Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ως εξής:

   Α. Ειδίκευση “Πολιτικής Επιστήμης”, στις Θεματικές Ενότητες:
   -“Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική”
   -“Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία”

   Β. Ειδίκευση “Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας”.

   Το ΠΜΣ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους· εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». 

   Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο με αποστολή φακέλου (ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία ή courier) έως και τις 3 Ιουλίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λεωφ. Συγγρού 136 176 71 Καλλιθέα – Αττική 

   Πληροφορίες για την προκήρυξη δίνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. – «Νέο Κτήριο» του Παντείου Πανεπιστημίου, 6ος όροφος, γραφείο ΣΤ-8. Τηλ: 210-920 1865 e-mail: pms.panteiο@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι: 

   ➢ Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής στο ΠΜΣ “Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   https://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=578&Itemid=8 91&lang=el 

   ➢ Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   ➢ Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και ΗΠΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ομοταγούς του Ιδρύματος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα εκτός των προαναφερομένων, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

   ➢ Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας· εάν ο υποψήφιος έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας· το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.

   ➢ Ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020, απαιτείται η αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους έως τον Δεκέμβριο 2020. 

   Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καταθέτουν υποχρεωτικά και Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Στη Δήλωση αυτή αναγράφουν την Ειδίκευση και την Θεματική Ενότητα που έχουν επιλέξει και εκθέτουν αναλυτικά: 

   1. τα γενικότερα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, το ειδικότερο γνωστικό πεδίο στο οποίο προτίθενται να εντάξουν τη διπλωματική τους εργασία, και το θέμα της έρευνάς τους, εάν το έχουν ήδη προσδιορίσει·
   2. την προηγούμενη ακαδημαϊκή ή εξω-ακαδημαϊκή εμπειρία που τους έχει προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο που επέλεξαν·
   3. τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Ειδίκευση και Θεματική Ενότητα που προσφέρει το ΠΜΣ του Τμήματος.

   Σημείωση: Δεν απαιτείται επικύρωση των φωτοαντιγράφων που προσκομίζονται. 

   Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν:

   ➢ Πιστοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένες μελέτες
   ➢ Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, πέραν της μιας υποχρεωτικής (δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μετά την κατάθεση της αίτησης)
   ➢ Συστατικές επιστολές (έως δύο)
   ➢ Πτυχιακή Εργασία (εφ’ όσον υπάρχει) ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ 

   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους υποψηφίους τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται ανωτέρω προκήρυξη. Σε περίπτωση αποστολής τής αίτησης με το Ταχυδρομείο θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή εμφανίζεται στην ταχυδρομική σφραγίδα. 

   ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

   Μετά την συλλογή όλων των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή του ΠΜΣ εξετάζει κατά πόσον ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στον ιστότοπο του ΠΜΣ μετά τις 5 Ιουλίου 2020 αναρτώνται τα ονόματα όσων διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις και οι οποίοι καλούνται στην επόμενη φάση. 

   ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Μετά την ανάρτηση των ονομάτων των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις, οι επιλεγέντες θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 πμ, στην Αίθουσα 108 του «Γυάλινου Κτηρίου» (Κτήριο Στασινόπουλου), για να εξετασθούν σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία: 1. Πολιτική Επιστήμη – Συγκριτική Πολιτική 2. Πολιτική Επιστήμη – Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία 3. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας) 

   Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για την εξεταστέα ύλη των γνωστικών πεδίων από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: 

   https://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=585&Itemid=8 88&lang=el 

   ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

   Όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις (προβιβάσιμος βαθμός από 5/10 έως 10/10) καλούνται σε προφορική Συνέντευξη, όπου αναπτύσσουν όσα εκθέτουν στη Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. 

   Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 (η ακριβής ημερομηνία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος), ενώπιον Επιτροπής από Καθηγητές της αντίστοιχης Ειδίκευσης και Θεματικής Ενότητας. 

   Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

   Για την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη: 

   • Η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση 
   • Η δήλωση ερευνητικού ενδιαφέροντος 
   • Η αξιολόγηση της προφορικής συνέντευξης 
   • Ο βαθμός πτυχίου και η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα 
   • Η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ 
   • Η Πτυχιακή Εργασία και οι προπτυχιακές εργασίες (εφόσον είναι συναφείς με το ΠΜΣ) 
   • Ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις 
   • Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ 
   • Γλωσσομάθεια 
   • Συστατικές επιστολές 

   Ειδικότερα, ως προς τη γλωσσομάθεια, η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής) πιστώνει τον υποψήφιο: με δύο (2) μονάδες για δίπλωμα επιπέδου Β2, με τρεις (3) μονάδες για γνώση επιπέδου C1 και με πέντε (5) μονάδες για γνώση επιπέδου C2. Οι μονάδες αυτές θα προσμετρηθούν στην τελική βαθμολογία. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις αντιστοιχίες μεταξύ των διπλωμάτων των τριών βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών: 

   ΕΠΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ B2 Lower DELF B2 Goethe Zertifikat B2 C1 Advanced DALF C1 Goethe Zertifikat B2 C2 Proficiency DALF C2 Kleines Deutsches Sprachdiplom 

   • Σε περίπτωση κατοχής άλλου πιστοποιημένου διπλώματος, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώσει στην αίτηση την αντιστοιχία του προς το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών. 
   • Για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας οι υποψήφιοι πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο. 
   • Στους υποψηφίους, που δεν θα καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, δεν θα προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες. 

   O τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση του φακέλου των υποψηφίων ως εξής: 

   • Βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, γλωσσομάθεια (έως 30%) 
   • Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις (έως 35%) 
   • Αξιολόγηση της Δήλωσης Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και της προφορικής συνέντευξης (έως 35%).
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατ’ έτος, με την ένταξη περισσότερων μαθημάτων επιλογής στα θέματα εμβάθυνσης. Ενδεικτικά ανά Ειδίκευση, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

   Α. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Θέματα εμβάθυνσης στην Πολιτική Κοινωνιολογία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στην Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στη Συγκριτική Πολιτική 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Θέματα εμβάθυνσης στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές της Κοινωνικής και Πολιτικής Έρευνας 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Θεωρία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στην Κοινωνική Θεωρία 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Θέματα εμβάθυνσης στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ιστοριογραφία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στην Ιστορία των Ιδεών 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στη Σύγχρονη Ιστορία 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Θέματα εμβάθυνσης στην Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ιστορία 10 ECTS
   Θέματα εμβάθυνσης στην Οθωμανική και Βαλκανική Ιστορία 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email