Loading...

Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

   Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

   Η πολυετής εμπειρία υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό» (από το 1998 ­ 1999), τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών, κάλυψης διδακτικών αναγκών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά και όσον αφορά την ακαδημαϊκή του διάσταση (διδασκαλία – έρευνα) αλλά και τις διαχειριστικές και διοικητικές του πτυχές ως Τμηματικό και όχι ως Διατμηματικό. Η μακρόχρονη πείρα, μας επέβαλε την ανανέωση τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών όσο και σε επίπεδο δομής και οργάνωσης του Προγράμματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήσαμε, να αποφύγουμε δυσλειτουργίες που συναντήσαμε και να προχωρήσουμε αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που οριοθετούνται από τη σύγκλιση και την αλληλεπίδραση πολλαπλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, ώστε τα θέματα της διεπιστημονικής αυτής διαπραγμάτευσης να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή τόσο στην παιδαγωγική πρακτική όσο και στην παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού. Έτσι, οδηγηθήκαμε στον επαναπροσδιορισμό της φύσης (περιεχόμενο σπουδών) και της λειτουργικής και οργανωτικής δομής του Προγράμματος καθιστώντας το από Διατμηματικό σε Τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., με τον ίδιο τίτλο.

   Δείτε εδώ την προκήρυξη.

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” γίνονται δεκτοί έως 40 πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Yποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και Διδακτική του για το οποίο δίδεται εξεταστέα ύλη. Στη γραπτή δοκιμασία καλούνται οι υποψήφιοι κατόπιν:

   Τεκμηριωμένης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό γνώσης στο επίπεδο που ζητείται γίνεται σύντομη προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα (επιστημονικό κείμενο).
   Τεκμηριωμένης γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό τεκμηρίωσης γίνεται εξέταση στο μάθημα Στοιχεία Πληροφορικής.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