Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική, έχει ως αντικείμενο, την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό των γνώσεων της Οικονομικής επιστήμης και των γνώσεων σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής για τη βέλτιστη διοίκηση, διαχείριση και στρατηγικό σχεδιασμό των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
   • Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα
   • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος
   • Η ανάπτυξη της έρευνας στα Οικονομικά καθώς και στη Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων
   • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy).

   Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020.

   Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια (σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών), οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

   Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 12/6/2020, 25/07/2020, 11/09/2020, 2/10/2020 (παράταση) την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένη αίτηση.
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
   5. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2
    (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   8. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Kατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά, μπορεί να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110) Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077, Fax: 210 4142346 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00).

   Επίσης πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν και από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.msc-ebs.gr/ ή τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00–18:30 Τηλ: 210 414.2284,6943934314 & Fax: 210 414.2055, email:[email protected]

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email