Πληροφορική

 • Panepistimio Leykosias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα λειτουργεί με τρεις ειδικεύσεις:

   1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου,
   2. Κινητά Συστήματα,
   3. Τεχνολογίες Blockchain

   Περιγραφή Προγράμματος

   Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική προωθεί τις γνώσεις των φοιτητών σε βασικούς τομείς της επιστήμης των υπολογιστών πέρα ​​από το προπτυχιακό επίπεδο και τους φέρνει σ’ επαφή με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις. Το πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στην υπάρχουσα έρευνα στον τομέα, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματική κατάκτηση της γνώσης από τους υποψηφίους στις εφαρμογές των μεθόδων της επιστήμης των υπολογιστών μέσα από κριτική σκέψη. Το προτεινόμενο μεταπτυχιακό στην Πληροφορική έχει σχεδιαστεί για να αποδώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με: τη γνώση και την κατανόηση, εφαρμογή της γνώσης και της κατανόησης για την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής.

   Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει το φοιτητή για μια ευρεία επιλογή καριέρας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως η έρευνα, ανάπτυξη και  διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, και τη διδασκαλία. Το μεταπτυχιακό αποτελεί μια ανεξάρτητη σπουδή με τελικό τίτλο σπουδών αλλά και παρέχει τη βάση για την εισδοχή και συνέχεια σπουδών  για διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής.

   Οι στόχοι  της κατεύθυνσης στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου επικεντρώνονται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κυβερνοχώρο στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την ανάλυση των απειλών, των τρωτών σημείων και των κινδύνων σε ένα περιβάλλον δικτύου. Επικεντρώνεται επίσης στις αρχές δοκιμών διείσδυσης και μεθόδους για τον περιορισμό πιθανών επιθέσεων δικτύου.

   Οι στόχοι της κατεύθυνσης στα Κινητά Συστήματα επικεντρώνεται στις θεμελιώδεις του Κινητού Υπολογισμού (Mobile Computing) της ασύρματης τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για κινητές πλατφόρμες.

   Οι στόχοι του προγράμματος της κατεύθυνσης στις Τεχνολογίες Blockchain επικεντρώνονται στις βασικές αρχές των Ψηφιακών Νομισμάτων και την υποκείμενη τεχνολογία blockchain. Επικεντρώνεται επίσης στα προγραμματιζόμενα έξυπνα συμβόλαια και στις αρχιτεκτονικές αυτών, όπως το Ethereum. Έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για τις πιθανές επιρροές των τεχνολογιών αυτών σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι σε θέση να:

   • κατέχουν διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) στη βιομηχανία ή σε  κυβερνητικούς οργανισμούς.
   • γίνουν ανώτεροι τεχνικοί προγραμματιστές ή διαχειριστές
   • γίνουν επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
   • συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Επιπλέον, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ασφάλεια Κυβερνοχώρου θα είναι κατάλληλοι για θέσεις εντός κυβερνητικής και ιδιωτικής βιομηχανίας και θα είναι σε θέση να:

   • εργάζονται ως διευθυντές ασφάλειας πληροφοριών και υπολογιστικών συστημάτων
   • εργάζονται ως ελεγκτές διείσδυσης (penetration testers) συστήματος, δικτύου ή/και διαδικτύου
   • κατέχουν θέσεις συμβούλων ασφάλειας  και προγραμματιστών συστημάτων και εφαρμογών

   Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης  Κινητών Συστημάτων θα είναι σε θέση να:

   • γίνουν ανώτεροι προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες κινητών συστημάτων που παρέχουν λύσεις λογισμικού για κινητές συσκευές
   • κατέχουν διευθυντικές θέσεις στον κλάδο των κινητών υπολογιστικών συστημάτων
   • αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης στη βιομηχανία παροχής κινητών υπηρεσιών

   Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης  Τεχνολογίες Blockchain θα είναι σε θέση να:

