Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση σε θέματα νανονοτεχνολογίας, για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε σύγχρονες ενεργειακές εφαρμογές..Ειδικότερα, στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, στις επιστήμες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, της Χημείας, της Φυσικής, της Επιστήμης Υλικών, και άλλων Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών Σχολών, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει επίσης στη συγκράτηση μεγάλου αριθμού φοιτητών, νέων επιστημόνων που συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε ιδρύματα της αλλοδαπής. Παράλληλα φιλοδοξεί μακροπρόθεσμα στην προσέλκυση φοιτητών της αλλοδαπής για μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του Δ.Π.Μ.Σ., στα πρότυπα ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάταση της χώρας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να διασφαλίσει την άρτια κατάρτιση των αποφοίτων του, εφοδιάζοντας τους με τα απαιτούμενα προσόντα για τη στελέχωση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εταιρειών και δημοσίων οργανισμών, εντός και εκτός της ημεδαπής.
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και  προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

   Τέλος, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προετοιμασία, τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές»  θα μπορούν:

   • Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές ενεργειακές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στην νανοτεχνολογία
   • Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους για την παρασκευή και χαρακτηρισμό διάφορων νανο-υλικών και διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε ενεργειακές εφαρμογές.Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό οικονομικό, εργασιακό περιβάλλον.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:


   Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τα τμήματα Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» (ΦΕΚ 1973/01-06-2018). Το Δ.Π.Μ.Σ. αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Erasmus LLP OREA “Organic Electronics & Applications”, και συνδιοργανώνεται από κοινού από τα παραπάνω τμήματα και λειτουργεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια. Ειδικότερα, στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη νέων
   επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

   1) Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο 2019.
    2)Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
    3)Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική

   Τα μαθήματα του Προγράμματος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση https://www.mscnano.gr.Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας  στα συνεργαζόμενα εργαστήρια των τμημάτων που οργανώνουν το μεταπτυχιακό, καθώς και σε σχετιζόμενα με το θέμα του μεταπτυχιακού εργαστήρια σε ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν συνάψει διμερή συνεργασία (bilateral Agreement) για ανταλλαγή φοιτητών & προσωπικού στα πλαίσια του Erasmus Plus/ Student & Staff Mobility.

   Η λίστα των συνεργαζόμενων εργαστηρίων μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο διακεκριμένα εργαστήρια νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη όπως: Politechnico di Milano, Cyprus University of Technology, Johannes Kepler University in Linz, University of Groningen, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, University of Heidelberg, Bar-IIan University, Ben Gurion και Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Οι υποψήφιοι/-ες προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να γίνουν δεκτοί/ές στο Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων, και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
   γίνουν δεκτοί/ές, υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. τον Φεβρουάριο 2019. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
   Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από: Βαθμό πτυχίου, γνώση αγγλικής γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται σε άτομα με ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία. Αναλυτικότερα, η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων καθορίζεται ως:
   1. Βαθμός πτυχίου – ΒΠ
   Τα μόρια από το βαθμό πτυχίου προκύπτουν ως εξής :
   Μόρια = 5*ΒΠ
   2. Γνώση Αγγλικής
   Απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας:
   Πιστοποίηση γνώσης επιπέδου:
   (α) Άριστης (Γ2/C2) 30 μόρια
   (β) Πολύ καλής (Γ1/C1) 20 μόρια
   (γ) Καλής (Β2/B2) 10 μόρια
   3. Εμπειρία στο αντικείμενο
   Μέγιστη βαθμολογία ορίζεται στα 30 μόρια. Τα μόρια προκύπτουν από:
   (α) Τη συνάφεια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (πτυχίου).
   (β) Τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Τα μόρια προκύπτουν από το άθροισμα των
   συντελεστών απήχησης (Impact Factors).
   4. Συνέντευξη
   Μέγιστη βαθμολογία ορίζεται στα 40 μόρια. Τα μόρια προκύπτουν από το μέσο όρο της σχετικής βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής επιλογής.

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η κατοχή ή η άμεσα επικείμενη κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο. Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές και από τελειόφοιτους, αφού προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Η υποβολή αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Δ.Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mscnano.gr/ και να επισυνάψουν
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
   3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] απευθείας από τους συντάκτες τους)
   4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
   Πιστοποιητικό First Certificate in English.
   Πιστοποιητικό TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης).
   Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2019
   Ημερομηνία διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών είναι η 01 η Φεβρουαρίου 2019
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., στη διεύθυνση: https://www.mscnano.gr/
   Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.:
   Υπόψιν Δρ. Μαρία Μπιδικούδη, Τηλ/Φαξ: +30 2810379719 / +30 2810379844 E-mail: [email protected]

  • Το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων
   και εργαστήρια, φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7.5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
   εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).

   Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Η μεταπτυχιακή εργασία δύναται να συγγραφεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει
   με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email