Πληροφορική Επιστημών Ζωής

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ) με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά εξόρυξης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 80270/Β7/24.10.03 (ΦΕΚ 1630 τ.Β’ 6.11.03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 175417/Β7/29.10.14 (ΦΕΚ 3030/10.11.14 τ.Β’) και 512/4200/06.03.15 (ΦΕΚ 491/01.04.15 τ.Β’) και επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 814/12742 Απόφαση (ΦΕΚ 1632/10.05.2018 τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018) και τις Συνελεύσεις των Τμημάτων Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (αρ. συνεδρ. 132/17.04.2018), Φαρμακευτικής (αρ. συνεδρ. 425/28.03.2018) και Βιολογίας (αρ. συνεδρ. 12/19.04.2018) του Πανεπιστημίου Πατρών. Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 1379/21010 (ΦΕΚ 2972/24.07.2018 τ.Β’). 

   Το ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: Α. Βιοπληροφορική Β. Ιατρική Πληροφορική

   Κατηγορίες εισακτέων:
   Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της ΕΔΕ που θα εγκρίνει τους επιλεγέντες φοιτητές. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

   Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

   Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Τέλη φοίτησης: Στο ΔΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στους ιστότοπους του προγράμματος http://pez.upatras.gr/ και του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.upatras.gr).
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν.
   • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
   • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ’ όσον υπάρχουν).

   ➢ Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Πληροφορική Επιστημών Ζωής” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

   Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 15.06.2020 έως και 11.09.2020

   Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ ΠΕΖ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).

   Επιλογή εισακτέων:
   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων: 

   Α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
   Β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το 
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   Γ) Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
   Δ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
   Ε) Συστατικές επιστολές.
   ΣΤ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, 
   ικανότητα χρήσης Η/Υ.
   Ζ) Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις
   21.09.2020 και 22.09.2020.

   Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2020-2021:
   Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
   Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών 26500 Ρίο Αχαΐας Τηλ.: 2610-969114 Fax: 2610 996103, [email protected] (κ. Ράπτη Βάλλη)

   Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.pez.upatras.gr Γ. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr 

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία μπορεί να γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Μ.Δ.Ερ.).

   Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 70 ECTS και η Μ.Δ.Ερ. με συνολικό φόρτο εργασίας 20 ECTS.

   Τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) καθώς και η ερευνητική απασχόληση ορίζονται ως εξής:

   1ο Εξάμηνο

   1 Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας  5 ECTS
   2 Παθοφυσιολογίας και Θεραπευτικής 5 ECTS
   3 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6 ECTS
   4 Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων I 6 ECTS
   5 Αρχές Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων 6 ECTS
   6 Κύκλος Σεμιναρίων I 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

   2ο Εξάμηνο

   1 Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές 5 ECTS
   2 Μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων IΙ 5 ECTS
   3 Εισαγωγή στη Σχεδίαση, Υλοποίηση και Ανάκτηση Πληροφορίας από Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων 5 ECTS
   4 Κύκλος Σεμιναρίων II 2 ECTS

   Επιλογή Ειδίκευσης Βιοπληροφορική
   5.1 Βιοπληροφορική Ι 8 ECTS
   6.1 Γονίδια και γονιδιώματα 5 ECTS

   Ιατρική Πληροφορική
   5.2 Ιατρική Πληροφορική Ι 8 ECTS
   6.2 Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Αρχές Ιατρικής Πρακτικής 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

   3ο Εξάμηνο

   1 Διπλωματική εργασία 20 ECTS
   2 Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας 4 ECTS
   3 Συνοδές δεξιότητες 2 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   4.1 Βιοπληροφορική ΙΙ 4 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   4.2 Ιατρική Πληροφορική ΙΙ 4 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Πληροφορική Επιστημών Ζωής

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email