   • εργαστούν ως ανώτεροι μηχανικοί Blockchain αναπτύσσοντας νέες αποκεντρωμένες λύσεις
   • εργαστούν ως αρχιτέκτονες Blockchain σχεδιάζοντας νέα συστήματα Blockchain
   • κατέχουν θέσεις όπως σύμβουλοι σε τεχνολογίες και εφαρμογές Blockchain

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

   Γενικά Κριτήρια Εισδοχής:

   • Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής ή πτυχίο σε συναφή κλάδο, που χορηγείται από ίδρυμα αναγνωρισμένο στη χώρα όπου δραστηριοποιείται, με βαθμό (CPA) τουλάχιστον 2.0/4.0 σε προπτυχιακό επίπεδο (ή ισοδύναμο, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό σύστημα που ακολουθείται στη χώρα σπουδών).
   • Σε ειδικές περιπτώσεις, οι αιτητές με οριακά χαμηλότερο CPA μπορούν να αιτηθούν εισδοχή από την επιτροπή αξιολόγησης μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.
   • Υποψήφιοι που δεν κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής αλλά είναι σε συναφή κλάδο μπορούν να γίνουν δεχτοί στο πρόγραμμα αν παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς μια σειρά από μέχρι και 5 προπαρασκευαστικά  μαθήματα Πληροφορικής, τα οποία ορίζονται αναλόγως του πτυχίου του αιτητή.  Τα μαθήματα είναι:
    • 4 μαθήματα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν επιτυχώς πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος: COMP-113 Programming Principles II, COMP-201 Systems Analysis and Design, COMP-302 Database Management Systems, COMP-358 Networks and Data Communications
    • 1 μάθημα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος: COMP-211 Data Structures
   • Απαίτηση γνώσης αγγλικής γλώσσα: Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε περίπτωση που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν ήταν η Αγγλική (τουλάχιστον βαθμολογία TOEFL 550 (paper based) ή 213 computer-based ή GCSE “O” Level με “C” ή IELTS με βαθμολογία 5.5 ή επιτυχία στο ENGL-100 του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia Placement Test).

   Ειδικά κριτήρια:

   Κάθε αίτηση εισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει:

   • Συμπληρωμένη αίτηση
   • Βιογραφικό Σημείωμα αναφέροντας τις σπουδές του αιτητή, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, βραβεία, κλπ.
   • Σύντομη δήλωση αναφέροντας τους λόγους που ο υποψήφιος επιθυμεί να  ακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα, την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, τους μελλοντικούς του στόχους, κλπ.
   • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

   1. Να αναπτύξουν κατάλληλες θεωρίες, πρακτικές και εργαλεία για τον προσδιορισμό, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση, καθώς και την αξιολόγηση των συστημάτων που βασίζονται σε συστήματα υπολογιστών, υπολογιστικές διαδικασίες και προγράμματα
   1. Να αναλύσουν και να αξιολογήσουν προγραμματιστικές λύσεις από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού λογισμικού
   1. Να καθορίσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες και προγράμματα, καθώς και να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισης έργου λογισμικού για την κάλυψη των επιθυμητών λειτουργιών  και ποιοτικών προδιαγραφών του συστήματος.
   1. Να προσδιορίσουν τους κινδύνους ασφάλειας που μπορεί να εμπλέκονται στη λειτουργία του υπολογιστικού εξοπλισμού σε ένα δεδομένο πλαίσιο
   1. Να αναπτύξουν αποτελεσματικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και την τεκμηρίωση του λογισμικού, και ιδίως στη διαδικασία που εμπλέκεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων
   1. Να επικοινωνούν με σαφήνεια και με αναλυτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές που προέρχονται από την επιστημονική πρακτική, σε ομαδικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, γραπτές εκθέσεις και ερευνητικές εργασίες
   1. Να επιδεικνύουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμμετέχουν στην έρευνα και ανάπτυξη ή να εργάζονται ανεξάρτητα, σε άλλους εξειδικευμένους τομείς, και να είναι επίσης σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους προς απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε κατεύθυνση

