Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

   Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

   Η πολυετής εμπειρία υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό» (από το 1998 ­ 1999), τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών, κάλυψης διδακτικών αναγκών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά και όσον αφορά την ακαδημαϊκή του διάσταση (διδασκαλία – έρευνα) αλλά και τις διαχειριστικές και διοικητικές του πτυχές ως Τμηματικό και όχι ως Διατμηματικό. Η μακρόχρονη πείρα, μας επέβαλε την ανανέωση τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών όσο και σε επίπεδο δομής και οργάνωσης του Προγράμματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήσαμε, να αποφύγουμε δυσλειτουργίες που συναντήσαμε και να προχωρήσουμε αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που οριοθετούνται από τη σύγκλιση και την αλληλεπίδραση πολλαπλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, ώστε τα θέματα της διεπιστημονικής αυτής διαπραγμάτευσης να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή τόσο στην παιδαγωγική πρακτική όσο και στην παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού. Έτσι, οδηγηθήκαμε στον επαναπροσδιορισμό της φύσης (περιεχόμενο σπουδών) και της λειτουργικής και οργανωτικής δομής του Προγράμματος καθιστώντας το από Διατμηματικό σε Τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., με τον ίδιο τίτλο.

   Δείτε εδώ προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 3245/08.08.2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (Master of Education,90 ECTS) με τις εξής κατευθύνσεις:
   ♦ Παιδικό Βιβλίο
   ♦ Παιδαγωγικό Υλικό

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:
   α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα που διακρίνονται σε πέντε (5) μαθήματα κορμού κατά το Α’ εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα κατεύθυνσης κατά το Β’ εξάμηνο και
   β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής, του αυτού ή συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, του αυτού ή συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
   Διπλωματικής Εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δώδεκα (12) τρίωρα διδασκαλίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες, για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη
   επαγγελματική απασχόληση και μετακινούνται από άλλες περιοχές της χώρας.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400€ συνολικά για όλο το πρόγραμμα, τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.
   Η 1η δόση ύψους 500€ καταβάλλεται εντός 15 ημερών μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων.
   Η 2η δόση ύψους 500€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο α’ εξάμηνο, η 3η δόση 500€ τον Δεκέμβριο (1η μέχρι 31η Δεκεμβρίου), η 4η δόση 500€ τον Μάρτιο (1η μέχρι 31η Μαρτίου) και η 5η δόση 400€ καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο (1η μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου) με την έναρξη του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ανακοίνωση της βαθμολογίας των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. Λεπτομέρειες περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ., που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (www.pse.aegean.gr/pms-pvpy)

   Η επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και Διδακτική του». Για το μάθημα αυτό δίδεται εξεταστέα ύλη.

   Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο τo Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 σε αίθουσα που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/ες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59.

   Η παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/
   μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:
   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
   3. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (σε περίπτωση
   τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 7, άρθρο 34 του Ν.4485/17).
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου.
   6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής).
   7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

   Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας εξετάζονται στην ξένη γλώσσα σε επιστημονικό κείμενο.
   Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ εξετάζονται στο μάθημα «Στοιχεία πληροφορικής».

   Η εξέταση στην ξένη γλώσσα όπως και η εξέταση στο μάθημα «Στοιχεία πληροφορικής» θα πραγματοποιηθούν τo Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 πριν τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων σε ώρες και αίθουσες που θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/ες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», Δημοκρατίας 1, κτήριο «Καλλιπάτειρα», Ρόδος Τ.Κ. 85132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας 22410-99115, ή στο email [email protected] καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/index.htm).

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” γίνονται δεκτοί έως 40 πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Yποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και Διδακτική του για το οποίο δίδεται εξεταστέα ύλη. Στη γραπτή δοκιμασία καλούνται οι υποψήφιοι κατόπιν:

   Τεκμηριωμένης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό γνώσης στο επίπεδο που ζητείται γίνεται σύντομη προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα (επιστημονικό κείμενο).
   Τεκμηριωμένης γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό τεκμηρίωσης γίνεται εξέταση στο μάθημα Στοιχεία Πληροφορικής.

   Στο Α’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα ακόλουθα 5 μαθήματα κορμού (5 Μαθήματα x 6 ECTS = 30 ECTS):

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΚ1 Θεωρίες Λογοτεχνικής Ανάγνωσης και Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Εκπαίδευση Υ 6 ECTS
   ΜΚ2 Θεωρία Παιδικής Λογοτεχνίας Υ 6 ECTS
   ΜΚ3 Παιδαγωγική Πράξη και Θεατρική Τέχνη Υ 6 ECTS
   ΜΚ4 Παιδαγωγική και Ιστορία των Μέσων Υ 6 ECTS
   ΜΚ5 Παιδικό Βιβλίο, Εκπαιδευτικό Υλικό και Μαθηματική Επιστήμη Υ 6 ECTS
   Σύνολο: 30 ECTS

   Στο Β’ εξάμηνο σπουδών επιτελείται η επιλογή κατεύθυνσης. Σε κάθε κατεύθυνση οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα ακόλουθα 5 μαθήματα ανά κατεύθυνση (5 Μαθήματα x 6 ECTS = 30 ECTS):

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Κατεύθυνση «Παιδικό Βιβλίο»
   ΠΒ1 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφία για/με Παιδιά και Παιδικό Βιβλίο Υ 6 ECTS
   ΠΒ2 Εφηβικό Μυθιστόρημα Υ 6 ECTS
   ΠΒ3 Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο Υ 6 ECTS
   ΠΒ4 Μύθοι, Παραμύθια και Αναπαραστάσεις του Φύλου Υ 6 ECTS
   ΠΒ5 Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων Υ 6 ECTS
   Σύνολο: 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Κατεύθυνση «Παιδαγωγικό Υλικό» 
   ΠΥ1 Παιδαγωγικό Υλικό για Βιωματική Μέθοδο Διδασκαλίας Υ 6 ECTS
   ΠΥ2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Υλικό Υ 6 ECTS
   ΠΥ3 Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά Υ 6 ECTS
   ΠΥ4 Παιδαγωγικό Υλικό και Τέχνη Υ 6 ECTS
   ΠΥ5 Παιδαγωγικό Υλικό στη Γλώσσα Υ 6 ECTS
   Σύνολο: 30 ECTS

   Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών αρχίζει η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η ολοκλήρωση της οποίας προσφέρει 30 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email