Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.950€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών  Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Πανεπιστημίου  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην «Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές  Προβλέψεις» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων,  Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην ανάλυση και πρόβλεψη της  συμπεριφοράς χρηματιστηριακών δεικτών και στη λήψη αποφάσεων. Το ΜΔΕ οδηγεί, σύμφωνα  με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων,  πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

   Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:
   1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής  με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
   2. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος εξειδικεύονται στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση  των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να  εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως  υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι σε Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες  καθώς και σε Τράπεζες και σε Επενδυτικές Εταιρείες Ακινήτων καθώς και χάραξης στρατηγικής και  επενδύσεων σε μεγάλους ομίλους εταιριών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις”.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

   Μέρος των μαθημάτων θα διεξάγεται εξ αποστάσεως, τις μέρες Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα δοθούν διαλέξεις από διακεκριμένους καθηγητές/ερευνητές του εξωτερικού [ενδεικτικά αναφέρονται: Di Mateo Tiziana (King’s College, London), Victor Yakovenko (Department of Physics, University of Maryland, USA), Prof. Dr. Jurgen Mimkes, (Physik Department, Univertitat Paderborn, Germany) κ.α.]

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 2950€.

   Από το ακαδημαικό έτος 2020-21 οι απόφοιτη του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οικονομική” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να παρακολουθήσουν το παρόν πρόγραμμα μεταφέροντας 28 μονάδες ECTS (ήτοι θα αναγνωριστούν 4 μαθήματα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής) με σημαντική μείωση των διδάκτρων σε 1650€ (ή με εφάπαξ καταβολή 1500€)

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

   Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econophysics.uth.gr

   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων έως Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

   Συνεντεύξεις Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

   Υπεύθυνη Γραμματείας: Αθανασία Γκάτα
   28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, Ισόγειο, Γραφείο Α16), 38333, Βόλος
   Τηλ. γραμματείας: 2421006349, Φαξ: 2421006348 e-mail: [email protected]

  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΞΑΜΗΝΟΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
   1ο εξάμηνο
   Μαθηματικές Μέθοδοι στην Οικονομική Φυσική1ο εξάμηνο7
   Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική: Προσέγγιση στην Οικονομία1ο εξάμηνο7
   Επιχειρησιακή Οικονομική1ο εξάμηνο7
   Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά – Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών με Γραμμικές Μεθόδους1ο εξάμηνο7
   Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας (1ο Μέρος)1ο εξάμηνο2
   Σύνολο εξαμήνου30
   2ο εξάμηνο
   Νευρωνικά Δίκτυα στις Προβλέψεις – Θεωρία του Χάους στα Οικονομικά2ο εξάμηνο7
   Θεωρία Καταστροφών-Θεωρία Παιγνίων2ο εξάμηνο7
   Αξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματαγορές2ο εξάμηνο7
   Εφαρμογή της Οικονομικής Φυσικής στα Χρηματιστήριων και τα Παράγωγα Προϊόντα2ο εξάμηνο7
   Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (2ο Μέρος)2ο εξάμηνο2
   Σύνολο εξαμήνου30
   3ο εξάμηνο
   Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης3ο εξάμηνο30
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email