Οικονομική Επιστήμη (MPhil in Economics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων, που θα παράγουν νέα γνώση στην οικονομική επιστήμη, και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, οι οποίοι θα μπορούν να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτήν τη γνώση, αναπαράγοντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

   Επιδιώκεται, οι απόφοιτοι του προγράμματος να έχουν γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης, καθώς και πρωτοποριακή προσέγγιση, η οποία να αναδεικνύει όλες τις διαστάσεις της οικονομικής επιστήμης, αλλά και τις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης καθώς και τη δυνατότητα να συνδέουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη με το επίπεδο των γνώσεων που παρέχει δίνει τη δυνατότητα για απ’ ευθείας συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

   Το Πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό ανάμεσα στα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην οικονομική επιστήμη στη χώρα μας.

   Αυτά είναι:

   • ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του προγράμματος που συνοδεύεται από τον τονισμό και την ενθάρρυνση της κοινωνικής προσφοράς σε αντιδιαστολή με τις διαδεδομένες τάσεις ενίσχυσης του αγοραίου  χαρακτήρα της εκπαίδευσης
   • η ποιότητα και η παράδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιστορικά αποτέλεσε την πρώτη κοιτίδα θεραπείας της Πολιτικής Οικονομίας και της Οικονομικής Επιστήμης στη χώρα
   • ένα απαιτητικό και εστιασμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 2 ετών (τεσσάρων εξαμήνων) με παράλληλη έμφαση στην αναλυτική μέθοδο και στα ποσοτικά εργαλεία της  κυρίαρχης παράδοσης της οικονομικής επιστήμης, αλλά και
   • επιμονή στην πλουραλιστική προσέγγιση με ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση σε μη ορθόδοξες παραδόσεις της οικονομικής σκέψης καθώς και στην κοινωνική διάσταση της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα της οικονομικής πολιτικής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών.

   Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics.

   Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018).

   Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

   Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο και πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνους που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που επιλέγησαν στο πρώτο καλούνται σε συνέντευξη στο χώρο του ΠΜΣ, πριν από την οποία τους ζητείται να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στα αγγλικά, απαντώντας σε μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος, μέσα σε μία ώρα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους.

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 είναι η 25η Ιουλίου  25η Αυγούστου.

   Η προθεσμία δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο ζήτημα του COVID-19.

   • Φόρμα αίτησης (αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mphil.econ.uoa.gr/)
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρ. 34, του ν. 4485/2017 και της παρ. 5, του άρθρου 101, του ν. 4547/2018.
   • Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ
   • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]»
   • Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
   • Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
   • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

   Περαιτέρω ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

   Με την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και την αποδοχή τους ή μη στο ΠΜΣ.

  • Το Πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,παρακολούθηση διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμιναρίων, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

   Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) μαθημάτων, τεσσάρων (4) ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα έντεκα (11) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5), επιλογής.

   Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τρεις ανά εβδομάδα.

   Κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρία παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το τρίτο εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής και κατά το τέταρτο εξάμηνο, ένα (1) υποχρεωτικό και τρία (3) επιλογής.
   Η Συνέλευση του τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικά των ήδη προσφερόμενων.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΒ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 4 (υποχρεωτικά)ECTSΜΑΘΗΜΑΤΑ: 4 (υποχρεωτικά)ECTS
   Microeconomic Theory Ι7.5Microeconomic Theory ΙI7.5
   Macroeconomic Theory Ι7.5Macroeconomic Theory ΙI7.5
   Quantitative Methods Ι7.5Quantitative Methods ΙI7.5
   Econometrics Ι7.5Econometrics ΙI7.5
   ΣΥΝΟΛΟ30ΣΥΝΟΛΟ30
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΔ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 4ECTSΜΑΘΗΜΑΤΑ: 4ECTS
   Economics as a Social Science Ι (υποχρεωτικό)7.5Economics as a Social Science ΙΙ (υποχρεωτικό)7.5
   History of Economic Thought      (υποχρεωτικό)7.5Μάθημα επιλογής*7.5
   Μάθημα επιλογής*7.5Μάθημα επιλογής*7.5
   Μάθημα επιλογής*7.5Μάθημα επιλογής*7.5
   ΣΥΝΟΛΟ30ΣΥΝΟΛΟ30

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Οικονομική Επιστήμη (MPhil in Economics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email