Παθολογία της Κύησης (MSc in High Risk Pregnancy)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η παθολογία της κύησης αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο κεφάλαιο της μαιευτικής-γυναικολογίας και παραμένει πρόκληση για μαιευτήρες-γυναικολόγους, μαίες-μαιευτές, ερευνητές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις των φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών μεταβολών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τη διάγνωση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, όπως είναι ο πρόωρος τοκετός, η προεκλαμψία, ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης, η πρόωρη ρήξη υμένων, η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, οι επανειλημμένες αποβολές κλπ. Ταυτόχρονα ο φοιτητής καλείται να εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία της έρευνας και να λάβει ενεργά μέρος σε ερευνητικά πρωτόκολλα διεθνούς βεληνεκούς.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης»  λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2009 (ΦΕΚ 4317/28-9-2018), και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία της Κύησης» (MSc in High Risk Pregnancy), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των προγράμματος σπουδών. Από το πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα 670 φοιτητές. Από το 2019 το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως (webinar) φοίτησης, σε όσους διαμένουν εκτός Αθηνών.

   Σημαντικό πλεονέκτημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης»  αποτελεί η δυνατότητα εκπαίδευσης στη Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Θεραπείας Εμβρύου “Κύπρος Νικολαΐδης” της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  «Αττικόν», όπου γίνονται σε καθημερινή βάση μεγάλος αριθμός μαιευτικών υπερηχογραφημάτων, παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου και όλες  οι επεμβατικές μέθοδοι προγεννητικής διάγνωσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης  ενδομητρίων επεμβάσεων σε επιπλεγμένα περιστατικά. Οι πρωτοπόρες για τα ελληνικά δεδομένα ενδομήτριες επεμβάσεις που διενεργούνται στη Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Θεραπείας Εμβρύου “Κύπρος Νικολαΐδης” (laser σε μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις, ενδομήτριες μεταγγίσεις, τοποθέτηση balloon για συγγενή διαφραγματοκήλη, τοποθέτηση shunt tube) έχουν καταστήσει τη Μονάδα ως κέντρο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Η Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Θεραπείας Εμβρύου “Κύπρος Νικολαΐδης” λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και στήριξη του Καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα του Fetal Medicine Foundation.

   Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ερευνητικών μεθόδων , καθώς και το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της Κύησης» .

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   H Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την επικείμενη προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Παθολογία της Κύησης» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση στο πεδίο της παθολογίας της κύησης και η προαγωγή της έρευνας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

   Η παθολογία της κύησης αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Μαιευτικής και παραμένει πρόκληση για τους Μαιευτήρες και τις Μαίες. Πολλοί ιατροί παθολογικών  ειδικοτήτων όπως (Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Καρδιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ρευματολόγοι κ.α.) αλλά και επαγγελματίες υγείας όπως Διαιτολόγοι, Βιολόγοι και Νοσηλεύτριες έρχονται συχνά αντιμέτωποι με διαγνωστικά/θεραπευτικά διλήμματα που αφορούν την ειδικότητά τους και καλούνται να προσανατολίσουν την έγκυο.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

   Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατά το διάστημα 1-6-2020 έως 18-9-2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και  ώρες  παραλαβής  10:00 – 14:00 (2oς   όροφος).

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται σε εβδομήντα (70) συνολικά. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος, γίνονται δεκτοί όσοι ισοψήφησαν. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ. Όλοι όσοι ισοβαθμούν γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η μερική φοίτηση θα πρέπει να δηλωθεί στην συνέντευξη. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Παρέχεται δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως φοίτησης (εκτός των μαθημάτων πρακτικής άσκησης) αποκλειστικά σε φοιτητές που τεκμηριωμένα ζουν εκτός Αθηνών.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση Συμμετοχής (ειδικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ ή διατίθεται στην γραμματεία)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   5. Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν
   10. Πρόσφατη φωτογραφία
   11. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας
   12. Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. (ΕCDL ή αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών)
   13. Υπεύθυνη δήλωση (αναρτημένο έντυπο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του Π.Μ.Σ, μετά από συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά από τις 15 έως 23 Σεπτεμβρίου 2020. Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως μέσω Skype. Με βάση τη βαθμολογία στο σύνολο των κριτηρίων, η Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων.

