Loading...

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και να συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

   Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:
   Με την παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κατά τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) και την παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (MSc in Economic Analysis and Policy), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Πέμπτη 2 Μαίου 2019 μέχρι και Τετάρτη 22 Μαίου 2019 και από Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 μέχρι και Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Η αίτηση συμμετοχής που θα προμηθευτείτε από την διεύθυνση www.econ.uoi.gr  πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

   (1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (απαιτείται βαθμός μεγαλύτερος του (6) έξι).
   (2) Δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να προέρχεται από Καθηγητή – Μέλος
   ΔΕΠ σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους
   (3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.
   (4) Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β2 LOWER).
   (5) Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής.
   (6) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές. (πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο ή κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

   Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα αρχίζει από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων. Υποψήφιοι των οποίων τα ακαδημαϊκά προσόντα κρίνονται ικανοποιητικά από την Επιτροπή Επιλογής θα κληθούν για συνέντευξη την τελευταία εβδομάδα του Μαίου. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή γνώση σε μαθήματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής και ποσοτικών μεθόδων θα δώσουν
   εξετάσεις σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα εντός του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

   Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

   Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος
   Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη
   Ιωαννίνων, Μεταβατικό κτίριο 1ος όροφος,)κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα.

    

  • Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 90 ECTS και την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού και έξι (6) μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια δύο (2) πρώτων εξαμήνων.

   Στο Γ΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

   Α΄ Εξάμηνο

   Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα).

   • Μακροοικονομική Ι
   • Μακροοικονομική ΙΙ
   • Μικροοικονομικής Ι
   • Μικροοικονομική ΙΙ
   • Οικονομετρία Ι
   • Οικονομετρία ΙΙ
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

    

   Β΄ Εξάμηνο (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

   Τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου είναι επιλογής. Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει συνολικά 6 μαθήματα, από ένα σύνολο τουλάχιστον 10 μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα). Τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η πιο κάτω λίστα παρουσιάζει όλα τα πιθανά προσφερόμενα μαθήματα.

   • Διεθνές Εμπόριο
   • Οικονομικά της Εργασίας
   • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
   • Δημόσια Οικονομικά
   • Οικονομική Μεγέθυνση
   • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
   • Οικονομική Πολιτική
   • Θεωρία Παιγνίων
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά
   • Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης
   • Οικονομική Ανάπτυξη
   • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
   • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
   • Mαθηματικά των χρηματαγορών
   • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
   • Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων
   • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
   • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
   • Βιομηχανική Οργάνωση
   • Οικονομικά της Υγείας
   • Πειραματικά Οικονομικά
   • Πολιτική Οικονομία
   • Υπολογιστικά Οικονομικά
   • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
   • Εφαρμοσμένη Οικονομική
   • Χρηματοοικονομική Λογιστική
   • Θεωρία Καταναλωτή
   • Στοχαστική Προσομοίωση
   • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις

    

   Γ΄ Εξάμηνο

   Στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

   Στον τελικό μέσο όρος βαθμολογίας η Μεταπτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