Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών (Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 18,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών», εκφραζόμενος ανά ειδίκευση, είναι:
   α) η εκπαίδευση οδοντιάτρων στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ασθενών με ενδοδοντικά προβλήματα, με βλάβες που απορρέουν από τραύμα στα δόντια, να τους εμφυσήσει την ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών (ειδίκευση Ενδοδοντίας),
   β) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας στη σύγχρονη διάγνωση και διαχείριση της τερηδόνας, στην αντιμετώπιση υψηλής δυσκολίας λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων μεμονωμένων δοντιών καθώς και προσθετικής αποκατάστασης μικρού αριθμού ελλειπόντων δοντιών (έως τρία) (ειδίκευση Επανορθωτική Οδοντιατρική) και,
   γ) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και η κλινικής εμπειρίας για την αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντικά και περιεμφυτευματικά προβλήματα οποιασδήποτε μορφής καθώς και ασθενών στους οποίους απαιτείται η τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων (ειδίκευση Περιοδοντολογίας).

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» στις Ειδικεύσεις της «Ενδοδοντίας», «Επανορθωτικής Οδοντιατρικής» και «Περιοδοντολογίας» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους.

   Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   Δείτε την προκήρυξη:

    

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ισότιμα σε τρία (3) έτη φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών τους, κλινική άσκηση, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, διεξάγονται στα ελληνικά και πραγματοποιούνται με άμεση επαφή φοιτητών-διδασκόντων κι όχι με εξ αποστάσεως διδασκαλία – όλα είναι υποχρεωτικά.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Ενδοδοντίας διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ εξάμηνο
   Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
   Εργαστηριακή Άσκηση Ενδοδοντίας (4 ECTS)
   Βιολογία Πολφού (2 ECTS)
   Απεικονιστικές μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Ενδοδοντία Ι (3 ECTS)
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ι (6 ECTS)
   Κλινική Ενδοδοντίας 1 (7 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 1 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Β’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 (6 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 2 (4 ECTS)
   Κλινική Ενδοδοντίας 2 (6 ECTS)
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Ανατομία κεφαλής και τραχήλου (2 ECTS)
   Ενδοδοντία (4 ECTS)
   Βιολογία στόματος (2 ECTS)
   Βιολογία Περιοδοντίου (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 3 (6 ECTS)
   Κλινική Ενδοδοντίας 3 (6 ECTS)
   Βασικές αρχές έρευνας (2 ECTS)
   Βασικές αρχές χειρουργικής στόματος (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 3 (4 ECTS)
   Ερευνητικό σεμινάριο (2 ECTS)
   Διδακτική μεθοδολογία 1 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε 1 (4 ECTS)
   Ενδοδοντία 3 (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 4 (6 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (4 ECTS)
   Κλινική Ενδοδοντίας (6 ECTS)
   Ενδοδοντία (4 ECTS)
   Τραυματισμός δοντιών (2 ECTS)
   Διδακτική μεθοδολογία 2 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 2 (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Ε’ εξάμηνο
   Κλινική Ενδοδοντίας 5 (12 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 5 (2 ECTS)
   Ειδικά προβλήματα στην Ενδοδοντία (4 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4 (4 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 3 (2 ECTS)
   Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   ΣΤ’ εξάμηνο
   Κλινική Ενδοδοντίας 6 (12 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (6 ECTS)
   Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε 5 (6 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 4 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 (6 ECTS)
   Εργαστηριακή Άσκηση (14 ECTS)
   Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Βιολογία Στόματος Ι (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 (6 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 2 (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής 1 (10 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 2 (2 ECTS)
   Βιοστατιστική (2 ECTS)
   Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Εφαρμοσμένη Οδοντοτεχνική Πράξη 1 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε1 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 3 (4 ECTS)
   Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής 2 (10 ECTS)
   Σεμινάριο Εμφυτευμάτων (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 3 (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 3 (2 ECTS)
   Βιολογία Πολφού (2 ECTS)
   Διδακτική μεθοδολογία 1 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 2 (4 ECTS)
   Εφαρμοσμένη Οδοντοτεχνική Πράξη 2 (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Δ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 4 (4 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 4 (2 ECTS)
   Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής 3 (14 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 4 (2 ECTS)
   Σύγκλειση (2 ECTS)
   Διδακτική μεθοδολογία 2 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 3 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Έ εξάμηνο
   Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής 4 (20 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 5 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 5 (2 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 3 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   ΣΤ’ εξάμηνο
   Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής 5 (20 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 6 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 6 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε 5 (2 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 4 (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση της Περιοδοντολογίας διαμορφώνεται ως εξής:

   Ά εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 (2 ECTS)
   Μοριακή Βιολογία (2 ECTS)
   Κλινική Στοματολογία (2 ECTS)
   Βασικές Αρχές Έρευνας (2 ECTS)
   Βιολογία Στόματος Ι (2 ECTS)
   Βιολογία Περιοδοντίου (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 1 (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 1 (2 ECTS)
   Ερευνητικό Σεμινάριο 1 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 1 (2 ECTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 1 (2 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 1 (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 2 (2 ECTS)
   Βιολογία Στόματος 2 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 2 (2 ECTS)
   Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική (2 ECTS)
   Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου (2 ECTS)
   Ερευνητικό σεμινάριο 2 (2 ECTS)
   Γενικά Νοσήματα και Περιοδόντιο (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 2 (2 ECTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 2 (2 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 2 (2 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 1 (2 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 3 (2 ECTS)
   Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 1 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 3 (2 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 3 (2 ECTS)
   Ερευνητικό Σεμινάριο 3 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 3 (2 ECTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 3 (7 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 3 (3 ECTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 2 (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 4 (2 ΕCTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 4 (2 ΕCTS)
   Βιοστατιστική (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 4 (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 4 (2 ΕCTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 2 (2 ΕCTS)
   Ερευνητικό Σεμινάριο 4 (2 ΕCTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 4 (4 ΕCTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 4 (2 ΕCTS)
   Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 3 (10 ΕCTS)
   Σύνολο 30 ΕCTS

   Ε’ εξάμηνο
   Παρουσίαση Περιστατικών 5 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 5 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 3 (2 ECTS)
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 5 (3 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 1 (2 ECTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 5 (8 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 5 (5 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   ΣΤ’ εξάμηνο
   Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 (3 ECTS)
   Παρουσίαση Περιστατικών 6 (2 ECTS)
   Σεμινάριο ΠεριοΠροσθετικής 6 (2 ECTS)
   Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 4 (2 ECTS)
   Διδακτική Μεθοδολογία 2 (8 ECTS)
   Κλινική Περιοδοντολογίας 6 (5 ECTS)
   Κλινική Εμφυτευματολογίας 6 (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email