   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ «Παθολογία της Κύησης», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρθρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης» παρέχει δυνατότητα υποτροφίας Αριστείας σε έως τρείς (3) Αριστούχους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές μετά την ολοκλήρωση και των (4) εξαμήνων για την πραγματοποίηση των σπουδών    μετά     από    εισήγηση    της     Σ.Ε. και       απόφαση της Συνέλευσης.

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2020-2021: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Παθολογία της κύησης», τον Κανονισμό και την Αίτηση Υποψηφιότητας στην Ιστοσελίδα: www.mschighriskpre.gr

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων και των επιστημονικών εκδηλώσεων του Προγράμματος, ενεργό συμμετοχή στη συζήτηση περιστατικών/βιβλιογραφική ενημέρωση/αντιπαραθέσεις, εκπαίδευση στη νοσηλευτική μονάδα της παθολογίας της κύησης στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο ΠΓΝ «Αττικόν», εκπαίδευση στο εργαστήριο της κλινικής και τους Μαιευτικούς/Γυναικολογικούς υπερήχους, επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση την αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα

   Περιεχόμενο – Περιγραφή μαθημάτων

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Βασικές αρχές-εισαγωγικές έννοιες-ορολογία (8 ECTS):
    Η Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική- Το Π.Μ.Σ, Ορισμοί, βασικές έννοιες-Εισαγωγή στην παθολογία της κύησης-Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας-Εισαγωγή στην Οικονομία της υγείας- Κλινική Έρευνα ,Εργαστηριακή Έρευνα, Έρευνα με Πειραματόζωα, Βιβλιογραφική Έρευνα με Χρήση Η/Υ, Έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, Κριτική εκτίμηση επιστημονικής εργασίας , Συγγραφή άρθρου / πτυχιακής εργασίας,  Υποβολή και κρίση εργασίας, Συγγραφή και Παρουσίαση μελέτης,  Παρουσίαση ιατρικής έρευνας
   2. Βιοιατρική Τεχνολογία-Εισαγωγή στην Έρευνα-Βιοστατιστική (10 ECTS):
    Περιγραφική Στατιστική, Δοκιμασία t για ανεξάρτητα δείγματα, έλεγχος συγχυτικού παράγοντα, παραδείγματα, Μη-παραμετρικές δοκιμασίες, Είδη επιδημιολογικής έρευνας , Παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης (Pearson), Μη-παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης (Spearman), Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, Λογαριθμιστική εξάρτηση, Εισαγωγή στη χρήση του Cochrane, Μετα-ανάλυση, Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης, Βιoλογία και τεχνολογία βλαστικών κυττάρων, Αρχές και εφαρμογές γονιδιακής θεραπείας, Μη Μεντέλεια Κληρονομικότητα, Μοριακή Κυτταρογενετική , Διερεύνηση και Προγεννητικός Έλεγχος Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών, Γενετική Συμβουλευτική , Μονογονιδιακά Νοσήματα, Πολυπαραγοντική Κληρονομικότητα, Προγεννητικός – Προεμφυτευτικός Έλεγχος Μονογονιδιακών Νοσημάτων  , Συγγενείς Ανωμαλίες – Δυσμορφολογία Εισαγωγή –
   3. Βιοηθικά και Νομικά ζητήματα- Λήψη κλινικών αποφάσεων (8 ECTS) (webinar):
    Δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών υγείας με έμφαση στη νομοθεσία για τη μητέρα και το παιδί, Αστική, ποινική, πειθαρχική ευθύνη, Δεοντολογία και ενημέρωση-συγκατάθεση ασθενούς, Βιοηθική Επιδημιολογική Προσέγγιση της Υγείας της Ελληνίδας,  Δημογραφική εξέλιξη και Δείκτες αναπαραγωγής, Ενότητα Κριτική εκτίμηση επιστημονικής εργασίας, Κριτική εκτίμηση μελέτης Μελέτες διαγνωστικής ακρίβειας, Μεθοδολογίες αξιολόγησης δεδομένων,  Λήψη αποφάσεων στην Ιατρική,  Η έννοια της evidencebasedmedicine, Εφαρμογή της  evidencebasedmedicine στην πράξη.
   4. Κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευση (4 ECTS)

