Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.950
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών  Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Πανεπιστημίου  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην «Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές  Προβλέψεις» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων,  Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην ανάλυση και πρόβλεψη της  συμπεριφοράς χρηματιστηριακών δεικτών και στη λήψη αποφάσεων. Το ΜΔΕ οδηγεί, σύμφωνα  με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων,  πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

   Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:
   1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής  με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
   2. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος εξειδικεύονται στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση  των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να  εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως  υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι σε Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες  καθώς και σε Τράπεζες και σε Επενδυτικές Εταιρείες Ακινήτων καθώς και χάραξης στρατηγικής και  επενδύσεων σε μεγάλους ομίλους εταιριών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2019-20 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις”.

   Στο ΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

   Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες  γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι  επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα,  Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες ανάλυσης δεδομένων.

    

   Οι σπουδές στο ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

   • To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.
   • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
   • Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
   • Η διεξαγωγή του ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο (Κτίριο Ματσάγγου). Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στο πρόσφατα εξοπλισμένο εργαστήριο Η/Υ των ΠΜΣ του Τμήματος. Το κτίριο διαθέτει επιπλέον για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
   • Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο.
   • Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

    

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

    

   – Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προγράμματος για έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

   Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 2950€ και καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

   20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

   40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

   40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

    

   Δίνεται επίσης η δυνατότητα:

   • Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.
   • Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

   Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

    

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλη Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, άλλων Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων όπως και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

    

   Το πρόγραμμα στοχεύει:

   • Να παρέχει γνώσεις σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
   • Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

    

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες  γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

    

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες Εταιρίες Ανάλυσης Δεδομένων.

    

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econophysics.uth.gr

    

   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/4/2019-8/7/2019

    

   Συνεντεύξεις Παρασκευή 12/7/2019

    

   Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα, ΕΔΙΠ Διοίκησης Επιχειρήσεων

   28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, 1ος Όροφος, Γραφείο Α8), 38333, Βόλος

   Τηλ. γραμματείας: 2421006349, Φαξ: 2421006348

   e-mail: [email protected]

    

  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τρία εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email