Οικολογική Μηχανική – Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» (πρώην ΠΜΣ «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική, 2003-2018) οδηγεί σε μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», «M.Sc. in Ecological Engineering-Energy and Climatic Change». Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 2822/Β’/16.7.2018).

   Αποστολή του είναι η κατάρτιση των Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στόχο την απόκτηση δυνατοτήτων εφαρμογής της σχετικής τεχνολογίας καθώς και της ανεξάρτητης και αυτόνοµης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας, και της τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Προγράμματος εκπαιδεύονται επίσης για να παραμείνουν παραγωγικοί σ’ ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης επιστήμης και τεχνολογίας.

   Δείτε εδώ την προκήρυξη.

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Η εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιείται μέσω της παρακολούθησης οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία προσδίδουν το βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό-τεχνικό υπόβαθρο ενός κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (50%) .

   Η εκπλήρωση των στόχων του ΠρογράΤο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαπέντε (15) που προσφέρονται συνολικά, ανάλογα με την απόφαση της Συνέλευσης, την πιθανή εκπαιδευτική άδεια διδασκόντων και την εν γένει διαθεσιμότητα αυτών – περίπτωση ανάληψης διοικητικών και άλλων θέσεων.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

   α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των επτά (7) προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

   Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

   Όλα τα μαθήματα έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.) και αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον διδακτικό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ κυμαίνεται μεταξύ 2.250-2.700 ωρών (90 ECTS x 25-30 ώρες/ECTS).μματος πραγματοποιείται μέσω της παρακολούθησης οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία προσδίδουν το βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό-τεχνικό υπόβαθρο ενός κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (50%) .

   Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email