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Αναπαραγωγή και Φυσιολογία της Κύησης (5 ECTS):
    Βασικές αρχές βιολογίας της αναπαραγωγής, Γενετική-Κυτταρική βάση των διαταραχών εμφύτευσης, Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση, Ορμόνες της υπόφυσης και μηχανισμοί ρύθμισης έκκρισης στην κύηση, Οστά- Ασβέστιο και κύηση, Διαταραχές της ήβης-σπάνια σύνδρομα και εγκυμοσύνη, Ενδοκρινοπάθειες κατά την κύηση
   2. Παρακολούθηση της κύησης (6 ECTS):
    Βασικές αρχές υπερηχογραφίας, Αρχόμενη κύηση, Αυχενική διαφάνεια-Έλεγχος 1ου Τριμήνου, Υπερηχογράφημα Β΄ Επιπέδου, Τρισδιάστατη Υπερηχογραφία στη Μαιευτική, MRI στην προγεννητική διάγνωση, Υπερηχογραφία-Βιοφυσικό προφίλ-Doppler στην αξιολόγηση της οξεοβασικής ισορροπίας του εμβρύου, Χρωμοσωμικές ανωμαλίες και άλλα σύνδρομα-Βιοχημικοί δείκτες, Υπερηχογραφικοί δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο, Βασικές αρχές ηχωκαρδιογραφίας του εμβρύου, Παρακολούθηση της κύησης με Καρδιοτοκογραφία ηρεμίας, Καρδιοτοκογραφία στο τοκετό, Διαγνωστικά διλήμματα στη Καρδιοτοκογραφία, Παλμική οξυμετρία-επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημάτων, 24ωρη ασύρματη παρακολούθηση του εμβρύου με Καρδιοτοκογραφία, Διαταραχές ανάπτυξης εμβρύου-IUGR,
   3. Τοκετός (5 ECTS):
    Παράταση κύησης, Ανεπάρκεια τραχήλου αιτιολογία, Περίδεση τραχήλου-Χορήγηση προγεστερόνης, Πρόωρος τοκετός, Πρωτεΐνες εξωκυττάριου χώρου και πρόωρος τοκετός-φιμπρονεκτίνη, Νεότεροι βιοχημικοί δείκτες πρόγνωσης πρόωρου τοκετού πρωτεωμική-μεταβολομική-microRNA/microarrays, Πρόβλεψη και Πρόληψη πρόωρου τοκετού, Πρόκληση τοκετού, Ανώμαλες θέσεις και προβολές, Δυστοκία ώμων, Επεμβατικός τοκετός-Κολπικός τοκετός, Καισαρική τομή, Μαιευτικές επιπλοκές σε συλλήψεις μετά από IVF.
   4. Παθολογία της Κύησης Ι (5 ECTS):
    Αυτόματες και καθ’ έξιν αποβολές, Γενετικοί και μοριακοί παθογενετικοί μηχανισμοί αποβολών, Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών και Κύηση, Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα, Όγκοι πλακούντα, Ανωμαλίες πρόσφυσης πλακούντα-Επιπωματικός πλακούντας, Ανωμαλίες πρόσφυσης ομφάλιου λώρου, Τροφοβλαστική νόσος του πλακούντα, Εμβρυϊκός ύδρωπας: παθοφυσιολογία-διάγνωση-αντιμετώπιση, Πολύδυμη κύηση-Σύνδρομο υποκλοπής [TTTS], Επεμβάσεις προγεννητικής διάγνωσης, Επεμβάσεις ενδομήτριας Θεραπείας, Αιματολογικά νοσήματα και κύηση, Περιγεννητική μετάγγιση-Η άποψη του Αιματολόγου, Rh-Ισοανοσοποίηση-Διάγνωση και αντιμετώπιση κύησης με ισοανοσοποίηση-Ενδομήτρια μετάγγιση-Διάγνωση και αντιμετώπιση κύησης με εμβρυική αναιμία άλλης αιτιολογίας, Αντιμετώπιση Θρομβοπενίας στο έμβρυο και το νεογνό, Θρομβοφιλία και κύηση, Θρόμβωση αγγείων στην Κύηση και Λοχεία, Καρδιολογικές παθήσεις και κύηση, Καρδιοπάθειες και κύηση, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και κύηση
   5. Παθολογία της Κύησης ΙΙ (5 ECTS):
    Αναπνευστικό και κύηση, Μαιευτικά προβλήματα στη ΜΕΘ, Αναισθησία στη Κύηση, Παθοφυσιολογία, Screening για Προεκλαμψία στο 1ο και 2ο τρίμηνο, Προεκλαμψία, αντιμετώπιση και περιγεννητικό αποτέλεσμα, Γονίδια και προεκλαμψία-βιοχημικοί δείκτες, Νεφρική βλάβη στην προεκλαμψία, Νεφροπάθειες και κύηση, Εμβρυϊκή ουροπάθεια-υπερηχογραφική διαγνωστική και συμβουλευτική προσέγγιση, Χειρουργικές Παθήσεις ουροποιητικού κατά την κύηση, Χειρουργικές λοιμώξεις και τραυματισμοί περινέου κατά την κύηση, Λοιμώξεις κατά την κύηση, TORCH, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και κύηση, Ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου-Η παθολογοανατομική εικόνα εμβρύου και πλακούντα,
   6. Κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευση (4 ECTS)

   Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   1. Παθολογία της Κύησης ΙΙΙ (8 ECTS):
    Σύνδρομο υπερανδρογοναιμίας και κύηση, Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων, Υπογοναδισμός και γονιμότητα, Παθήσεις θυρεοειδούς και κύηση, Μακροσωμία και μαιευτικές επιπλοκές, Διαβήτης και κύηση-ενδοκρινολογική αντιμετώπιση, Διαβήτης και κύηση-μαιευτική παρακολούθησή-αντιμετώπιση, Εμβρυϊκός προγραμματισμός (“fetalprogramming”), Παθήσεις γαστρεντερικού και κύηση, Οξεία κοιλία και κύηση, Ήπαρ και κύηση, Παθήσεις ήπατος-παγκρέατος στην κύηση, Γονιμότητα, οικογενειακός προγραμματισμός και κύηση σε γυναίκες με αυτοάνοσα νοσήματα, Αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων στην κύηση, Παθήσεις του οφθαλμού και κύηση, Βιβλιογραφική ενημέρωση-Συζήτηση Περιστατικών/Αντιπαραθέσεις.
   2. Παθολογία της Κύησης ΙV (8 ECTS):
    HPV λοίμωξη-καρκίνος τραχήλου και κύηση, Θεραπείες διατήρησης γονιμότητας σε γυναικολογικούς καρκίνους, Καρκίνος μαστού-γονιμότητα και κύηση, Διάλεξη: «Μοριακή προσέγγιση στην παθοφυσιολογία του γυναικολογικού καρκίνου», Νεότερες τεχνικές στη διάγνωση καρκίνου του μαστού-γαλακτοσκόπηση, Συγκριτική αξιολόγηση κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων καρκίνου του μαστού κατά την κύηση, Νοσήματα του νευρικού συστήματος και κύηση, Κύηση και εγκεφαλικό επεισόδιο, Επιληψία και κύηση, Παθήσεις του δέρματος κατά την κύηση, Παρασιτικά νοσήματα στην κύηση, Νεογνό με Συγγενή τοξοπλάσμωση.
   3. Περιβάλλον και έμβρυο (2 ECTS):
    Ακτινοβολία- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εφαρμογές, Ακτινοβολία και κύηση, Μουσική και έμβρυο, Τερατογόνα στη κύηση. Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
   4. Λοχεία και Νεογνικές παθήσεις (8 ECTS):
    Αιμορραγία μετά τον τοκετό-Ατονία μήτρας: φαρμακευτική-χειρουργική αντιμετώπιση, Αντιμετώπιση Προδρομικού-Διεισδυτικού πλακούντα-Μαιευτική ολική υστερεκτομή, Εμβολισμός αγγείων σε μαιευτική αιμορραγία, Αντιμετώπιση Μαιευτικής αιμορραγίας στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Ψυχοπαθολογία της κύησης και της λοχείας, Πνευμονική ωριμότητα-BPD, Ανάνηψη του πρόωρου νεογνού, Αίτια εγκεφαλικής παράλυσης εκτός της υποξίας, Κυτταρομεγαλοϊός και περιγεννητική έκβαση, Εγκεφαλική Παράλυση, Παράλυση βραχιονίου πλέγματος, Εμβόλια στην προγεννητική περίοδο, Νεογνικές παθήσεις μετά από IVF.
   5. Κλινική εκπαίδευση στη Μονάδα Παθολογίας της Κύησης και το εξωτερικό ιατρείο -Πρακτική εκπαίδευση στους υπερήχους- Εκπαίδευση στο εργαστήριο Βιοχημείας- Μοριακής Βιολογίας -Γενετικής (4 ΕCTS).
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Παθολογία της Κύησης (MSc in High Risk Pregnancy)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email