Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

   • η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της
    διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιων περιοχών και των
    διαχειριστικών εφαρμογών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ
    για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

   Το πρόγραμμα στοχεύει:

   • στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των επιστημών της Βιολογίας, της Γεωλογίας και των Πολιτικών Μηχανικών, για στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς
    Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες – Εποπτείες Αλιείας, Οργανισμοί Λιμένων, κ.ά.), αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Μελετητικά γραφεία, Κέντρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Βιοπαρακολούθησης, κ.ά.).

   Δείτε τη προκήρυξη

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90)
   Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), ισοκατανεμημένες σε τρία (3) εξάμηνα.

   • Στο πρώτο εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει με επιτυχία οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS.
   • Στο δεύτερο εξάμηνο οφείλει να παρακολουθήσει με επιτυχία: (α) τρία (3) υποχρεωτικά, (β) τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και (γ) την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση αντιστοιχούν συνολικά σε 30 ECTS. Από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται, ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον ένα (1) μάθημα από κάθε ενότητα.
   • Τέλος, στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική του Εργασία (ΜΔΕ), η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email