήσεων σε επαγγελματικό και ερευνητικό πεδίο.

   Η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις βασικές επιδιώξεις της Σχολής και επιχειρείται μέσω προσκλήσεων διακεκριμένων ομιλητών για διαλέξεις στους φοιτητές, οργάνωσης εργαστηρίων -workshops σε συνεργασία με άλλες ελληνικές και ξένες αρχιτεκτονικές σχολές, εκθέσεων φοιτητικών εργασιών, συμμετοχής σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, οργάνωσης συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων καθώς και επιστημονικών επισκέψεων που θα φέρουν σε επαφή τους φοιτητές της Σχολής με τους έλληνες και ξένους συναδέλφους τους αλλά και με διακεκριμένους επαγγελματίες του αρχιτεκτονικού χώρου.

  • Διάρκεια και δομή των σπουδών

   Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα (πέντε έτη) στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της Ερευνητικής και της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμονται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χει – μερινό και εαρινό). Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά την διάρκεια των εξαμήνων περιλαμβάνουν: διδασκαλία μαθημάτων από έδρας,εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, workshops και λοιπές δραστηριότητες απαραίτητες για την εμπέδωση των γνώσεων και την εξέλιξη της έρευνας.

   Δήλωση μαθημάτων

   Η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ανακοινώνεται από το Ίδρυμα. Οι δηλώσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα τροποποίησης της δήλωσης. Η είσοδος επιτυγχάνεται από τη διεύθυνση: http://websrv.stdnet.tuc.gr/ unistudent. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο σπουδών τα μαθήματα που επιθυμούν (από το τρέχον, αλλά και από κατώτερα εξάμηνα), χωρίς ωστόσο να υπερβούν τον μέγιστο συνολικό αριθμό μαθημάτων, όπως αυτός έχει οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (δεκαπέντε). Δίδεται το δικαίωμα παραίτησης από κάποια μαθήματα και της πιθανής αντικατάστασής τους από άλλα μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μάθημα το οποίο δεν συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους.

   Προϋποθέσεις αποφοίτησης

   Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος είναι οι παρακάτω:

   • Ολοκλήρωση 42 υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων (228 ECTS)
   • Τα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) μαθήματα μαζί με τα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) μαθήματα που πρέπει να ολοκληρώσει κάποιος φοιτητής για να λάβει το δίπλωμά του θα πρέπει να συγκεντρώνουν συνολικά τριάντα (30) ECTS (ΥΕ+ΕΕ=30 ECTS)
   • Τα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) μαθήματα που πρέπει να ολοκληρώσει κάποιος φοιτητής για να λάβει το δίπλωμά του είναι από μηδέν (0) μέχρι δύο (2) το πολύ σε αριθμό (ΕΕ) μαθημάτων που ισοδυναμεί από μηδέν (0) ECTS μέχρι τέσσερα (4) το πολύ ECTS. Κάθε ΕΕ μάθημα αντιστοιχεί σε δύο (2) ECTS
   • Τα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) μαθήματα που πρέπει να ολοκληρώσει κάποιος φοιτητής για να λάβει το δίπλωμά του πρέπει συνολικά να συγκεντρώνουν από είκοσι έξι (26) ECTS (αν συγκεντρώσουν επιπλέον τα 4 ECTS από τα ΕΕ μαθήματα) έως τριάντα (30) ECTS (αν δεν συγκεντρώσουν κανένα ECTS από ΕΕ μαθήματα). Τα ΥΕ μαθήματα έχουν διαφορετικά ECTS ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που τους αντιστοιχεί.
   • Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (12 ECTS)
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   • Σύνολο ECTS = 300
   • Ανά εξάμηνο συνολικά 30 ECTS
   • Μαθήματα Σχεδισμού 140 ECTS
   • Υπόλοιπα εκτός μαθημάτων Σχεδιασμού 160 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email