   Ασφάλεια Κυβερνοχώρου 

   Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

   1. διενεργούν επιθέσεις σε δίκτυα και συστήματα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με τις μεθόδους επίθεσης,
   1. συνδυάζουν σύνθετες τεχνολογίες για τη διαμόρφωση ενός συνόλου στρατηγικών προσεγγίσεων για την υπεράσπιση και τις επιθέσεις αντίμετρων σε δίκτυα και συστήματα,
   1. αναλύσουν το πεδίο του κυβερνοπολέμου, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, εργαλείων και τεχνικών επίθεσης, τις τακτικές άμυνας, νομοθεσίες, και ηθικά διλήμματα,
   1. εφαρμόσουν την ασφάλεια ως ένα αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του κύκλου ζωής του συστήματος και όχι ως ένα προσθετό χαρακτηριστικό.

   Κινητά Συστήματα 

   Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

   1. αναλύουν και κάνουν κριτική αξιολόγηση στις υπάρχουσες υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα σε κινητά περιβάλλοντα,
   1. προσδιορίζουν τις τεχνικές πτυχές για τις υπάρχουσες κινητές πλατφόρμες, καθώς και τα ζητήματα κλειδιά για το σχεδιασμό των εφαρμογών σε δια-αρχιτεκτονικά λειτουργικά συστήματα (cross-platform OS) αλλά και σε ετερογενή συστήματα και πλατφόρμες,
   1. προτείνουν μια αυστηρή πολιτική σχετικά με την αξιοποίηση των στοιχείων σε όλες τις πλατφόρμες, το οποίο διευκολύνει την επεκτασιμότητα όλων των μηχανισμών και εφαρμογών σε ετερογενή συστήματα και πλατφόρμες,
   1. αναλύουν και παρέχουν αξιολόγηση της απόδοσης μέσω βασικών μεθοδολογιών για τις Μονάδες Κινητών Συστημάτων,
   1. αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν όπως και να εφαρμόζουν συγκριτική αξιολόγηση για ανάπτυξη λύσεων λογισμικού σε Μονάδες Κινητών Συστημάτων συνεργατικά (ομαδικά), προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες αλλά και καινοτόμες σχεδιαστικές λύσεις στον τομέα των Κινητών Συστημάτων.

   Τεχνολογίες Blockchain  

   Με την επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της κατεύθυνσης, οι φοιτητές θα μπορούν να:

   1. κατέχουν μια βαθιά κατανόηση των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων και την υποκείμενη  τεχνολογία blockchain,
   1. κατέχουν βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Bitcoin, συμπεριλαμβανομένων των δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για το Bitcoin blockchain,
   1. κατέχουν τη γλώσσα Bitcoin Script και να μπορούν να αναπτύξουν διάφορα  είδη scripts χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο API,
   1. αναλύουν συστηματικά τις οριζόντιες και κάθετες περιοχές εφαρμογής του blockchain, πέρα ​​από τα ψηφιακή νομίσματα,
   1. αναπτύξουν το πώς τα blockchains, σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις (IoT, AI, κ.λπ.), θα διαταράξουν το σημερινό status quo στο χρήμα και το εμπόριο,
   1. κατέχουν μια βαθιά κατανόηση των έξυπνων συμβολαίων και το ρόλο τους στην ανάδειξη των αποκεντρωμένων εφαρμογών,
   1. αξιολογήσουν και να  αναπτύξουν DApps (Αποκεντρωμένη ανάπτυξη εφαρμογών).
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Cyber-Physical Systems and the Internet of Things 10 ECTS Credits
   • Cryptography and Network Security 10 ECTS Credits
   • Distributed Systems 10 ECTS Credits

   Semester 2

   • Research Seminars and Methodology 4 ECTS Credits
   • Cyber Warfare 10 ECTS Credits
   • Ethical Hacking 10 ECTS Credits
   • Project in Cyber Security 4 ECTS Credits

   Semester 3

   • Network Defence and Countermeasures 10 ECTS Credits
   • Mobile Computing 10 ECTS Credits
   • Machine Learning and Data Mining 10 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Πληροφορική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email