Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ Φυσικής είναι η Επιστήμη της Φυσικής (βασική και εφαρμοσμένη).

   Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι διττός:

   1. Η κατάρτιση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστημονικής έρευνας.
   2. Η εξειδίκευση επιστημόνων σε βασικούς και εφαρμοσμένους τομείς αιχμής ώστε να παραμένουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Φυσικής με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων (όπως αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 1759, απόφ. 14220 /17-5-2018) θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020.

   Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ.) ως «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη Θεωρητική Φυσική» ή «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στην Πειραματική Φυσική» (http://www.physics.uoi.gr/el/node/53).

   Στις εξετάσεις γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών και Βιολογίας), και συναφών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80)), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών, που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

   Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:

   Α. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής
   Β. Γραπτές εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)
   Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε..

   Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. (Μ.Δ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική (υποχρεούνται όμως σε γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα και σε προφορική συνέντευξη).

   Απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού γίνονται δεκτοί με βάση τις επιδόσεις τους (α) στον πρώτο κύκλο σπουδών και (β) σε διεθνή τεστ καθώς και στη βάση συστατικών επιστολών. Οι τελευταίοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων είναι το Γ1/C1 («πολύ καλή γνώση»). Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   2. Αντίγραφο πτυχίου.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή (π.χ. διπλωματική εργασία, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, κ.λπ.).

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.

  • Τα μεταπτυχιακά μαθήματα ανατίθενται από το Τμήμα μετά από εισήγηση της Σ.Ε. κατά το μήνα Μάϊο. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα δεν ανήκουν σε Τομείς. Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για τη απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 90.

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

   Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον κάτωθι κατάλογο, ο οποίος δύναται να τροποποιείται (π.χ. ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων) και να συμπληρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε.:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email