Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική (MSc in Advanced Laparoscopic Surgery)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της «Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής». Ως σκοπός του ΠΜΣ, θεωρείται η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στο επιστημονικό πεδίο της «Λαπαροσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής» και συγκεκριμένα στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
   • Μεταβολική Χειρουργική-Κατώτερο Πεπτικό (ανατομία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία, ενδοκρινολογία μεταβολικού συνδρόμου, συνοδά νοσήματα, χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης πρώιμη/όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών, επιπλοκές μεταβολικής χειρουργικής και διαχείριση, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
   • Μεταβολική Χειρουργική-Ανώτερο Πεπτικό: ΉπαρΧοληφόρα Πάγκρεας (ανατομία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία, ενδοκρινολογία μεταβολικού συνδρόμου, συνοδά νοσήματα, χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης πρώιμη/όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών, επιπλοκές μεταβολικής χειρουργικής και διαχείριση, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα).
   • Μεθοδολογία της Έρευνας (Ταξινόμηση μελετών, κριτική ανάγνωση δημοσιεύσεων, κατανόηση δημιουργίας κατευθυντήριων οδηγιών, εξαγωγή συμπερασμάτων και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη).

   Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν:
   • Να εκτελούν με ασφάλεια βασικές και προηγμένες Λαπαροσκοπικές τεχνητές επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος επί καλοήθων ή κακοήθων περιπτώσεων.
   • Να σχεδιάζουν τον αναγκαίο απεικονιστικό-εργαστηριακό έλεγχο για σταδιοποίηση των διαφόρων νεοπλασιών.
   • Να επιλέγουν τις ενδεικνυόμενες χειρουργικές εκτομές.
   • Να εισηγούνται τις συμπληρωματικές προεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).
   • εφαρμόζουν πρωτόκολλα για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
   • Να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ – ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»  το οποίο οδηγεί  στην απονομή  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc). Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019.

   Στο ΠΜΣ  γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών – αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ- ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  ειδικευμένοι ιατροί στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, καθώς και ειδικευόμενοι χειρουργοί, διανύοντες τα δύο τελευταία έτη της ειδικότητος.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν  στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  δεν θα ξεπερνά τους 30 (τριάντα).

   Το κόστος συμμετοχής του Π.Μ.Σ. για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα   (2.750) Ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών, δηλαδή συνολικά  στα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ( 5.500) Ευρώ για τη φοίτηση  τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, στο e-mail   από 10 έως 25  Σεπτεμβρίου, 2019.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου
   4. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας ή βεβαίωση από τον διευθυντή της κλινικής αναφορικά με το έτος  άσκησης της ειδικότητας
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή αντιστοίχων εκ Διευθυντών Κλινικών, Χειρουργικής ειδικότητος
   7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

   Οι υποψήφιοι απόφοιτοι ειδικευμένοι ιατροί από ιδρύματα της αλλοδαπής (που δεν έχουν ήδη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ) πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και άρ. 101, παρ. 5 του ν. 4547/2018 προσκομίζοντας αντίγραφο της αρχικής τους αιτήσεως.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από Εξεταστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, μετά από ειδοποίηση.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με μοριοδότηση και διαμορφώνεται συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0-100 ως εξής:

   –        Βαθμός πτυχίου Εως 30 μόρια
   –        Ερευνητική δραστηριότητα – δημοσιεύσεις-μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης Εως  40 μόρια
   Προφορική συνέντευξη Εως 30 μόρια

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

   Οι επιλεγέντες, θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης, καταβάλλοντας τα τέλη φοίτησης του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, εκτός από εκείνους που θα αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

   Εάν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων υπάρξει ισοβαθμία με τον τελευταίο επιλεγέντα,  ο μέγιστος αριθμός φοιτούντων  στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους τριάκοντα (32)  μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης, προκειμένου να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

    

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email