Πληροφορική και Εφαρμογές

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ παρέχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Εφαρμογές» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021. Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3484/21-08-2018.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, Τμημάτων εκτός Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

   Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15 Ιουνίου 2020 έως και 26 Ιουλίου 2020.

   Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email [email protected] και στο [email protected] με θέμα μηνύματος «Αίτηση για το ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα συμπιεσμένο αρχείο (όνομα αρχείου: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ υποψηφίου) που περιέχει τα ακόλουθα:

   1. Έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http://msc-ict.uniwa.gr/), (όνομα αρχείου «01_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ»).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όνομα αρχείου «02_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. Όνομα αρχείου «03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Όνομα αρχείου: «04_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Όνομα αρχείου: «05_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ»).
   6. Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).
   7. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικών).

   Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ([email protected], 2105385382), καθώς και με το [email protected].

  • Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα του ΠΜΣ είναι τα εξής:

   Εξάμηνο 1:

   • Προγραμματισμός Υπολογιστών
   • Βάσεις Δεδομένων
   • Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας
   • Τεχνολογίες δικτύων και επικοινωνιών

   Εξάμηνο 2:

   • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
   • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
   • Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων
   • Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων

   Εξάμηνο 3:

   • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
   • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής & Επιχειρηματικότητα
   • Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών
   • Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email