Οπτική και Όραση

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτική και Όραση» σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης και Κανονισμού: ΦΕΚ B’ 2588/03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οπτική και Όραση» (MSc in Optics and Vision).

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Οπτική και Όραση. Το αντικείμενο αυτό περιέχει ένα μεγάλο εύρος Επιστημών όπως η Ιατρική, η Οπτική Φυσική, τα Μαθηματικά, η Οπτομετρία, η Ψυχολογία, η Ιστολογία, οι Νευροεπιστήμες της Όρασης και η Βιοτεχνολογία. Στα πεδία
   μελέτης του Προγράμματος, περιλαμβάνονται η οπτική του οφθαλμού, η ανάλυση και επεξεργασία εικόνας από το οπτικό σύστημα, η μοντελοποίηση της ποιότητας εικόνας, η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και αντίστοιχων λογισμικών για την αξιολόγηση, η μοντελοποίηση της οπτικής συμπεριφοράς και της διάγνωσης ασθενειών, η ηλεκτροφυσιολογία, η ψυχοφυσική της όρασης, η εργονομία της όρασης (εφαρμογές σε διάφορες ενασχολήσεις του ανθρώπου, π.χ. οδήγηση, αθλητισμός) ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συσκευών για την διάγνωση ασθενειών της όρασης, η απεικόνιση εγκεφαλικώνλειτουργιών της όρασης κλπ.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η δηµιουργία στελεχών µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδροµία σε νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τοµείς των επιστηµών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Kέντρα ως επιστηµονικό– τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

   Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • Δείτε αναλυτικά εδώ το πρόγραμμα σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email